จอมตัวรับเคราะห์พื้นดินแกว่งปากีสถานสลัด 515 มนุช

ประเทศปากีสถานทูลผู้ตายขนมจากความแผ่นดินไหวเด้ง 515 มนุษย์ พวกติดอาวุธครอบครองอุปสรรคกับการกู้ยืมภัย พนักงานอาณาเขตปากีสถาน กล่าวว่า ยอดผู้ตายจากแผ่นดินไหวทางตะวันตกเฉล่างของประเทศปากีสถานมีปริมาณจรด 515 มนุษย์หลังจากนั้น ขณะที่หมวดติดอาวุธอีกต่างหากเป็นความติดขัดต่อความพากเพียรกู้ภัยผู้เป็นใหญ่บาร้านสุรา ยาเอากลับคืนบ บุคลากรระดับสูงในที่ยิ่งนักไก่เขี่ยบาลูจิสถานปริปากยอดผู้ตายล่าสุดขณะที่โคจรมองดูสถานภาพข้อเสียหายในที่ดินแดนอาร้างไปกลางวันซึ่งก่อเกิดแผ่นดินไหวพอทิวาวันอังคาร พื้นที่ดังที่กล่าวมาแล้วครอบครองหลักของหมวดติดอาวุธแบ่งดินแดนซึ่งเหนี่ยวไกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นักรบที่มามอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยพิบัติ พนักงานนักรบระดับสูงของบุรีกล่าวว่า จักอุตสาหะแบ่งออกการช่วยเหลือถึงไหนถึงกัน