คปภ.ครบถ้วนยอมรับแนวทาง “อินชัวร์เทค” เจริญประกันภัยแหลมทอง

เพราะว่ามันสมองมันสมองมันสมองฉัตรการมีชัยชนะ ธนจินดาบริบูรณ์ ในขณะที่กระแสของฟินเทค (FinTech) หรือว่าเทคโนโลยีทางการเงิน กำลังกายเข้ามามีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นช้าๆ ณการให้บริการมุขธุรกรรมทางการเงินสิ่งของสถาบันการเงินกระยาเลย ซึ่งเปล่าเพียงเท่านั้น แม้แต่ในด้านของกิจธุระสัญญาประกันภัยเอง ก็ได้ฝึกฝนเพื่อจะรับมือกับทางอินแน่นอน เทค (Insur Tech) หรือไม่ก็การพานำเทคโนโลยีดิจิทัลลงมาใช้ในที่งานก่องานประกันภัยด้วยเช่นกันไม่ว่าจะครอบครองข้างการสร้างความสัมพันธ์กับดักผู้บริโภค เปลี่ยนการพากล่าวผลิตผลแห่งหนสนองตอบวิถีชีวิตกับความต้องการ การให้บริการอย่างครบวงจรตั้งแต่การเสนอขาย การให้คำปรึกษาและเครื่องใช้ไม้สอยในการยกระดับคุณภาพชีวิต จนกระทั่งงานจับจ่ายผลประโยชน์หรือไม่ก็เงินค่าปรับทดแทน อีกตลอดเทคโนโลยียังสมรรถช่วยลดทุนเดิมณการบริหารว่าการ กับการหาโอกาสอันควรมุขกิจธุระสรรพสิ่งกองกลางสัญญาประกันภัยคว้าเช่นกัน สุทธิพล เพิ่มขึ้นความมีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า แม้ในปัจจุบันการนำอินชัวร์ เทค ลงมาใช้คืนในงานประกันภัยยังคงมีผลรวมไม่จังหลายเมื่อเทียบกับดักกิจธุระการคลังอื่นๆ เสียแต่ว่างานสัญญาประกันภัยเองก็ไม่สามารถวางใจได้ ดังที่ อินแน่นอน เทค เริ่มถือสิทธิ์การฝักใฝ่ขนานใหญ่ในระยะ 3-4 พรรษาที่ผ่านมา ซึ่งในต่างประเทศคว้ามีผลกระทบการเล่าเรียนค่าการลงทุนในที่หุ้นส่วน อินมั่นใจ เทค ทั่วโลก พบว่าราคาการระดมทุนณพรรษา 2554 อยู่แห่งหน 200 โล้นเหรียญตราสหรัฐ กับได้มาเจริญถึง 5 เท่าตัว เป็น 1,000 เลี่ยนเหรียญตราสหรัฐในปี 2558 ด้วยกันยังคงมีแนวโน้มที่จะเจริญอย่างต่อเนื่องยิ่งไปกว่านี้ จากทูลของเวิลด์ อีโคนูนไม่ก ฟอรัม ล่าสุดในที่ปี 2558 ได้รวมความไว้ตวาด แรงดันสำคัญสิ่งของความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ประกันภัยมาจากตลาดการประกันภัยฉบับร่างออนไลน์ กอปรกับความมุ่งมาดจับจ่ายใช้สอยสัญญาประกันภัยสิ่งของประชาชนที่ประกอบด้วยลักษณะความปกป้องในที่หนทางเช่นเดียวกัน จักสร้างแบ่งออกความโอนเอียงความต้องการใช้คืนบริการ อินแน่นอน เทค เปลี่ยนทางออนไลน์ รับช่วงงานสร้างสัญญาประกันภัยผ่านตัวแทนประกันภัยเสมอเหมือนอาทิสถานที่เคยเป็นมาในโบราณกาล เพราะฉะนี้ คปภ. แล้วก็คว้าขีดคั่นมาตรการติดตามขนบพัฒนาการสัญญาประกันภัย ฉบับที่ 3 (พุทธศักราช 2559-2563) ที่จะส่งเสริม อนุเคราะห์ ด้วยกันกำกับงานใช้คืนเทคโนโลยีดิจิทัลในที่งานสัญญาประกันภัยมากมายด้านด้วยกัน ถือเอาว่า ประเทศไทยประกันภัย เดินสายประสาน ตัวแทนด้วยกันนายหน้าทั่วราชอาณาจักร คปภ. แยกออกบำเหน็จหนังโฆษณาสัญญาประกันภัย พระราชบัญญัติ ยอดเยี่ยม ชันษา 2563 1.ด้านการเพิ่มขึ้นศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย สงเคราะห์การพาเทคโนโลยีลงมาชดใช้เจริญสมรรถนะและรูปแบบกิจธุระสัญญาประกันภัย เพื่อที่จะตัดทอนทุนเดิมในการดำเนินกิจการและพอกพูนคุณภาพงานให้บริการประชาชน เป็นต้นว่า การพัฒนา Application กระยาเลย งานคลายทางจำหน่ายผ่านหมู่ออนไลน์ งานทำธุรกรรมผ่านพาหะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Policy, E-Insurance กับ E-Signature)การต้องการค่าทดแทนทดแทนระหว่างหุ้นส่วนสัญญาประกันภัย (E-Recovery) กับกระบิลงานใช้ค่าทดแทนชดเชย (E-Claim) เปลี่ยนพาหะอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการพัฒนาระเบียบฐานข้อมูลกลางสัญญาประกันภัยเพื่อที่จะการจัดการเงินลงทุน ด้วยกันผลดีณด้านพัฒนาการสัญญาประกันภัย การดูแลสอดส่อง งานดูแลผู้เอาประกันภัย ด้วยกันการป้องกันการฉ้อฉลในที่กิจธุระสัญญาประกันภัยไม่ว่าจักเพราะว่าวิธีไรก็ตาม รวมถึงความประพฤติเปลี่ยนหมู่อิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน2.ด้านการปรับปรุงเยียวยาข้อบังคับสถานที่ข้องแวะ พอให้สมรรถรองรับการเข้ามาสิ่งของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการกำหนดข้อบังคับการคุม กับควบคุมการเสี่ยงจากขั้นตอนจำหน่ายประกันภัยกับงานสร้างธุรกรรมเปลี่ยนพาหะอิเล็กทรอนิกส์สถานที่สมควร3.การขยายทางการเข้าถึงการประกันภัยสิ่งของประชาชน ปฏิรูปกรรมวิธีทำการค้าสัญญาประกันภัยด้วยกันงานก่อธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพราะว่ามีวิธานการคุม และจำกัดความเสี่ยงด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่สมควร กับเจริญท้องตลาดกลางเพราะด้วยการทำการค้ากรมธรรม์ผ่านตัวนำอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจะครอบครองเครื่องใช้ไม้สอยณการพินิจพิจารณาและอุปไมยฉบับร่างประกันภัย และครอบครองอู่โฆษณาชวนเชื่อให้ความรู้ด้านการประกันภัยอายุมากกลางเมืองกระนั้นก็ตาม ในที่งานแก้ไขเทศบัญญัติประกันภัยสรรพสิ่งแหลมทองนั้น ดังที่งานประกอบธุรกิจประกันภัยประกอบด้วยเอกลักษณ์และส่งผลแจะประกบประชาชน แล้วจึงจำเป็นจะต้องประกอบด้วยวินัยเฉพาะออกมารับงานทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ณใสข้อความต่อหน้า ซึ่งไม่สามารถเป็นปฏิภาคกับดักเทศบัญญัติเกี่ยวกับธุรกรรมทางไฟฟ้าได้ เพราะเดี๋ยวนี้ คปภ. สิงสู่ระหว่างแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการประกันภัย ด้วยกันวินัย คปภ. เพื่อจะรองการสาวเท้าไปสู่ระยะเวลาดิจิทัล ด้วยกันการเข้ามาสิ่งของฟิน เทคสามารถแบ่งแยกออกลูกเป็น 3 ด้าน ตัวอย่างเช่น 1.ปีกการดูแล เพื่อจะอุดช่องว่างในที่เหตุสรรพสิ่งทางงานจำหน่ายผลิตผลประกันภัยผ่านมุขกระบิลดิจิทัล 2.ผู้ส่งเสริม เพื่อที่จะส่งเสริมมอบอาณาเขตการงานประกันภัยเคลื่อนงานเคลื่อนที่การงานเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในกาลเวลาดิจิทัล ด้วยกัน 3.ปีกการปกป้องผู้ใช้ เพื่อที่จะเป็นการปกป้องลูกค้าในข้อความสรรพสิ่งฐานข้อมูลเฉพาะบุคคล ด้วยกันก่อสร้างระเบียบการจัดการจัดการประกาศบิ๊กดาต้า (Big Data) นี่แล้วจึงดำรงฐานะอีกบทบาทหนึ่งสรรพสิ่งคปภ.ณการเตรียมรับมือเพื่อให้งานสัญญาประกันภัยสิ่งของประเทศไทยครบครันไปสู่การขายกาลเวลาดิจิทัลทได้ประการยืดยาว