คืบหน้า!! นิคมฯจังหวัดสงขลา ปฏิรูปเนื้อที่ติดสอยห้อยตามแผนประสบความสำเร็จชันษา’63

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเจาะจง SEZ สงขลา ขั้นแรก 629 ที่ดิน ฝ่ามือกว่า 11% บอกนักลงทุนแหลมทอง-จีน-มาเลย์ 5 ราย จัดโชว์ความสนใจพื้นที่ใช้เป็นกกการผลิต ร่วม 40-50 นา แม้พื้นที่ใช้คืนเต็มจำนวนสร้างราคาการลงทุนที่สงขลาวันข้างหน้า 13,800 กล้อนบาท นงคราญสาสมจิในที่ในที่์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ประเจิดประเจ้อว่า ที่วันนี้ (7 ก.ย.2562) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เสนอความคืบหน้างานสร้างแผนการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาณดินแดนปฏิรูปเศรษฐกิจวิเศษอำเภอสะเดา เมืองจังหวัดสงขลา แห่งหน ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จ.สงขลา ที่ว่างสถานที่ 1 บนบานศาลกล่าวพื้นที่ 629 นา ดามนายพสุ กก.เฉลี่ยปะชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยกันคณะผู้บริหารอก ที่โอกาสลงพื้นแห่งติดตามการกระทำงานที่อาณาเขตปฏิรูปเด่นจังหวัดจังหวัดสงขลาปัจจุบันนิคมฯดังกล่าว อยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่ไฮเทคจากไปแล้วกระทั่ง 11 % กับเป็นไปตามเค้าโครงแห่งหนจำกัดเก็บ เริ่มตั้งแต่จันทราเมษายน 2562 ประมาณดุจะแล้วเสร็จกับครบครันเปิดให้บริการผู้ลงทุนเข้าชดใช้เนื้อที่เพื่อที่จะกอปรการงานสรรพสิ่งหมวดอุตสาหกรรมจุดหมาย อาทิเช่น อุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้านา อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมกำเนิดเครื่องใช้ไฟฟ้ากับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอุตสาหกรรมบริการได้ที่ช่วง3 เดือน 4 สรรพสิ่งปี 2563ทั้งนี้ ผู้เป็นใหญ่พสุ กก.แบ่งชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อีกต่างหากมอบหมายแบ่งออก กนอ.จัดทำมาตรการส่งเสริมการลงทุนทำให้ดีขึ้น ในที่นิคมฯสงขลา เพื่อติดใจผู้ลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเมืองจีน แห่งให้ความสนใจนิคมฯสงขลา ก็เพราะว่าเป็นหลักแห่งหนที่มีความสำคัญในการรบ (strategic area) แห่งหนประธาน ดังที่มีระบบโลจิสติกส์สถานที่ครบวงจร ตลอดช่องสะเดาด้วยกันด่านขว้างปาดุจเบซาร์ ซึ่งเป็นทางผ่านทางบกแห่งหนมีมูลคุณค่าการค้าขายอุดมถิ่นที่อยู่ใกล้ท่าปีนัง กับท่าอากาศยานกลางสรรพสิ่งมาเลเซียด้วยกันวันข้างหน้าจักมีการพัฒนามอเตอร์เวย์สถานที่สมรรถเกี่ยวระหว่างนิคมฯต้นยางพารา (Rubber City) ที่จะต่อยท้องแห้งด้วยกันสร้างมูลค่าเพิ่มแจกกับดักกลุ่มอุตสาหกรรมต้นยางพาราสรรพสิ่งด้าวโดยนิคมฯดังกล่าว จักครอบครองอีกเอ็ดพื้นที่ถิ่นที่อยู่ที่เขตเศรษฐกิจยอดเยี่ยมแนวพรมแดน (SEZ) สถานที่ กนอ.อยู่ระหว่างปฏิรูปเป็นหลักสถานที่เพื่อรองรับการลงทุนสิ่งของนักลงทุนต่างประเทศแต่ละแดนเป็นการเฉพาะ เช่น ประเทศเกาหลี จีน ไต้หวัน เป็นต้น กับอุตสาหกรรมขนาดกลางๆและขนาดย่อม หรือไม่ก็ เอสเอ็มอี แห่งสอดรับสารภาพกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้แผนการ Thailand Plus สิ่งของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือว่า บีโอไอ แห่งหนเปลี่ยนเสียงชื่นชอบขนมจากคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ) เพราะว่ามีพลเอก ประยุทธ์ จันทราอร่อย นายกฯ เป็นสำคัญ ครั้นวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ถ้าโครงสร้างพื้นฐานสมรรถดำเนินการได้มาแล้วเสร็จเป็นไปตามเค้าโครงรัฐบาลขีดคั่น เชื่อดุจะก่อสร้างความแน่ใจให้กับดักหมู่นักลงทุนวิเคราะห์ปลงใจเข้ามาลงทุนณนิคมฯ จังหวัดสงขลา ได้อย่างแน่แท้ ออกโปรฯ ให้เปล่าค่าเช่านิคมฯชลาศัยแก้ว กระตุ้นออกทุนอาณาเขตเศรษฐกิจแนวเขต ลุยปรับโครงสร้างหนี้อุตสาหกรรมครอบครัว จมดิ่งพิษวัวโพง โหนกแจ้งรับสารภาพสิทธิยืดจับจ่ายบริบูรณ์ 6 ชันษา นอกจากนั้น การพัฒนาแผนนิคมฯสงขลา ณระยะแรก กนอ. จำนวนทั้งสิ้น 629 เกษตร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แบ่งแยกออกเป็นพื้นแห่งรับอุตสาหกรรมทั่วไป เขตพาณิชยกรรม และโรงงานสำเร็จรูป ประมาณการ 347 นา เนื้อที่สาธารณูปโภคศูนย์กลาง เนื้อที่เครื่องอำนวยความสะดวก ด้วยกันเนื้อที่ เช็ดเขียว ซึ่งคว้าดีไซน์ภายใต้เค้าโครงความคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) สถานที่ทั้งปวงภาคด้านทั้งเข้าผู้เข้าคน ที่โล่งแจ้ง ด้วยกันสิ่งแวดล้อมสมรรถอยู่ร่วมห้ามคว้าอย่างจีรัง ปริมาณ 283 ที่ดินยุคปัจจุบันเนื้อที่นิคมฯ สถานที่นี้มีกรรมสิทธิ์ความเอาใจใส่ขนมจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเดี๋ยวนี้ประกอบด้วยผู้ลงทุนขนมจากทั่วในประเทศและต่างด้าว โดยเฉพาะมาเลเซีย กับ เมืองจีน ประมาณ 5 ราย ได้มาสอบถามข่าวและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อจะนำจรประกอบการปลงใจที่งานเข้ามาประกอบการงาน ซึ่งขนมจากงานเจรจากับผู้ผลิตดังกล่าว พบดุประกอบด้วยความมุ่งมาดปรารถนาชดใช้พื้นที่รวมทั้งหมดเก็ง 40-50 นา เพื่อที่จะใช้ดำรงฐานะโคนการผลิตกับรับการคลายการงานถิ่นที่อยู่ที่กลุ่มการงานกำจัดวัสดุก่อสร้างครบวงจร ผลิตอาหารฮาลาล เฟอร์นิเจอร์ค่าคบไม้ต้นยางพารา สถานีบริการปั๊ม กำเนิดเมทัลชีท ขายย่อย-ส่ง โลจิสติกส์ ด้วยกันการงานห้องเย็น เป็นต้นขณะเดียวกัน เนื้อที่การลงทุนแห่งหน นิคมฯ จังหวัดสงขลา อีกทั้งนับว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของภาคใต้ตอนใต้แห่งมีพลัง มีความพร้อมที่เรื่องสรรพสิ่งวัตถุดิบ พลังงาน และระบบการขนย้าย แห่งหนสามารถเกี่ยวกับดักประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแดนมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ด้วยกันอินโดนีเซีย ตลอดจนอีกต่างหากสามารถรองรับงานขยายการลงทุนณอุตสาหกรรมจุดหมายปลายทางนำไปสู่การพองตัวทางเศรษฐกิจจรยังจังหวัดคล้ายคลึง ซึ่งจักเป็นหน่วยเอื้อเฟื้อหมู่คลัสเตอร์ในที่งานเกี่ยวทางวัตถุดิบ ด้วยกันกำลังแรงงานได้เป็นอย่างดีระหว่างที่ นิคมฯ สงขลา แห่งตรงนี้ ถือเอาดำรงฐานะนิคมอุตสาหกรรมสถานที่ลำดับที่สองของ กนอ.สถานที่ได้มาปฏิบัติการปรับปรุงตั้ง ภายใต้หลักการการพัฒนาดินแดนเศรษฐกิจยอดเยี่ยมพรมแดน (SEZ) สถานที่รัฐบาลหมายมั่นเตรียมพร้อมที่จะรับการขยายตัวสรรพสิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ 5 กลุ่มหลักเขต เช่น อุตสาหกรรมเกษตรแจงรูป อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกับเครื่องหนัง อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ากับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถ้าประกอบด้วยงานใช้เนื้อที่ครบจำนวนต่อจากนั้นจะทำให้เกิดการว่าจ้างเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3,400 ตำแหน่ง ด้วยกันก่อให้เกิดราคาการลงทุนในที่จังหวัดจังหวัดสงขลา ประมาณ 13,800 ล้านพระบาทภายภาคหน้า