คปภ.เปิดกว้างฟังความคิดเห็นต้นร่างประกาศความทุจริตสัญญาประกันภัย

คปภ. รุดหน้าวิธีการป้องกันด้วยกันทำลายล้างความทุจริตประกันภัย ด็อกเตอร์ สุทธิกองพล เพิ่มพูนชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการคุมและส่งเสริมการประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยดุ ดังที่พระราชบัญญัติประกันชีวิต พุทธศักราช 2535 ด้วยกันแห่งเยียวยาเพิ่มพูน และพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พุทธศก 2535 กับแห่งหนแก้ไขทำให้รุ่งเรืองขึ้น ได้ประกอบด้วยการกำหนหนาายุ่งระสร้างสถานที่มีสัณฐานเป็นความผิดเกี่ยวพันการฉ้อฉลสัญญาประกันภัย เช่นการหลอกต้มธนทรัพย์จากผู้อื่นเพื่อให้มีการทำประกันภัยหรือยืดอายุให้สัญญาประกันภัย งานเรียกร้องประโยชน์ติดตามกรมธรรม์ประกันภัยเพราะว่าฉ้อโกง หรือไม่ก็การละครหลักฐานอันเป็นไปเท็จที่งานเรียกร้องค่าทดแทนทดแทน รวมถึงให้การช่วยเหลือ หรือปันออกความสะดวกในที่ความประพฤติเพราะว่าคดโกงตรงนั้น งานติดสินบนบริษัทประกันภัยเพื่อที่จะทำให้เกิดการเรียกร้องประโยชน์ติดสอยห้อยตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งไม่สมควรได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งผู้สถานที่อยากเอาสินบนเพื่อจะงานเดียวกันนั้น ซึ่งการทำตนดังที่กล่าวมาแล้วก่อให้เกิดข้อเสียหายทาบทั้งมวลสรรพสิ่งภาคอุตสาหกรรมสัญญาประกันภัยเพราะฉะนี้ เพื่อให้การดูแลสอดส่องเกี่ยวกับการฉ้อฉลสัญญาประกันภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กอปรกับดักประกอบด้วยการทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับครรลอง พฤติกรรม และรูปพรรณสัณฐานของการกระทำแห่งอาจจะเข้าข่ายประสบความสำเร็จคดโกงสัญญาประกันภัย กับการประสานงานกับดักเขตกิจธุระสัญญาประกันภัยเพื่อที่จะก่อสร้างบทบาทเชิงรุกในที่การดูแลดูแลการฉ้อฉลประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงเล่าห้องประชุมคณะกรรมการกำกับด้วยกันจรรโลงงานประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย (กระดาน คปภ.) สถานที่ประกอบด้วยนายประสงค์ พูนคนมั่งมี ปลัดกระทรวงการคลัง ดำรงฐานะประธานฯ เพื่อสำรวจแนวทางของต้นฉบับข่าวคณะกรรมการคุมกับจรรโลงงานประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัยเกี่ยวพันการกล่าวพฤติกรรมคดประกันภัย เพราะที่ประชุมลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบแนวทางสรรพสิ่งต้นฉบับประกาศ คปภ. กรณีให้กองกลางสัญญาประกันภัยนูนรายงานเกี่ยวข้องการคดโกงสัญญาประกันภัย ทั่วแห่งส่วนสัญญาประกันและในที่ด้านของประกันวินาศภัย เพราะประกอบด้วยจุดหลักเหตุฉะนี้1. จ่ายกองกลางสัญญาประกันภัยนำส่งเสนอผลการดำเนินงานเกี่ยวข้องงานบริหารกรณีการฉ้อฉลประกันภัยสิ่งของกองกลาง ดังที่การกระทำความผิดแห่งหนคงจะเข้าเกณฑ์ประสบความสำเร็จคดโกงประกันภัยดังที่จำกัดเอาไว้ในที่กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาประกันกับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับประกันวินาศภัยอันอาจจะเกิดขนมจากเจ้าหน้าที่สิ่งของบริษัทประกันภัยเอง หรือไม่ก็ผู้ใช้สิ่งของบริษัทสัญญาประกันภัยแห่งหนได้มาทำการฉ้อโกงสัญญาประกันภัยกับกองกลางสัญญาประกันภัย เพื่อให้สมรรถวิเคราะห์แนวทางพฤติกรรมการฉ้อฉลสัญญาประกันภัย ด้วยกันขีดคั่นแนวทางในที่การหักห้าม ดูแล ตรวจ กล่าวและปลดเปลื้องความเสียหายจากความทุจริต เพราะว่ากำหนดให้กองกลางสัญญาประกันภัยรายงานใน 15 เวลากลางวันนับจากวันสุดท้ายสรรพสิ่งแต่ละไตรมาส แหลมทองประกันภัย เดินสายเชื่อม แม่สื่อกับนายหน้าทั่วราชอาณาจักร พบอปท. 28 แห่งแห่ง 17 เมืองส่อคดจัดซื้ออุปกรณ์ดูแลวัวตัก-19 2. จ่ายกงสีนำส่งเสนอพฤติกรรมแห่งมีกรณีสิ่งน่าคลางแคลงใจดุอาจประกอบด้วยรูปพรรณสัณฐานได้ผลคดสัญญาประกันภัยเนื่องจากนายทะเบียนประกาศจำกัด ตัวอย่างเช่น ความประพฤติที่ระหว่างที่ขอเอาสัญญาประกันภัย อาทิ ก่อประกันภัยในที่วงเงินแห่งเปล่าสัมพันธ์กับดักเงินรายได้ หรือไม่ก็สิ่งพิมพ์ประกอบการตะขอนำสัญญาประกันภัยเปล่าคล้องจองกับสถานที่ได้ประกอบด้วยการเทในที่งานพิมพ์ตะขอก่อสัญญาประกันภัย ความประพฤติที่ระหว่างชนมพรรษาให้คำมั่นสัญญาประกันภัย เช่น ขอเกี่ยวเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์โดยฉับพลันแห่งหนกรมธรรม์ประกันภัยเริ่มแรกดูแล ความประพฤติในขณะที่หวังสินทรัพย์หรือไม่ก็ค่าสินไหมทดแทน อาทิเช่น ขอร้องใช้คืนเงินประสบความสำเร็จแดงสมบัติกระโดดแดนหรือไม่ก็ขจรขจายเจียรหลายบัญชี หรือไม่ก็เรียกร้องปันออกชดใช้เงินจากงานจบชีวิตภายหลังขนมจากแห่งหนได้มาการวินิจฉัยดุจับไข้เป็นโรคหนักหนา พฤติกรรมเฉพาะสิ่งของสัญญาสัญญาประกัน/ประกันวินาศภัย อาทิ ผู้รับกำไรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการถึงแก่กรรมสรรพสิ่งผู้เอาประกันภัยแห่งให้คำมั่นสัญญาประกันชีวิต หรือว่าแห่งก่อเกิดข้อเสียหายอายุมากรถเกิดขึ้นที่ดินแดนชนบทไหมประกอบด้วยพยานทราบเรื่องเหตุการณ์ ความประพฤติสรรพสิ่งบุคลากรในกองกลาง อาทิเช่น มีฐานะทางการเงินทุเลาเพราะว่าพ้นไปภูมิหลังแห่งหนชัดแจ๋ว หรือว่า มีความเปลี่ยนแปลงบุคลากรแห่งปีกการเงินหรือว่าการบัญชีบ่อยครั้ง พฤติกรรมสรรพสิ่งแม่สื่อประกันภัยหรือว่าคนเจรจาประกันภัย หรือว่าบุคคลภายนอก เช่น ตัวแทนประกันภัยหรือว่านายหน้าประกันภัยปลอมสิ่งพิมพ์สิ่งของผู้เอาประกันภัย ประกอบด้วยผู้ลงทุนปันออกประกอบด้วยการลงนามประกันภัยเพราะว่าเจาะจงผู้รับประโยชน์ครอบครองผู้ออกทุน บุกระทรวงคมนาคมกราบลากรทางการแพทย์ประกอบด้วยงานคลอดงานพิมพ์รับรองเท็จปันออกอายุมากผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้รับประโยชน์ เพราะกำหนดให้บริษัทกล่าวภายใน 15 เวลากลางวันนับจากวันสุดท้าย สิ่งของแต่ละ3 เดือนทั้งนี้ บริษัทประกันภัย สามารถยื่นเสนอแห่งรูปแบบพาหะอิเล็กทรอนิกส์ติดตามทางแห่งนายทะเบียนจำกัด กับกรณีที่กองกลางประกอบด้วยเหตุสุดวิสัย หรือไม่ก็ด้าวประสบภัยพิบัติร้ายแรงหรือไม่ก็มีรูปการณ์แห่งหนมีผลกระทบประกบกันสาหัสดามสาธารณชน เป็นเหตุให้กองกลางไม่สามารถยื่นรายงานภายในจำกัดสมัยได้ จ่ายกงสีแจ้งเหตุติดขัดให้ที่ว่าการประสีประสา และเมื่อการปฏิบัติสถานที่ทำเอาไม่สมรรถยื่นรายงานนั้นสิ้นสุดลงแล้ว ให้กงสียื่นเสนอต่อที่ว่าการใน 15 กลางวันนับแต่วันที่การปฏิบัติหรือรูปการณ์นั้นสิ้นสุดลง หรือไม่ก็ติดสอยห้อยตามยุคแห่งหนที่ทำการ คปภ. กำหนดสำนักกิจธุระฯ จะแจ๋ให้ประกอบด้วยงานฟังทรรศนะขนมจากผู้มีส่วนได้เสียเปลี่ยนมุขเว็บไซด์ที่ทำการ คปภ.(wwwมันสมองoic.or.th) แห่งระหว่างวันที่ 1-15 เดือนมิถุนายน 2563 เพื่อจะจับทรรศนะแตกต่าง ๆ จรซ่อมภาพร่างข่าวสารฯ แยกออกมีความอุดมสมบูรณ์ก่อนกล่าวห้องประชุมพวกบาปงานฯ (บอร์ด คปภ.) สำรวจในที่การประชุมทีถัดไป ด้วยกันในที่ทางคู่ขนานจักการรวมกันร่วมกับทั้งปวงสุงสิงข้างสัญญาประกันภัยในที่งานยกภาพร่างวิถีทางกระทำเกี่ยวการป้องกันด้วยกันปราบความทุจริตสัญญาประกันภัย เพื่อให้ติดเครื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการคดโกงประกันภัยดำเนินต่อไปอย่างประกอบด้วยความสามารถ“การคดโกงประกันภัย ไม่ใช่มีผลกระทบดามกิจธุระประกันภัยแทบอย่างโดด แต่ว่าอีกทั้งทำให้เบี้ยประกันภัยโดยทั่วไปสูงศักดิ์ขึ้น ซึ่งมีผลกระทบประกบกันต่อคุณประโยชน์สิ่งของผู้เอาประกันภัยสถานที่ใช้คืนกระบิลประกันภัยเป็นเครื่องมือในที่การจัดการการเสี่ยง ณชีวิตินทรีย์ด้วยกันธนสมบัติ นอกจากนี้ อีกทั้งส่งผลแจะดามงานก้าวหน้าของเศรษฐกิจกับเข้าสังคมของด้าว ซึ่งข่าวสารฯ อย่างดังกล่าว จักช่วยป้องกำราบและสำรวจการคดโกงสัญญาประกันภัยทุกครรลอง เพื่อไม่แยกออกก่อเกิดข้อเสียหายดามหมู่สัญญาประกันภัยและสิทธิประโยชน์ของผู้เสพ” เลขาธิการ คปภ. ทูล