ดาวโจนส์หยุดบวก/น้ำมันรถลดน้อยลง/ทองปัด

ใบถือหุ้นดาวโจนส์หยุดบวก 131.14 ดวง ขานรับประกาศเศรษฐกิจแช่มชื่น ข้างสนนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลง 36 เซนต์ ขณะที่ กนกปัด 15.60 ดอลลาร์ นิ้วชี้แบ่งอุตสาหกรรมดาวโจนส์ดับที่ 26,156.10 จุด เพิ่มพูน 131.14 วงกลม หรือว่า +0.50% ขณะเมื่อดรรชนี เอสแอนด์อ้วน 500 ดับแห่ง 3,131.29 ดวง เพิ่ม 13.43 จุด หรือว่า +0.43% ซีกดรรชนี แนสแดค หยุดที่ 10,131.37 ดวง เพิ่ม 74.89 ดวง หรือ +0.74%ดัชนีดาวโจนส์ตลาดค้าหุ้นนิวยอร์กดับทดครั้นวันที่ 23 มิ.ย. ขานข้อมูลเศรษฐกิจแห่งหนเบิกบานสรรพสิ่งสหรัฐ อีกรวมหมด ท้องตลาดอีกทั้งมีสิทธิ์พลังกระตุ้นขนมจากการพุ่งขึ้นไปสิ่งของใบถือหุ้นพวกเทคโนโลยี รวมถึงเป้าหมายที่ว่า รัฐบาลสหรัฐจักออกมาตรการแก้ไขเศรษฐกิจประเทือง กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับที่ประชุมอังคณาฯ ปันออกถุงเลี้ยงชีวิต 500 ชุดปันออกชาวจังหวัดนครพนม “อัศวิน”ลงพื้นแห่งอาณาเขตคลองสานบรรเทาทุกข์ผู้มีสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนงัวตัก-19 สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือว่า ไลต์สวีตขูด โอกาสยกให้เดือนเดือนสิงหาคม ลดน้อยลง 36 นิกายเซนต์ หยุดที่ 40.37 ดอลลาร์ดามบาร์เรล ด้านเบรนต์อรรณพนอกเหนือลูกคลื่นดอน งวดให้จันทราเดือนสิงหาคม ลดน้อยลง 45 เซนต์ ดับที่ 42.63 ดอลลาร์ทาบบาร์เรลทองตลาดวัวต้นเม็กซ์ คราวส่งจ่ายเดือบอ้าวเดือนสิงหาคม เพิ่มพูน 15.60 ดอลลาร์ หยุดที่ 1,782.00 ดอลลาร์ทาบออนซ์