จีนโต้ไม่ไหวจับทหารประเทศอินเดียขนองปะทะพิโรธเขตแดน

ข้อความปะทะดาลเดือดระหว่างแนวพรมแดนเมืองจีนกับดักประเทศอินเดียอีกต่างหากไม่คลี่คลาย เจ้าลี่เกือบ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเมืองจีนโต้กลับอินเดียตวาด ทางการจีนไม่ไหวควบคุมตัวทหารอินเดียสถานที่ปะทะจองที่ช่องเขาชนนีน้ำกัลวัน ในแคว้นกราบลาวางกับดัก ภายหลังสื่ออินเดียกล่าวตวาดทหารประเทศอินเดีย สิบ หัวหน้าได้มาการปล่อยตัวแล้วยิ่งไปกว่านี้ อีกทั้งเสนออีกว่าความตรงนี้ชัดเจนว่าใครผิดใครถูก และชายฝั่งทะเลอินเดียต้องรับผิดชอบจากไปทั้งผอง พร้อมด้วยรับรองว่าขณะนี้กันและกันพลังสนทนาผ่านทางการทูตกับการทหาร เพราะปรารถนาว่าอินเดียจะสมรู้ร่วมคิดกับดักประเทศจีนเพื่อรักษาความเกี่ยวข้องทวิภาคีเก็บก่อนหน้า ศิวะ อาช่องร์ บรรณาธิการชราของ India Today มากขึ้นตเผยข้อปลีกย่อยการปล่อยตัวนักรบประเทศอินเดีย ซึ่งมีนายทหารชั้นพลโท 1 หัวหน้าและพลตรี 3 ผู้เป็นใหญ่ร่วมสิงสู่อีกด้วย