“ซีอ้วน” เร่งติดเครื่องโครงการสร้างน้ำ แก้มจ๋อเวลา 4.0 แก้อุทกภัยน้ำแห้งแล้ง

‘เจ้าขรัวซีอ้วน’ โชว์ไอเดียโปรเจ็คช่วยชาติ ก่อสร้างแก้มจ๋อแก้ปัญหาน้ำหลาก-ภัยแล้ง นำร่องเนื้อที่ต้นเค้า 2-3 เมือง ภาคอีสาน ดึงดูดบ้านเมืองและเอกชนรวมหัวแปลนอ้วนพีอ้วนพี เช่าเนื้อที่ชาวไร่ชาวนาสร้างอ่างเก็บน้ำ และปันออกอำนาจชาวนาชาวไร่แลกเปลี่ยนห้วยมอบเนื้อที่อื่นๆแห่งการเพาะเลี้ยง ท้องนากระทรวงยุติธรรมนินท์ จากไปวกวนนท์ ประธานแก่ เครือก้าวหน้าเครื่องอุปโภคบริโภค (ซีอ้วนพี) ไม่มิดชิดดุได้ส่งรายงานตอบรับนายกรัฐมนตรี ถึงโครงการช่วยเหลือแก้ไขชาวไทย ที่ตอนวิกฤตวัวโพง-19 ซึ่งนับว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องสร้างเพื่อประเทศ เพราะกล่าวโครงการที่ซีอ้วนจะทำงานในที่ระยะห่างถัดไป แห่งน่าศึกษา รวมความว่า โครงการสร้างน้ำดังนี้ประเทศไทยไม่เหมือนครอบครองอู่เรือข้าวอู่น้ำสรรพสิ่งคนไทย ทว่าคว้าปฏิรูปไม่มีเงินกลายเป็นผู้นำการผลิตอาหารจ่ายอายุมากชาวโลก แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกสถานที่ว่องกับสาหัส ได้บั่นทอนทรัพยากรสายธาร อันเป็นไปปัจจัยสำคัญเลิศแห่งการก่อสร้างผลเก็บเกี่ยวทางราชการไร่ อย่างไรก็ตามประเทศไทยจำเป็นจะต้องพบเห็นกับปัญหาน้ำแห้งแล้งด้วยกันอุทกภัยซ้ำซากทุกปี เพราะว่าเปล่าสามารถแบ่งสรรงบดุลมาสั่งการสั่งการทรัพยากรน้ำได้มาอย่างพอเพียงและสมควร เพื่อจะขบปัญหาคว้าอย่างคงทน แล้วก็มีรวมหมดโจทย์น้ำแห้งแล้ง น้ำไม่พอใช้คืน และแม้จะประกอบด้วยฝนลงเม็ดชุกชุม นทีคลองเหลือแหล่ช้า แต่ก็ยังไม่สามารถเก็บกักห้วยจำนวนมากลงมานำไปใช้คว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการบุกรุกป่าต้นน้ำ ทำให้พระพิรุณเปล่าตกต้องตามฤดูกาล ไม่มีเงินก่อกำเนิดภัยแล้ง ครอบครองวงจรบ่อยๆ ดังนี้ การปกครองสั่งการน้ำหลากกับน้ำแล้ง แล้วก็เกิดเรื่องที่จำต้องก่อควบคู่กันไปแห่งสมัยโบราณจำนวนพลเรือนอีกทั้งมีเปล่ามาก ความต้องการชดใช้ห้วยแล้วก็ยังโหรงเหรง แต่เมื่อเวลาผ่านจากไป ผลรวมผู้คนเพิ่มพูน เศรษฐกิจพองตัว กิจกรรมต่าง ๆ ที่หวังใช้คืนน้ำก็เติบโตเป็นเงาตามตัว แต่ทรัพยากรห้วยมีจำกัด ด้วยกันสมรรถนะที่งานเก็บกักห้วยยังเหมือนเดิม โจทย์จึ่งตามมา ผิทบทวนไปดูแผนบริหารสายธารสรรพสิ่งภาครัฐแห่งโบราณกาล จะพบดุส่วนมากดำรงฐานะแผนการสถานที่สร้างอู่เก็บสายธารขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่ก็การปรับปรุงห้วย หนอง คลอง กว๊าน แห่งประกอบด้วยสิงสู่มอบใช้งานได้ดิบได้ดีขึ้นขนาดนั้น แล้วก็อีกทั้งไม่ใช่เช่นนั้นเส้นทางสถานที่ยั่งยืน ดังนั้นอีกด้วยข้อจำกัดด้านอู่ดองกักสายธารที่ไม่พอเพียง แห่งหน้าแล้งไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำวางใช้ เมื่อจรดฤดูความปั่นป่วน ถ้าหากผลรวมฝนลงเม็ดยิ่งกว่าสามัญ จักก่อเกิดภาวะห้วยล้นอุทกภัย เนื้อที่นาก็จักเปล่าสามารถทำสวนทำไร่คว้า ซึ่งครอบครองเช่นนี้รายปีซ้ำแล้วซ้ำอีก เมื่อสายธารมีทุนเดิม งานสร้างนาจึ่งควรจะคัดปลูกพืชสถานที่ออกดอกออกผลผลิตสูง สนนราคาสูงศักดิ์ และสั่งการบริหารห้วยมอบคุ้มค่ากับงานสร้างพืชสนนราคารุ่งเรืองแห่งเป็นส่วนใหญ่มุ่งหวังน้ำเยอะ ชาวไร่ชาวนาจึ่งจักประกอบด้วยเงินรายได้แห่งดีผิมีการดำเนินการจัดการแห่งงดงามปันออกกว้างขวางพื้นที่ทำสวนทำไร่ทั่วประเทศ เพราะว่าสมรรถเก็บกักห้วยแห่งฤดูความปั่นป่วน ทำครอบครองแผนการปรางจ๋อ 4.0 แห่งใช้คืนเทคโนโลยีเข้าช่วย จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางการนา จากผลรวมห้วยแห่งเพียงพอกับดักเนื้อที่ที่ดินทั่วแดนแห่งสามารถกระทำเพาะเลี้ยงคว้าตลอดทั้งพรรษาเพราะว่าเหตุการณ์สายธารในที่อ่างเก็บน้ำทั่วแดน (ข่าวสารวันที่ 22 มิถุนายน 2563) สายธารแห่ง 4 เขื่อนหลักเขตลุ่มเจ้าออกญา (คันดินพนมมิกองพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ กับไพรต้นสักฯ) มีจำนวนรวมห้วยใช้การได้ 993 เลี่ยนลูกบาศก์เมตร(หักมันสมองม.) ในขณะที่ความมุ่งมาดใช้คืนสายธาร เพื่ออุปโภค กิน การเกษตร ด้วยกันระบบนิเวศ สูงศักดิ์จด 12,000 เลี่ยนหักมันสมองม. ยังฉีกขาดงานกักเก็บอีก 11,007 โล้นลบออกมันสมองม. จึ่งดำรงฐานะเหตุดุ ไฉนต้องประกอบด้วยการทำแก้มอ้ายจ๋อ เพื่อที่จะเก็บกักน้ำถ้าหากแลดูความจุเก็บกักน้ำรวมถึงด้าว จักพบพานดุ ชันษา 2563 ไทยมีความเสี่ยงประกบภัยแล้งอย่างมาก งานหยุดสายธารแห่งตอนฤดูฝนจึ่งมีความหมาย ซึ่งถ้าหากมีการวางแผนด้วยกันเร่งรีบกระทำอย่างดี อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังสามารถประยุกต์ใช้ เพื่อเก็บกักสายธารครอบครองปรางลิงแห่งตอนความปั่นป่วน รักษาน้ำหลากได้มาเช่นกันเพราะว่าจุดหมายการเคลื่อนที่แผน ตรงนั้น ในที่แต่ละชันษาฝนตก 100% ตรึกตรองครอบครองผลรวมน้ำ 754,720 โล้นลบออก.ม. น้ำจะจากไปอยู่แห่งแหล่งน้ำธรรมชาติคาดคะเน 28% หรือไม่ก็ตรึกตรองเป็นจำนวนสายธาร 210,567 ล้านหัก.ม. และแห่งอ่างเก็บน้ำตลอดแดนกะ 42,620 ล้านลบออก.ม. หรือไตร่ตรองดำรงฐานะ สิบ% สิ่งของปริมาณน้ำฝน ความมุ่งหมายสรรพสิ่งโครงการรวมความว่า งานกักเก็บห้วยสถานที่ช่วงปัจจุบันหลั่งไหลยอมสู่ห้วงน้ำ ระเหยไปสู่ภูมิอากาศ หรือดูดซับลงไปสู่ระดับบาดาล ซึ่งมีปริมาณมากจด 62% หากมีการปกครองจัดการสายธารแห่งงดงาม จะสมรรถนำไปใช้คุณประโยชน์ทางราชการนาได้มาชนิดยั่งยืนทุ่งนากระทรวงยุติธรรมนินท์ กล่าวว่า ภาษาซีอ้วนคว้าศึกษาจำนวนรวมการเก็บกักน้ำาดำรงฐานะรายท้องถิ่น เพื่อที่จะคำนวณดุจักสมรรถกระจายสายธารแห่งพื้นที่การกสิกรรมได้ครบถ้วนทุกท้องถิ่นไหม ซึ่งพบพานดุ ข่าวภัยแล้งในที่ช่วง 10 พรรษาที่ผ่านมาถัวเฉลี่ยที่ชายพื้นที่ ประกอบด้วยบุรีแห่งประสบภัย 55 จังหวัด (ไม่ก็ตรึกตรองเป็น 70% สรรพสิ่งเมืองทั้งผอง) 500 อ. 3,000 ท้องที่ (ไม่ก็ไตร่ตรองเป็น 46% ของจำนวนรวมชุมชนเล็กๆทั้งผอง) ด้วยกัน 22,000 หมู่บ้าน สถานที่ได้มาความกระทบกระเทือนขนมจากภัยแล้ง “ศุภความมีชัย จากไปโฉบนท์” แสดงความสามารถเคสวงศ์วานซีอ้วนพีฝ่าเท้าวิกฤตโคโพง แห่งยกพื้นโลก มท.1 บัญชากะทันหันผู้ว่าฯ 40 เมืองซ้อมซักจัดการอุทกภัยกะทันหัน เมื่อตรวจขนมจากผลรวมเก็บกักน้ำรายภาค ซีพีจึ่งริเริ่มแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำพิจารณาพื้นที่สถานที่สมควรที่งานทำโครงการปลูกสร้างน้ำ เพื่อที่จะหาเนื้อที่ลงมาทำปรางลิงหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กับคงประกอบด้วยการสำรวจพื้นที่ในที่ภาคกลางบางส่วน โดยใช้ข่าวขนมจากรูปถ่ายทางดาวเทียม ซึ่งคว้าประสานจรอีกต่างหาก GISTDA เพื่อที่จะตาขอข่าวสารแห่งงานพินิจพิจารณาหลังจากนั้น โดยประกอบด้วยเนื้อที่ต้นเค้าเช่น 2-3 จังหวัด จุดหมายเลิศคือ การปันออกชาติทำแผนสั่งการน้ำทั่วด้าว พอให้เกษตรกรเข้าถึงสายธารได้ที่ทั้งหมดฤดู ซึ่งจักทำให้ชาวนาชาวไร่สามารถทำการกสิกรรมแบบประสาน ปลูกพืชแห่งต่างๆนาๆได้มาประการยั่งยืนการเดินแผนการจำเป็นจะต้องเป็นความสมคบคิดแบบ PPP(Public Private Partnership)ระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน กับเขตผู้คนสังคม ซึ่งรวมถึงชาวนาชาวไร่ ที่หนทางสถานที่ภาครัฐบาลมอบประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมแห่งแผนการสั่งการสั่งการสายธาร และสมรรถขายสายธารแห่งชาวไร่ชาวนาเป็นเจ้าของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ได้ เพราะว่าซื้อค่าเช่าเนื้อที่อายุมากชาวไร่ชาวนาแห่งระยะยาว เพื่อนำพื้นที่ลงมาขุดสระขนาดใหญ่เป็นรูปร่างแก้มอ้ายจ๋อ เพราะโฉนดอีกต่างหากเป็นของชาวนาชาวไร่ ด้วยกันเกษตรกรสมรรถขายน้ำไปยังพื้นที่ทำการกสิกรรม กับมีระบบการปกครองบริหารเพราะว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพสรรพสิ่งงานกระทำงานกับบริการ เน้นการให้บริการแห่งมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับเงินลงทุนยิ่งกว่าภาครัฐจักถือสิทธิ์หรือไม่ก็ทำงานโดยภาครัฐเองนอกจากเกษตรกรจักได้ค่าเช่าพื้นที่หลังจากนั้น ยังสามารถทำการกสิกรรม เป็นต้นว่า ปลูกส้มสุกลูกไม้ที่เนื้อที่โดยรอบ ที่รูปร่างของที่ดินสร้างเทอะทะ ชดใช้เทคโนโลยี ด้วยกันการปกครองบริหาร หมายรวมการตลาดลงมารอง ขณะเดียวกันในที่อ่างเก็บน้ำยังสามารถก่อประมงน้ำจืด รวมถึงการสัญจรแห่งพื้นที่รอบแหล่งน้ำได้มาอีกด้วยการสร้างปรางอ้ายจ๋อจึ่งจำเป็นจะต้องขุดบ่อขนาดใหญ่ กระจายจรแห่งพื้นที่สถานที่มีน้ำท่วมเนืองๆ และจวนกับดักเนื้อที่ทำสวนทำไร่ เพื่อกระเหม็ดกระแหม่เงินลงทุนการสูบน้ำไปอีกต่างหากเนื้อที่ทำการกสิกรรม และจำต้องได้มาการช่วยกันจากหลายเขตด้าน เป็นต้นว่า เจ้าตำรับเนื้อที่ที่จะร่วมเนรมิตนำมาโค่นเป็นแหล่งน้ำ ซึ่งจักมีสิทธิ์ค่าเช่า พ่อเมือง นายอำเภอ ที่จะจำต้องมีส่วนร่วมในที่การยันแผนการ จรรโลงการพาเทศมนตรีแห่งมีประสบการณ์ที่การบริหารธุรกิจสถานที่ปลดเกษียณแล้วกลับปรับปรุงรกราก การชดใช้สหกรณ์ที่ประกอบด้วยสิงสู่ลงมาปฏิรูปอีกด้วยหมู่ IT เพื่อจะทำตลาดยุคใหม่ ชาวไร่ชาวนาแห่งปรับเปลี่ยนลงมาปลูกดลผสมผสานสถานที่ให้ราคารุ่งเรือง การก่อสร้าง SME ก่อธุรกิจท่องเที่ยว ประมง และการปกครองสั่งการผลผลิตทางการนา รวมถึงงานถกใบหน้าร้าน แลกเปลี่ยนสินค้าปันออกกับชุมชน ยิ่งไปกว่านี้อีกต่างหากปรับปรุงเข้าสังคมและสิ่งแวดล้อมที่พื้นที่จ่ายเกิดความยั่งยืนอีกด้วยสำหรับการทำสงคราม”ปลูกสร้างห้วย”ที่ได้มากล่าวมานี้ ผิมีกรรมสิทธิ์งานสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทุกท้องถิ่นซีก และขยายผลขนมจากโครงการต้นแบบ มอบประกอบด้วยทะเลเก็บกักสายธารขนาดใหญ่ ตลอดเนื้อที่ไร่ทั่วราชอาณาจักร ประกอบด้วยเท้าหน้าโครงการครบถ้วนคณะทำงานรองกระทรวงคมนาคมลากรสถานที่งดงาม ประกอบด้วยคุณลักษณะ จับที่มีความสำคัญในการรบจรจัดการอย่างเอาเป็นเอาตาย มีประสิทธิภาพด้วยกันครบถ้วนทั้งหมดวิธีการ จักเสร็จปรับเปลี่ยนแหลมทอง เพราะว่าการพัฒนาแห่งโครงสร้างรองรับของเข้าสังคมอย่างแท้จริง เพราะว่าประสบความสำเร็จก่อสร้างทุนใหม่ โดยดึงดูดความสนใจทรัพย์สมบัติใหม่ขนมจากท้องตลาดราคาต้นทุนพื้นโลก สร้างการทำงานนวชาตสิ่งหลากหลายเป็นมากมาย สร้างเงินรายได้ใหม่จ่ายแก่ชาวนาชาวไร่ แรงงาน ธุรกิจขนาดเล็กจดกลาง กับที่สำคัญมากมายคือ การสร้างรายได้นวชาตจ่ายแก่รัฐบาล เปลี่ยนการพอกพูนสรรพสิ่งเงินภาษีและอากรต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นรวดเร็วสถานที่เริ่มโครงการ กับจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ ๆ ติดสอยห้อยตามการขยายตัวของงานเสพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กับการพุ่งขึ้นไปติดตามราคาที่ดินสถานที่มีระบบระเบียบชลประทานครบถ้วนทั่วประเทศ