“ซีอ้วนพี” รีบเดินเครื่องโครงการสร้างลำธาร ปรางจ๋อกาลเวลา 4.0 คลี่คลายอุทกภัยลำธารแห้งแล้ง

‘เศรษฐีซีอ้วนพี’ แสดงไอเดียโปรเจ็คช่วยชนชาติ สร้างแก้มจ๋อคลี่คลายอุทกภัย-ภัยแล้ง นำร่องพื้นที่ต้นแบบ 2-3 ธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูดดึงประเทศชาติด้วยกันเอกชนร่วมมือภาพร่างพีพีพี เช่าพื้นที่เกษตรกรสร้างอ่างเก็บน้ำ ด้วยกันปันออกอำนาจชาวไร่ชาวนาแลกเปลี่ยนห้วยมอบเนื้อที่อื่นๆแห่งการเพาะปลูก ที่นากระทรวงยุติธรรมนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือก้าวหน้าสิ่งของเครื่องใช้ (ภาษาซีอ้วนพี) ไม่มิดชิดตวาดได้ส่งหนังสือตอบนายกฯ ถึงโครงการสนับสนุนแก้ไขชาวไทย ณช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งถือเป็นกิจธุระที่จะจำเป็นต้องสร้างเพื่อประเทศ เพราะว่ารายงานแผนการที่ภาษาซีอ้วนจักจัดการณที่ว่างต่อไป ที่น่าดึงดูด รวมความว่า แผนการปลูกสร้างธารเช่นนี้ไทยเปล่าเช่นครอบครองอู่ต่อเรือข้าวอู่น้ำของชาวไทย เสียแต่ว่าคว้าเจริญไม่มีเงินกลายเป็นผู้นำการผลิตของกินมอบแก่ชาวโลก เสียแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหล่งหล้าที่ว่องไวและสาหัส คว้าบั่นทอนทรัพยากรธาร อันเป็นปัจจัยสำคัญบริบูรณ์ณงานสร้างผลผลิตทางราชการเกษตร ถึงอย่างไรก็ตามประเทศไทยจำต้องพบปะกับโจทย์สายธารแห้งกับน้ำหลากเนืองๆทุกปี ก็เพราะว่าเปล่าสมรรถแบ่งสรรงบดุลลงมาจัดการสั่งการทรัพยากรธารคว้าอย่างเพียงพอด้วยกันเหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาได้มาอย่างถาวร แล้วจึงมีรวมหมดปัญหาธารแห้งแล้ง สายธารไม่พอใช้ กับแม้จักมีฝนตกชุก นทีคลองหลายเลยเวลา เสียแต่ว่าก็ยังไม่สมรรถเก็บกักห้วยจำนวนมากมานำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประกอบด้วยการบุกรุกวนาลีต้นน้ำลำธาร ทำให้พระพิรุณไม่หกต้องตามฤดู จนเกิดภัยแล้ง เป็นวงจรซ้ำซาก ดังนี้ การจัดการจัดการอุทกภัยด้วยกันห้วยแล้ง แล้วจึงเป็นเรื่องสถานที่จำเป็นต้องสร้างควบคู่กันไปแห่งอดีตกาลจำนวนรวมประชากรอีกต่างหากประกอบด้วยไม่เต็มที่ ความต้องการใช้ธารจึงยังโกร๋งเกร๋ง เสียแต่ว่าเมื่อสมัยผ่านไป ปริมาณผู้คนเพิ่มพูน เศรษฐกิจพองตัว กิจกรรมแตกต่าง ๆ สถานที่มุ่งหวังใช้คืนธารก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ทว่าทรัพยากรสายธารมีจำกัด กับพลังแห่งงานเก็บกักสายธารยังคงที่ โจทย์แล้วก็ตามมา แม้ทวนทบไปดูแผนสั่งการธารสรรพสิ่งภาครัฐณอดีตกาล จะผ่านพบว่าเป็นส่วนใหญ่ครอบครองแผนการสถานที่สร้างแหล่งเก็บสายธารสัดส่วนกลางๆด้วยกันขนาดเล็ก หรือว่าการปรับปรุงห้วยหนอง หนองน้ำ ลำคลอง บึง สถานที่มีสิงสู่ปันออกใช้งานได้ดีขึ้นเพียงนั้น แล้วจึงอีกทั้งหามิได้เส้นทางสถานที่จีรัง ดังนี้เช่นกันข้อจำกัดข้างแหล่งดองกักกันธารที่ไม่เพียงพอ ในที่หน้าแล้งปราศจากอู่เก็บกักห้วยไว้ชดใช้ ครั้นจรดฤดูวิกฤต หากปริมาณฝนตกมากกว่าปกติ จักเกิดภาวะห้วยล้นอุทกภัย พื้นที่เกษตรก็จะไม่สมรรถทำการเกษตรได้ ซึ่งครอบครองแบบนี้ทุกปีซ้ำแล้วซ้ำอีก ครั้นสายธารประกอบด้วยเงินลงทุน การทำนาแล้วจึงควรเลือกสรรปลูกพืชสถานที่ให้ผลเกิดดำเกิง สนนราคาสูง กับจัดการจัดการธารให้คุ้มค่ากับดักการปลูกพืชราคาดำเกิงที่เป็นส่วนใหญ่มุ่งหมายธารเยอะ ชาวนาชาวไร่แล้วก็จะมีเงินรายได้สถานที่งดงามผิมีการดำเนินการจัดการสถานที่สะอาดปันออกกว้างขวางเนื้อที่ทำการเกษตรทั่วราชอาณาจักร เพราะว่าสามารถกักเก็บห้วยในที่อุตุอุปสรรค สร้างเป็นโครงการแก้มอ้ายจ๋อ 4.0 ที่ชดใช้เทคโนโลยีเข้าเอาใจช่วย จักทำเอาไทยประกอบด้วยความแน่นหนาทางราชการเกษตร จากปริมาณสายธารแห่งหนเพียงพอกับเนื้อที่ไร่ทั้งด้าวที่สมรรถกระทำเพาะเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีเนื่องด้วยสถานการณ์ห้วยในที่อ่างเก็บน้ำรวมหมดด้าว (ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2563) สายธารในที่ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้านายพระยา (คันนาพนมไม่พล สิริกิติ์ แม่น้ำน้อยฯ กับอรัญญิกต้นสักฯ) ประกอบด้วยปริมาณธารเอาการเอางาน 993 กล้อนลูกบาศก์เมตร(ลบมันสมองมัธยมศึกษา) ทั้งที่ความมุ่งมาดปรารถนาชดใช้ธาร เพื่อที่จะอุปโภค กิน การกสิกรรม และระบบนิเวศ สูงศักดิ์จด 12,000 เลี่ยนลบ.มัธยมศึกษา อีกต่างหากฉีกงานเก็บกักอีก 11,007 โล้นลบ.มัธยมศึกษา แล้วก็เป็นสาเหตุแหว ทำไมจำเป็นจะต้องประกอบด้วยการจัดทำแก้มจ๋อ เพื่อที่จะเก็บกักธารผิมองดูความจุดองกักกันห้วยรวมทั้งแดน จะพานพบว่า ปี 2563 แหลมทองประกอบด้วยการเสี่ยงประกบภัยแล้งขนานใหญ่ การดองห้วยในที่ระยะฤดูฝนแล้วจึงมีความสำคัญ ซึ่งหากมีการวางแผนกับรีบเร่งจัดการอย่างยอดเยี่ยม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อีกต่างหากสามารถนำมาใช้ เพื่อกักเก็บห้วยเป็นแก้มจ๋อณช่วงอุปสรรค ปกปักรักษาน้ำท่วมคว้าเช่นกันด้วยว่าจุดหมายปลายทางการเคลื่อนที่แผน นั้น ณแต่ละชันษาฝนตก 100% ตรึกตรองครอบครองจำนวนรวมห้วย 754,720 เลี่ยนหักออกมันสมองม. ธารจะจากไปอยู่ในที่แหล่งน้ำธรรมชาติกะ 28% หรือว่าทบทวนดูดำรงฐานะผลรวมธาร 210,567 กล้อนลบออก.ม. กับในที่อ่างเก็บน้ำทั้งประเทศกะ 42,620 เลี่ยนลบ.ม. หรือว่าคิดดูครอบครอง 10% ของปริมาณน้ำฝน เป้าหมายสรรพสิ่งโครงการถือเอาว่า การกักเก็บธารสถานที่ยุคปัจจุบันไหลหลั่งลงไปสู่มหาสมุทร ระเหยไปสู่ดินฟ้าอากาศ หรือไม่ก็ดูดซับยอมไปสู่ระดับบาดาล ซึ่งมีจำนวนมากจด 62% หากมีการจัดการสั่งการธารที่ดีงาม จะสามารถใช้ประโยชน์ประโยชน์ทางราชการนาได้มาอย่างยั่งยืนที่นากระทรวงยุติธรรมนินท์ กล่าวว่า ภาษาซีอ้วนพีได้มาศึกษาผลรวมงานเก็บกักธาราครอบครองรายเขต เพื่อที่จะคำนวณแหวจักสมรรถขจรขจายสายธารณเนื้อที่การเกษตรได้มาครบทั้งปวงภาคหรือเปล่า ซึ่งพานพบแหว ประกาศภัยแล้งแห่งระยะ 10 ปีที่ผ่านมาถัวเฉลี่ยในที่ปลายเนื้อที่ มีบุรีแห่งหนประสบภัย 55 ธานี (หรือไม่ก็ทบทวนดูดำรงฐานะ 70% สรรพสิ่งบุรีทั้งเพ) 500 อ. 3,000 ตำบล (ไม่ก็ทบทวนดูครอบครอง 46% สิ่งของผลรวมตำบลทั้งเพ) กับ 22,000 หมู่บ้าน ที่มีกรรมสิทธิ์ผลกระทบขนมจากภัยแล้ง “ศุภความมีชัย เจียรวกวนนท์” แสดงความสามารถเคสวงศ์วานซีอ้วนฝ่าวิกฤตวัวโพง ณแท่นแหล่งหล้า มท.1 สั่งเร็วผู้ว่าฯ 40 ธานีซ้อมซักต้านทานน้ำท่วมฉับพลัน พอพิจารณาจากจำนวนรวมเก็บกักธารรายภาค ภาษาซีอ้วนพีจึงริเริ่มที่ภาคอีสาน ทำการวิเคราะห์เนื้อที่ที่สมควรในที่งานก่อโครงการปลูกห้วย เพื่อควานหาเนื้อที่มาทำแก้มลิงไม่ก็อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กับคงจะประกอบด้วยการสำรวจพื้นที่แห่งพื้นที่กลางๆบางส่วน โดยชดใช้ข่าวขนมจากรูปถ่ายมุขดาวเทียม ซึ่งคว้าประสานมือเจียรอีกต่างหาก GISTDA เพื่อขอประกาศแห่งการวิเคราะห์จากนั้น โดยมีเนื้อที่ต้นแบบแทบ 2-3 บุรี เป้าหมายมากมายลงความว่า งานปันออกบ้านเมืองทำแผนการจัดการสายธารตลอดแดน เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงสายธารคว้าในที่ทั้งปวงฤดู ซึ่งจักทำเอาเกษตรกรสมรรถทำไร่ทำนาแบบประสมประสาน ปลูกสร้างพฤกษ์แห่งหนหลากหลายคว้าอย่างยั่งยืนงานดำเนินแผนจำเป็นต้องเป็นความร่วมมือภาพร่าง PPP(Public Private Partnership)ระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคมวลชนเข้าผู้เข้าคน ซึ่งหมายรวมชาวนาชาวไร่ ในที่รูปแบบที่ภาครัฐให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมณแผนการสั่งการสั่งการห้วย กับสามารถทำการค้าห้วยที่เกษตรกรครอบครองอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ได้มา เพราะว่าจับจ่ายค่าเช่าเนื้อที่แก่เกษตรกรในที่ระยะยาว เพื่อนำพื้นที่ลงมาขุดชลาศัยขนาดใหญ่ครอบครองรูปร่างปรางจ๋อ โดยโฉนดอีกทั้งเป็นสรรพสิ่งชาวนาชาวไร่ และชาวไร่ชาวนาสมรรถแลกเปลี่ยนสายธารจากไปยังเนื้อที่ทำการเกษตร และมีระบบการบริหารสั่งการเพราะเกษตรกรแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานด้วยกันบริการ มุ่งเน้นการให้บริการสถานที่มีประสิทธิภาพ คุ้มกับต้นทุนยิ่งกว่าภาครัฐบาลจะเป็นเจ้าของไม่ก็จัดการเพราะภาครัฐเองนอกจากนั้นชาวไร่ชาวนาจะคว้าค่าเช่าเนื้อที่จากนั้น อีกต่างหากสมรรถทำการกสิกรรม เป็นต้นว่า ปลูกผลไม้แห่งพื้นที่โดยรอบ ในที่รูปร่างสรรพสิ่งเกษตรนฤมิตโย่ง ใช้คืนเทคโนโลยี และการจัดการจัดการ รวมถึงการตลาดมารอง ขณะเดียวกันแห่งอ่างเก็บน้ำอีกทั้งสมรรถสร้างประมงน้ำจืด รวมถึงการเดินทางณพื้นที่รอบแหล่งน้ำได้เช่นกันการสร้างแก้มลิงแล้วจึงจำเป็นจะต้องโค่นชลาศัยขนาดใหญ่ ขจายเจียรแห่งพื้นที่ที่มีน้ำท่วมจำเจ กับจวนเจียนกับดักพื้นที่ทำไร่ทำนา เพื่อที่จะกระเหม็ดกระแหม่ต้นทุนการสูบห้วยจากไปอีกทั้งพื้นที่ทำไร่ทำนา ด้วยกันจำต้องถือสิทธิ์ความร่วมมือขนมจากเหลือแหล่เขตส่วน อาทิเช่น เจ้าตำรับพื้นที่ที่จะร่วมเนรมิตเอามาโค่นเป็นแหล่งน้ำ ซึ่งจักถือสิทธิ์ค่าเช่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ที่จะจำเป็นต้องมีส่วนร่วมแห่งการยันหลักการ ส่งเสริมการนำเทศมนตรีสถานที่มีประสบการณ์ณการบริหารธุรกิจที่เกษียณอายุจากนั้นกลับมาเจริญถิ่นกำเนิด งานใช้สหกรณ์ที่ประกอบด้วยสิงสู่ลงมาพัฒนาด้วยหมู่ IT เพื่อกระทำการท้องตลาดสมัยใหม่ กสิกรสถานที่เปลี่ยนแปลงมาปลูกชั้นผสมผสานสถานที่ให้ราคาสูง งานก่อสร้าง ธุรกิจขนาดย่อม ก่อธุรกิจการท่องเที่ยว ประมง และการดำเนินการว่าการผลิตผลทางราชการนา รวมถึงงานเปิดใบหน้าร้านขายของ แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์มอบกับดักชุมชน นอกจากนี้อีกต่างหากปฏิรูปสังคมและบริเวณแวดล้อมในที่พื้นที่มอบเกิดความคงทนเช่นกันสำหรับการทำสงคราม”ปลูกธาร”สถานที่ได้กล่าวมานี้ หากมีกรรมสิทธิ์การเอื้อเฟื้ออย่างเต็มที่จากทั้งปวงพื้นที่ส่วน กับขยายผลจากแผนการต้นเค้า ปันออกประกอบด้วยสระเก็บกักธารขนาดใหญ่ ตลอดเนื้อที่นาทั่วราชอาณาจักร มีเท้าหน้าแผนพร้อมคณะทำงานรองกระทรวงคมนาคมลากรที่สะอาด ประกอบด้วยคุณลักษณะ จับยุทธศาสตร์จากไปปฏิบัติการอย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพกับครบทุกวิธีการ จักเสร็จเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เพราะการพัฒนาแห่งหนฐานรากสรรพสิ่งเข้าสังคมอย่างแท้จริง เพราะว่าเสร็จสร้างราคาต้นทุนใหม่ เพราะว่ายั่วยวนใจทรัพย์สมบัตินวชาตจากตลาดราคาทุนโลก สร้างการงานนวชาตสิ่งหลากหลายครอบครองมากมาย ก่อสร้างรายได้นวชาตมอบแก่ชาวนาชาวไร่ กรรมกร ธุรกิจขนาดเล็กจดกลาง ด้วยกันแห่งหนสำคัญเลิศรวมความว่า งานสร้างรายได้นวชาตให้แก่รัฐบาล ผ่านการทวีคูณของภาษีอากรกับสรรพสามิตต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยพลันที่ริเริ่มแผน และจักเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ติดตามการขยายตัวของการกิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กับการพุ่งขึ้นตามราคาเมทนีดลแห่งหนมีระบบระเบียบชลประทานครบถ้วนทั่วประเทศ