กสิกรแหลมทองพูดน้ำหลากก่อข้าวแหลมทอง-เวียดนามสนนราคาดีด

ศูนย์วิจัยกสิกรประเทศไทย ประมาณการอุทกภัย ก่อสนนราคาภัตไทย-เวียดนามพุ่ง มีประเทศอินเดียเป็นวิถีทางใหม่ ศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้ากสิกรประเทศไทย บอกดัชนีราคาภัตจันทราตุลาคม 2554 มีแนวโน้มดำเกิงขึ้นไป ต่อเนื่องนับตั้งแต่จันทรากรกฎาคม 2554 ขนมจากวัตถุปัจจัยหนุนสำคัญ คือว่า การเกิดน้ำหลากหนร้ายแรงที่เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพิเศษประเทศไทย และเวียดนาม ซึ่งดำรงฐานะด้าวผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 กับ 2 สิ่งของแหล่งหล้า กระนั้นก็ตาม ราคาข้าวเปล่าปรับตัวพอกพูนมากนัก ดังที่งานแห่งอินเดียกลับมาส่งออกภัตหงอกกับข้าวนึ่ง เพราะประมาณการตวาดริเริ่มส่งออกตั้งแต่ไตรมาส 4/54 ทำเอาประเทศลูกค้าข้าวหันมาจับจ่ายภัตจากอินเดียที่สนนราคาถูกกระทั่งข้าวแหลมทองกับเวียดนาม ด้วยว่าที่พระจันทร์ตุลาคม 2554 ดัชนีราคาภัตแห่งชาวไร่ชาวนาทำการค้าได้ทวีจรกระทบแห่งหนชั้น 193.50 ไม่ก็พอกพูนเปอร์เซ็นต์ 1.6 พอเปรียบกับพระจันทร์กันยายน(MoM) ไม่ก็พอกพูนร้อยละ 0.9 พอเปรียบกับดักช่วงดวงเดือนเดียวกันของปีกลาย(YoY) ด้วยเหตุที่ข้าวนาปีในท้องถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือทยอยคลอดไปสู่ท้องตลาด ซึ่งพื้นที่ปลูกไม่ได้รับสารภาพผลกระทบขนมจากปัญหาน้ำหลาก โดยเฉพาะเนื้อที่ที่ดอน และคุณภาพอาหารเข้าขั้นบริสุทธ์ ด้วยเหตุที่ผลรวมธาราเพียงพอ กอปรกับงานริเริ่มทำงานมาตรการสารภาพแปะโป้งภัต ด้านดัชนีราคาส่งเค้าหน้าโรงสีข้าว กับดัชนีราคาขายส่งออกยังมีแนวโน้มสูงขึ้นไม่ว่างเว้น เพราะดัชนีราคาขายส่งเค้าหน้าโรงสีข้าวที่จันทราตุลาคมสิงสู่ในระดับ 189.93 พอกพูนอัตราร้อยละ 0.3 พอเปรียบกับดักเดือนก่อนหน้าตา(MoM) หรือทวีร้อยละ 10.9 พอเปรียบกับดักดวงเดือนเดียวกันของปีกลาย(YoY) ส่วนดัชนีราคาส่งออกภัตทั้งหมดชนิดสิ่งของประเทศไทยพอกพูนไปแห่งหนชั้น 184.75 หรือว่าพอกพูนเปอร์เซ็นต์ 0.7 MoM กับอัตราร้อยละ 10.6 YoY ตามที่ทั้งหมดโรงสีเร่งกว้านซื้อภัตหยุดเข้าไปสต็ทรวงอกที่ช่วงผลิตภัณฑ์ข้าวนาปรังรอบ 2 ที่เนื้อที่อาณาเขตกลางๆ กับภัตนาปีในท้องที่อีสานออกลูกไปสู่ท้องตลาด โดยชิงชัยกับโรงสีที่รับสารภาพแปะโป้งข้าว ดังที่วงการขายอาหารประมาณแหวจำนวนผลิตผลข้าวนาปีจะมีแนวโน้มน้อยลง ขนมจากโจทย์อุทกภัยทุกทั่วภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมีผลกระทบให้ราคาภัตณช่วงปลายปีมีแนวโน้มเพิ่ม ผ่านพบเทวาลัยพระศิวะชนมพรรษาถือเอาสอดปีถูกหมกใต้กรังเม็ดทรายณประเทศอินเดีย “ซีพี” เร่งเคลื่อนแผนปลูกสร้างลำธาร แก้มจ๋อกาลเวลา 4.0 ไขปัญหาอุทกภัยน้ำแห้งแล้ง ข้างดัชนีราคาภัตส่งออกข้าวหงอก 5% รวมหมดสิ่งของไทยกับเวียดนามที่พระจันทร์เดือนตุลาคม 2554 ปรับเพิ่มดำรงฐานะ161.29 กับ 174.00 พอกพูนร้อยละ 1.4 และ 2.4 เมื่อเปรียบกับดวงเดือนเดือนกันยายน 2554 ตามที่โจทย์น้ำหลากก่อสร้างข้อเสียหายแจกกับผลิตภัณฑ์ทั้งข้าวนาปรังรอบญิบในพื้นที่ท้องถิ่นกลางๆ และผลิตภัณฑ์อาหารนาปีบางส่วนที่พื้นที่ท้องที่อีสาน กระนั้นก็ตาม การปรับตัวขึ้นที่พระจันทร์เดือนตุลาคมเริ่มประกอบด้วยอัตราที่ชะลอยอม หลังจากที่ปรับทวีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จันทรากรกฎาคม ตามที่ประเทศผู้ซื้อต่างชาติหันมาจ่ายข้าวขนมจากประเทศอินเดียแทน ทำให้คำประกาศิตจ่ายข้าวของไทยน้อยลง ทั้งที่เวียดนามรับคำสั่งซื้อครบจรจวบจนกระทั่งช่วง3 เดือน 1/55 ในช่วง 9 จันทราจำเดิมสรรพสิ่งพรรษา 2554 ดัชนีสนนราคาของแหลมทองหดตัวอัตราร้อยละ 0.8 ในขณะที่ดรรชนีราคาขายส่งคลอดของเวียดนามเพิ่มจดร้อยละ 16.1 เมื่อเปรียบเทียบกับดักช่วงเดียวกันของปีก่อน บอกให้เห็นแหวสนนราคาอาหารเวียดนามทวีอย่างต่อเนื่องในตอนที่ผ่านมาสรรพสิ่งพรรษานี้ กับริเริ่มเคลื่อนเข้าใกล้กับราคาขายส่งออกลูกของไทยจำเริญ เพราะได้มาอานิสงส์จากงานที่ประเทศผู้บริโภคหันไปซื้อข้าวขนมจากเวียดนามแห่งมีประโยชน์ไม่ผิดกว่าประเทศไทย ดังนี้ แกนกลางการศึกษาค้นคว้ากสิกรไทย คาดคะเนตวาดผลรวมการส่งออกของประเทศไทยณตอนแห่งเหลือสิ่งของปี 2554 น่าอยู่ที่ชั้นแบ่งกะ 0.56 กล้อนหนึ่งพันกิโลกรัม/ดวงเดือน ซึ่งจะส่งผลแจกปริมาณการส่งออกอาหารตลอดปีสิงสู่ในระดับ 10.5 โล้นหนึ่งพันกิโลกรัม ดังที่ยังจำเป็นต้องพบเห็นการชิงดีชิงเด่นทั้งขนมจากเวียดนามและอินเดีย ในขณะที่สนนราคาข้าวส่งออกที่ตอนแห่งหลงเหลือสิ่งของพรรษา 2554 น่าจะปรับพฤติกรรมพอกพูน โดยผู้ส่งออกข้าวทำนายแหว ขนองน้ำลดสนนราคาอาหารหงอก 100% เกเรรดบีสรรพสิ่งประเทศไทยน่าจะดีดขึ้นไปแจะชั้น 850 ดอลลาร์อเมริกา/หนึ่งพันกิโลกรัม(คาดคะเน 25,500 บาท/ตัน) ไม่ก็เพิ่มร้อยละ 36.7 ขนมจากช่วงปลายเดือนเดือนตุลาคม ในขณะที่ราคาอาหารส่งออกสรรพสิ่งเวียดนามก็มีแนวโน้มปรับเพิ่มอีกด้วย แต่ว่าประมาณการแหวคงปรับขึ้นพ่างเปอร์เซ็นต์ 2 เพียงนั้น ด้วยเหตุที่ทางรัฐบาลเวียดนามควบคุมการปรับขึ้นไปสรรพสิ่งราคาส่งออกข้าว เพราะหวาดกลัวความกระทบกระเทือนประกบปัญหาสภาวะเงินเฟ้อในประเทศ ซึ่งราคาปลีกข้าวสารเคลื่อนขึ้นติดสอยห้อยตามราคาส่ง และราคาส่งออกลูก ข้อคิดเห็นที่จะต้องติดตาม คือว่า โจทย์น้ำหลากมีผลกระทบมอบชาวนาในพื้นที่อาณาเขตกลางจำต้องเคลื่อนที่งานปลูกอาหารนาปีเจียรอีกอย่างน้อย 1-2 ดวงเดือน และรัฐบาลอาจจะต้องตรวจคลายมาตรการรับสารภาพจำนำภัตนาปีออกจรอีก 1-2 ดวงเดือนเช่นกัน(จากดั้งเดิมที่กำหนดสิ้นสุดจันทราเดือนกุมภาพันธ์) หมายรวมการพินิจมาตรการรับสารภาพจำนำภัตด้วยว่าข้าวนาปรังที่จะออกไปสู่ท้องตลาดณระยะกลางปี 2555 อีกด้วย ด้วยเหตุที่บอกล่วงหน้าตวาดจำนวนการผลิตข้าวนาปรังในชันษา 2555 จักพอกพูนอย่างมาก ขนมจากการสร้างทดแทนข้อเสียหายขนมจากปัญหาน้ำท่วมในระยะปลายปี 2554 ด้วยกันงานแห่งหนราคาอาหารเข้าขั้นรุ่งเรืองยังครอบครองแรงจูงใจแจกกสิกรทวีพื้นที่ปลูกสร้างข้าว นอกจากนี้ อีกต่างหากจำต้องสืบหาผลิตภัณฑ์ของเวียดนามที่จะคลอดสู่ตลาดณช่วง3 เดือน 3/54 (ผลิตผลกะร้อยละ 30 สิ่งของผลิตภัณฑ์ภัตทั้งปี) ซึ่งมีผลกระทบแนวราคาข้าวณตอนเหลือสิ่งของชันษา 2554 และตอนต้นชันษา 2555