การโฆษณาFBบ่งชี้ไร้ผลไวรัสนวด”ไลค์”แทนที่ผู้ซื้อ

ผลวิจัยผู้ดีส่อ นวดไลค์-โฆษณาการงานทางเฟซบุ๊กไม่เป็นผล เรื่องมีสขื่อมปลอมดำรงฐานะผู้บริโภคเพียบ นศ.สาวห่อเหี่ยวสั่งซื้อไอโฟนได้นำวเวอร์ธนาคารเก่าๆหายกว่า 3 หมื่น ศบค.ปรับเปลี่ยนการลงข่าวนวชาต เลิกการแถลงช่วงดาวเสาร์-วันอาทิตย์ กุนซือปีกการตลาดประเทศอังกฤษออกโรงตักเตือนบรรดาผู้ใช้ ซึ่งทำโฆษณาการบอกกล่าวการทำงานเปลี่ยนมุขเฟแนบุ๊ก สื่อสังคมออนไลน์ชื่อดัง ดุ การการโฆษณาการทำงานบนเฟแนบุ๊กอาจเปล่าสามารถขยายกกผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังที่ผลงานวิจัยปัจจุบันชี้ให้เห็นดุ เหมือนกับ 5-6% ของจำนวนผู้ซื้อบริการเฟซบุ๊กทั้งมวล 901 เลี่ยนมนุชทั่วโลก หรือไม่ก็ราว 54 กล้อนสมุดบัญชีผู้ใช้คืนเฟแนบุ๊กหามิได้ผู้ใช้บริการจริงๆ แต่ดำรงฐานะพ่างสแปมหรือว่าโปรแกรมเชื้อไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดเอ็ด ซึ่งถูกออกแบบแจกแพร่กระจายตัวเองเท่านั้นกิจธุระของสคานมดัขี้หวงไม่ทันเวลาวจักริเริ่มจากงานสร้างบัญชีผู้ชดใช้เฟแนบุ๊กจอมปลอมจำนวนมาก ซึ่งมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับสมุดบัญชีผู้ใช้จริงๆธารณะทั้งปวงประการขึ้นไปมา ก่อนที่ดำเนินการส่งลิงก์สถานที่เป็นอันตราย ด้วยกันเข้ากดไลค์ที่เค้าหน้าเว็บ เพจกระยาเลย บนบานศาลกล่าวเฟซบุ๊กเลิศจรด 5,000 แห่ง ซึ่งคงจะมีผลแจกเจ้าของการทำงานนั้นๆ ก่อกำเนิดการหลงว่าการโฆษณาการดังกล่าวได้เสีย ตามที่ตามที่จริงแล้ว ปริมาณผู้สถานที่เข้านวดไลค์ดังที่กล่าวมาแล้วครอบครองเช่นสแปมสมองกลสถานที่ประกอบด้วยผู้เขียนโปรแกรมสิงสู่หลังฉากเช่นเดี่ยวขนาดนั้นงานไม่มิดชิดประกาศดังที่กล่าวมาแล้วอาจจะส่งผลแจกจำนวนผู้สมัครใช้คืนบริการโฆษณาการบนเฟซบุ๊กลดจำนวนรวมลง ซึ่งอาจจะส่งผลแตะดามรายได้สิ่งของพาหะเข้าผู้เข้าคนออนไลน์โด่งดัง ซึ่งเป็นส่วนใหญ่มาจากการค้าการโฆษณาเป็นหลัก เพราะว่าเฟซบุ๊ก มีขีดคั่นไม่มิดชิดผลประกอบการที่วันที่ 26 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูตรงนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สถานที่ประกอบด้วยงานถกเสนอขายใบถือหุ้นทาบมวลชน (กระไอกระแอมพีโอ) พร้อมด้วย