“ชาติขอบ” ส่งกิ่งไม้ประกบ “วิทัย” สั่งการแบงก์ออมสิน

ธนาคารกระปุกออมสิน แจงผลการดำเนินงาน 5 ดวงเดือนจำเดิมของชันษา 63 ประกอบด้วยหนี้เสีย 6.2 หมื่นเลี่ยนบาท ด็อกเตอร์ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แถลงข่าวผลการดำเนินงาน 5 เดือนแรกสรรพสิ่งชันษา 2563 ธนาคารออมสินมีเงินปันออกสินเชื่อ 2.15 กล้อนล้านบาทา เพิ่มพูนจากสิ้นปีก่อน 5,646 กล้อนบาท มีกำไรสุทธิ 5,039 เลี่ยนบาทา เป็รรายได้ขนมจากดอกเบี้ยแท้ 1.95 หมื่นล้านบาทา รายได้ค่าธรรมเนียมแท้ 1,892 เลี่ยนบาท ด้วยกันเงินรายได้อื่น ๆ อีก 2,313 เลี่ยนเท้าทั้งนี้ ธนาคารมีเงินรับฝาก อยู่สถานที่ 2.47 เลี่ยนกล้อนบาทา เพิ่มพูนจากสิ้นปีก่อนกำหนด 6.55 หมื่นล้านเท้า ขณะเมื่อทรัพย์สมบัติรวม อยู่สถานที่ 2.87 เลี่ยนเลี่ยนเท้า ทวีจากปลายปีก่อนกำหนด 8.04 หมื่นกล้อนเท้า ซีกหนี้สินแห่งหนเปล่าก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่แห่ง 6.2 หมื่นกล้อนเท้า คิดดูครอบครอง 2.88% สรรพสิ่งสินเชื่อรวม รัฐบาลอัดจาระบีเม็ดเงินกว่า3แสนกล้อน เพิ่มพูนขมังเศรษฐกิจฐานราก ธปท.อธิบาย12ข้อห้ามธนาคารจับจ่ายใช้สอยปันผล สำหรับเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 แห่งธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ด็อกเตอร์ชาติขอบ พยุดกวีชัย เจ้าสำนักธนาคารออมสิน มนุษย์สถานที่ 16 ยกให้ธุระจ่าย นายวิทัย รัตนากร ผู้ดูแลธนาคารออมสิน มนุษย์แห่งหน 17 ซึ่งจะเข้าไปสารภาพฐานันดรอย่างเป็นทางการณวันที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 2563 โดยมีทีมเทศมนตรีธนาคารออมสิน และสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดี