คปภ.ชี้แนะพื้นที่การทำงานกำราบอินแน่นอนเทค

คปภ.แนะแนวเขตงานเร่งปรับปรุงต้านทานอินมั่นใจเทคก่อนถูกดิสรัป ครบถ้วน7แนวควบคุมดูแล หัวหน้าแท้กำลัง มากขึ้นความมีชัยงาน เลขาธิการคณะกรรมการคุมกับส่งเสริมงานประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย (คปภ.) ไม่มิดชิดดุ ปัจจุบันธุรกิจสัญญาประกันภัยประกอบด้วยการตื่นเนื้อตัวสิ่งของทางอินแน่นอนเทคสถานที่ทำให้ผู้สร้าง ลุกขึ้นมาทำเรือแพลตแบบฟอร์มออนไลน์ให้บริการ รับรองผ่านเว็บไซต์ ไม่ก็เล็กพกำลังิเคชั่พี่เลี้ยงเด็กากขึ้นไป และมีแนวโน้มงานเจริญดอนขึ้นไปอย่างสาวเท้ากระโดด ดังนี้ผิภาคกิจธุระไม่ปรับพฤติกรรมอาจถูกคร่าหรือดิสรัปได้มาอย่างไรก็ตาม คปภ.เองก็ต้องมีการปรับตัวและวิธีพลิกแพลงแห่งการคุมดูแลและจรรโลงการประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย แบ่งออกมีงานระลึกพัฒนาการทางเทคโนโลยีสมบูรณ์ ภายใต้แนว “การรักษาเท่าระหว่างการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้วยกันงานจรรโลงสิ่งใหม่ดิจิทัลในอุตสาหกรรมสัญญาประกันภัย” ซึ่ง คปภ.ได้มามีบทบาทแห่งการควบคุมดูแลกิจธุระสัญญาประกันภัยในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย1.ความก้าวหน้าดูแลสอดส่องดูแลแยกออกมีความอ่อนตัว ที่ผ่านมาตกลงประกอบด้วยการอนุญาตกรมธรรม์ที่ประกอบด้วยลักษณะ User-based ตัวอย่างเช่นกรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีเทเลเความเห็นกส์แห่งการสืบหาการขับขี่ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยสถานที่ขับขี่บางตาสมรรถซื้อเบี้ยประกันภัยลดน้อยลง2.รีบบูรณาการการช่วยกันกันระหว่างองค์การดูแลสอดส่องดูแล ในเศรษฐกิจระยะเวลาดิจิทัล ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการจะประกอบด้วยความเป็นสากล ซึ่งงานประสานมือความร่วมมือกักคุมระหว่างองค์การ ควบคุมสอดส่องดูแล แล้วก็ครอบครองสิ่งของที่สำคัญในงานเสริมสร้างระเบียบการคุมสอดส่องดูแลสถานที่มีประสิทธิภาพในเข้าผู้เข้าคนระยะเวลาดิจิทัล ใบถือหุ้นแหลมทองปิดท้องตลาด บวก 4.46 วงกลม คลังเก็บของเร่งรีดไถภาษี ครบถ้วนทำความเข้าใจดึงมากขึ้น 3.รีบปฏิรูปประสิทธิภาพผู้ผลิต สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงความสามารถด้วยกันรูปแบบธุรกิจสัญญาประกันภัย เพื่อจะตัดทอนเงินลงทุนแห่งงานดำเนินการด้วยกันมากขึ้นคุณค่าการให้บริการกลางเมือง เช่น การพัฒนาอ่อนพกำลังิเคชั่นกระยาเลย ขยายทางงานทำการค้าเปลี่ยนระเบียบออนไลน์ ด้วยกันงานทำธุรกรรมผ่านตัวนำอิเล็กทรอนิกส์4.รีบสร้างศักยภาพการสืบสวนหมู่เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สมรรถสาวเท้าทันทีทันควันไปกิจธุระในที่ระยะเวลาดิจิทัล เพราะพัฒนาการพิจารณาไอที และปฏิรูปหมู่สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า5.รีบปฏิรูปบุคลากรประกันภัยปีกไอที เพื่อให้พนักงานสัญญาประกันภัย หมายรวมบุคลากรสิ่งของ คปภ.มีความชำนาญข้อความชำนาญปีกไอที ก้าวติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความมุ่งมาดของลูกค้า6.รีบยกฐานะงานคุ้มครองสิทธิประโยชน์กลางเมือง เพื่อประสบความสำเร็จปกป้องผู้ซื้อ กับก่อสร้างระเบียบการดำเนินการจัดการข่าวสารบิ๊กดาต้า คปภ. ต้องรีบเจริญหมู่ฐานข้อมูลกลางๆข้างการประกันภัย (IBS) กับการป้องกันความทุจริตในที่กิจธุระสัญญาประกันภัย7.รีบสร้างความแน่นหนาเสถียรจากอาชญากรรมมุขไซนัมเบอร์ เพื่อจะพิทักษ์การเสี่ยงปีกไอทีที่จะตามมาภายภาคหน้า กับมั่นใจดุมีงานคุ้มครองผู้ใช้ที่สมน้ำสมเนื้อเพียงพอ