คลังเกลี่ยเป้านิ่งเศรษฐกิจปีตรงนี้โต5.7

กคทำให้เรียบเศรษฐกิจปีตรงนี้พอกพูนขนมจาก 5.5% เป็น 5.7% เชื่อตวาดมีวัตถุปัจจัยทดยิ่งกว่าหัก นายสมชัยชนะ สัจจดงษ์ ผู้่สั่งงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) เปิดเผยตวาด สศค. ได้ทำให้เสมอคาดเศรษฐกิจจากพรรษานี้ดั้งเดิม 5-6% ไม่ก็ 5.5% ครอบครอง 5.2-6.2% ไม่ก็ 5.7% ทาบพรรษา ด้วยเหตุที่ประกอบด้วยวัตถุปัจจัยทดมากขึ้น ดัชนีมากมายตัวกลับเป็นบวกในพระจันทร์ พ.ค. ที่ผ่านมา ทั่วผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมนิ้วชี้ผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งจำนวนนักทัศนาจร ระหว่างที่เศรษฐกิจทวีปยุโรปแห่งมีเรื่องมีราวก็ไม่ได้แรงกว่าแห่งคาดวาง เศรษฐกิจประเทศไทย ไร้จังกูด วงในคราวจัก 30 ชันษา ขอเล่าผ่านข้อเขียนสรรพสิ่งผู้เขียนณสถานการณ์วันนี้ สำหรับการคาดคะเนเศรษฐกิจใหม่ สิงสู่ภายใต้สมมติฐานการส่งออกพองตัว 12.8% การลงทุนภาคเอกชนพองตัว 13.5% การกินภาคเอกชนขยายตัว 5.2%นอกจากนี้ สนนราคาน้ำมันรถแบ่งอยู่แห่งหน 113 ตราดามบาร์เรล อัตราแลกเปลี่ยน 32.25 บาททาบเหรียญตราสหรัฐ อัตราค่าดอกเบี้ยอยู่ที่ 3% ด้วยกันอัตราสภาวะเงินเฟ้อธารณะสิงสู่แห่งหน 3.5%