คมนาคมเซ็นMOUนาฯดันใช้คืนต้นยางพาราในที่แผนการชาติสนับสนุนกสิกรกระยาง

ดีเดย์ 12 มิ.ย. ตรงนี้ คมนาคม MOU กระทรวงเกษตรฯ เข็นจับยางพาราจากไปใช้ห่อแบริเออร์และสร้างเสาชี้นำที่โครงการสรรพสิ่งบ้านเมือง ปรารถนาเอาใจช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง หัวหน้าศักดิ์ประเทศสยาม สนิทชื่นชอบ รัฐมนตรีจัดการกระทรวงคมนาคม ประเจิดประเจ้อตวาด ในที่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 กระทรวงคมนาคมจะลงนามในที่จดหมายกติกา (MOU) กับกระทรวงไร่ และสหกรณ์ ข้อความ อุปกรณ์ทางข้างการจราจร กับเอื้ออำนวยสวัสดีมุขถนนเค้าเดิมขึ้นขนมจากยางพารา เพื่อจะนำไปใช้คุณประโยชน์ในที่องค์การทางภาครัฐ ด้วยกันคว้าเชิญ ทหารดีเลิศกระยุทธ์ ดวงเดือนอร่อย นายกรัฐมนตรี ดำรงฐานะประธานที่ธรรมเนียม หลังจากที่รวมพลคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา คว้าเห็นดีจากไปหลังจากนั้นก่อนหน้านี้หัวหน้าอำนาจประเทศสยาม กล่าวว่า สิ่งสถานที่กระทรวงคมนาคมจัดการแบ่งออกประกอบด้วยการศึกษาเล่าเรียนวิถีทางงานชดใช้ยางเพื่อเอื้อเฟื้อพี่น้องเกษตรกรเกษตรกรต้นยางพารา ติดสอยห้อยตามแนวทางรัฐบาลแห่งโครงการส่งเสริมการใช้ต้นยางพาราของภาครัฐบาล พอให้มีประสิทธิภาพ พบตวาด ประกอบด้วย 2 แนวทาง คือ การเคลื่อนที่โครงการสร้างกำแพงคอนกรีตห่อเช่นกันแผ่นนกยางธรรมดา (RFB) และ หลักเขตนำทางนกกระยางธรรมดา (RGP) สรรพสิ่งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงต่างจังหวัดโดยประกอบด้วยจุดหมาย ดังนี้ แห่งปีงบประมาณ 2563-2565 ประกอบด้วยคอนกรีตห่อหุ้มอีกด้วยกระบินกกระยางเทพนิรมิต จำนวนรวม 12,282.282 กิโลเมตรด้วยกัน หลักเขตนำยางธรรมดา จำนวนรวม 1,063,651 ต้นไม้ งบประมาณรวม 85,623.774 ล้านพระบาท ไตร่ตรองสำเร็จประโยชน์สถานที่ชาวไร่ชาวนามีสิทธิ์ จำนวน 30,108.463 เลี่ยนพระบาท เพ่งมองชดใช้งบประมาณพ.ร.บ.เงินกู้ เยียวยาเขตการขนย้ายจมดิ่งสารพิษโคตัก 7 องค์การ ตะขอแล้ว 7โพกผ้าโล้น นายกฯสั่งการติดต่อสื่อสารเตรียมพร้อมรั้งขึ้นงานบินระหว่างประเทศ ด้วยว่าแบบอย่างกระทำงานพรรษา 63-65 เป้าหมายจะใช้คืนน้ำยางนครกะ 3 แสนหนึ่งพันกิโลกรัม ท้องถนนขนาด 4 ช่องการจราจรขึ้นไป ระยะทางเก็ง 12,000 กิโลเมตร (ทล.10,400 กิโล กับ ทช.1,600 กม.) ที่เป็นยึดสี หรือเปล่ามีเกาะกลางถนน เพราะว่ารับรองตวาด ไม่มีการแยกออกเกาะกลางๆเดิมที หรือไม่ก็ที่ปรึกษาเริ่มแรก อย่างแน่แท้ เก็งว่าจักใช้ยางแผ่นเก็ง 3 แสนหนึ่งพันกิโลกรัม คำนวณเป็นจำนวนรวมน้ำยางธานีกว่า 1 ล้านตัน กับไร่มีกรรมสิทธิ์สมบัติเติบโต ขนมจากงบบัญชี 100 บาทา เดิมที จะถึงมือชาวนาชาวไร่เก็ง 5.10 บาทา ดำรงฐานะ 70 พระบาทจะอย่างไรก็ตาม ทล. และ ทช. ซึ่งดำรงฐานะองค์การหลักเขต มีแนวทางจรรโลงงานใช้คืนยางพาราสรรพสิ่งภาครัฐ และได้ผลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนนกกระยาง เพื่อซ่อมพอกพูนความปลอดภัยทางท้องถนนโดยใช้ผลผลิตจากยางพารา ปัจจุบันนี้ทั้งคู่หน่วยงานอยู่ระหว่างจัดการจดสิทธิบัตรแผ่นนกกระยางเทพนิรมิตหุ้มเทียงคอนกรีต กับหลักเขตชี้นำนกยางธรรมดา ก็เพราะว่านับว่าเป็นสิ่งใหม่แห่ง ทชมันสมอง สร้างสรรค์ขึ้นไปมาเอง ตามที่ไม่ต้องการเหลือบเห็นใครจับไปถือสิทธิ์ ต่อจากนั้นในอนาคตคคจำต้องจากไปเสียค่าลิขสิทธิ์เพื่อนำมาเกิดในที่คราวหลังนายอำนาจประเทศสยาม กล่าวว่า ที่การทำสัญญา วันที่ 12 มิ.ย. นี้ เพื่อให้วงศ์วานชาวไร่ชาวนาเกษตรกรนกกระยางถือใจตวาด ถัดจากนี้จร สนนราคายางจะมีความมั่นคง กับนอกจากนั้นวงศ์ญาติกลางเมืองประกอบด้วยสวัสดีทางตัวถนนเติบโต ชิ้นกลุ่มนี้รัฐบาลเพราะทหารดีเลิศประยุทธ์ ดวงจันทร์โอชะ นายกรัฐมนตรี ด้วยกัน คณะรัฐมนตรี ปรารถนาที่จะแบ่งออกเกิดสวัสดีมุขถนน ด้านวงศ์ญาติกสิกรนกยางที่ได้ลงแรง ลงทุนไปตรงนั้น สมรรถจะจับยางจรแปรรูป และกำจัดได้ที่สนนราคาที่มีประโยชน์สมบูรณ์