ตะแคงเลนอร์บอก 3 เมกะเทรนด์ พื้นแผ่นดินปฤษฎางค์งัวตัก-19

เทเลนอร์ ส่อวงผลัดกันองค์ประกอบพื้นฐาน การว่าจ้างด้วยกันความเป็นส่วนตัว เปลี่ยนสู่พื้นแผ่นดินนวชาต ปฤษฎางค์งัวตัก-19 แห่งเป็นเหตุให้พื้นโลกไม่มีทางตามเดิมอีกต่อไป หัวหน้ากอร์ม แอนเยอะรีย หมุนนเนเวต์ รองประธาน เอียงเลนอร์รีเสิร์ช กล่าวว่า วิกฤตวัวโพง-19 เค้าเดิมขึ้นไปได้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทประธานสุดกำลังสิ่งของนวัตกรรมด้วยกันเทคโนโลยีที่การแก้ปัญหา ความกระทบกระเทือนกระยาเลย ที่ช่วงโคตัก-19 คว้าสะท้อนจ่ายมองเห็นจรดการเปลี่ยนแปลงภายภาคหน้าประกบทั่วบริษัท ชุมชนด้วยกันเข้าสังคม ที่เป็นเหตุให้บางสิ่งบางอย่างภายภาคหน้าจักเปล่าดังเดิมอีกต่อไปในที่พื้นแผ่นดินเวลาเหตุสามัญใหม่ (new normal)”เช่นนี้ เอียงเลนอร์รีเสิร์ช หน่วยงานปีกการวิจัยของตะแคงโคลนตมอร์ คว้าพินิจพิจารณาด้วยกันเดา 3 เมกะเทรนด์สิ่งของโลกอนาคตปฤษฎางค์สมัยโคตัก-19 เก็บเพราะฉะนี้1.ส่วนประกอบพื้นฐานนวชาตเพื่อจะการทำงานมรรคนวชาต New city infrastructure to facilitate a new way of work วิกฤตงัววิด-19 ได้สับเปลี่ยนทางธุรกิจจากไปประการสิ้นเชิง ขนมจากการทำงานที่ทำงานสู่ธุรกิจสถานที่เรือน ทำเอาข้อความ#สลับซับซ้อนหลักแหล่งกับกิจธุระสถานที่ที่ทำการแห่งแนวทางเก่าแก่ไม่มีเหตุจำเป็นอีกต่อไป หลังจากนี้กองกลางมากหุ้นส่วนจะเริ่มจ่ายบุคลากรสมรรถกระทำได้ขนมจากสถานที่บ้านหรือไม่ก็ทำงานทางไกล ทำเอาความสำคัญสิ่งของอาคารสำนักงานริเริ่มน้อยลง ตะแคงโคลนตมอร์รีเสิร์ชกะตวาด กิจธุระถัดจากนี้จักแปรไปอย่างทั้งหมด โดยโคตัก-19 จักลงมาเร่งมอบก่อเกิดเทรนด์ธุรกิจแห่งมีความหยุ่นมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ รัฐบาลตรีารสชาติถือเอาสนุวิหคารจัดแบ่งทรัพยากรและการพัฒนาส่วนประกอบพื้นฐานทาง “ดิจิทัล” สรรพสิ่งบุรี เพื่อรองเทรนด์กิจธุระที่จะเกิดขึ้นภายหน้า ไม่ว่าจักเสร็จลงมือสถานที่บ้านกับพื้นที่ทำงานรวมหัวไม่ก็ Co-working space Co-working space ทำให้เกิดงานกระจายร่างกายของพนักงานบริษัทจรทั่วทั่วเมือง มนุชจักคัดทำงานเกือบเรือนมากขึ้น เพื่อจะตัดทอนสมัยด้วยกันทรัพยากรต่างๆ ที่งานตะเวน ทำเอาการช่างไอเสียขนมจากเครื่องจักรลดน้อยลง บุรีมีภูมิอากาศที่ทุเลา กบิลสาธารณสุขที่ดีขึ้น สมรรถนะกับผลที่เกิดขึ้นในที่การทำงานสถานที่ทุเลาอย่างสังเขป พื้นโลกหลังโควิด-19 นี้ งานโคจรไปกระทำสถานที่ที่ทำงานจะริเริ่มเหลือบเห็นลดลง Co-working space จักมีจำนวนมากขึ้นตามเนื้อที่ต่างๆ ของบุรี ทำเอาบุรีจะประกอบด้วยกรณีดีกว่าสิ่งแวดล้อมกับคนวงในบุรีเติบโต2. AI สับเปลี่ยนรูปร่างงานว่าจ้าง (Recruitment + AI = Match)อีกด้วยมาตรการล็อกดาวน์แห่งรัฐบาลทั่วโลกบังคับใช้แห่งงานต่อไปสู่กับกระแพร่เชื้อสิ่งของความเจ็บป่วยงัวโพง-19 เป็นเหตุให้มีผลกระทบประกบกันทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประชาชนมากโล้นมนุษย์สิงสู่ที่สถานะว่างงาน ขณะเดียวกัน ก็มีการทำงานต่างๆนาๆชนิดเหตุเดิมขึ้นไปขนมจากความกระทบกระเทือนสรรพสิ่งโควิด-19 กับธุรกิจที่จำเป็นจะต้องสถิตพลังงานข้ามชาติหลังสมัยงัวตัก-19 งานจ้างงานแห่งตลาดแรงงานสิ้นไร้ฝีไม้ลายมือจักกลายอย่างทั้งหมด CAT เชื่อมกำลังสร้างสายไฟล่างห้วยหมู่นวชาตสรรพสิ่งเอเชีย-แปซิฟิก “ชัชชาติ” บ่งชี้รอดตายภายภาคหน้าไม่ใช่เท่า AI จำต้องมีเหตุเป็น “มนุช” เช่นกัน ซึ่งแต่เดิมใช้เวลาแห่งการประกาศรับกับเลือกสรรเป็นเวลานาน ตลอดจนปัญหาการพัฒนาความชำนาญแห่งมีความจำเป็น เพราะเหตุนี้ จะทำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามีบทบาทประธานอย่างมากแห่งการคัดสรรกำลังแรงงานด้วยกันงานจ้างทนต์นอัลกคู่แค้นธึ่มจะเข้ามาคัดทอผู้สมัครกับสถานะที่ไม่สอดคล้อง ด้วยกันจับคู่ผู้สมัครด้วยกันเจ้าของกิจการแห่งมีความปรารถนาระดับเดียวกัน เพราะว่าใช้ข่าวสารประวัติส่วนตัวหลักแหล่งสิ่งของรวมหมดผู้จ้างการทำงานกับผู้สมัครงาน ความเร็วด้วยกันความแม่นยำของ AI เปล่าพางลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่การควานธุรกิจเพียงนั้น ทว่าอีกทั้งเอาใจช่วยตัดทอนตำแหน่งการอำลาให้กำเนิด (turnover) อีกด้วย เพราะว่าอีกด้วยความกลมกลืนกักคุมสรรพสิ่งข้อมูลทั่งสองฝ่ายสถานที่เติบโตจากงานใช้ AIAI จะเข้าเอาใจช่วยพลังงานเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลตีนดึ่มต่อจดความชำนาญแห่งควรมีกรรมสิทธิ์การพัฒนาเพื่อที่จะการแข่งขันสิ่งของตลาดแรงงานภายภาคหน้า เป็นเหตุให้พวกเขาสมรรถปรับพฤติกรรมจ่ายเป็นแห่งน่าดึงดูดและสร้างความต่างแห่งตลาดแรงงาน เพื่อพอกพูนความเป็นไปได้ในที่การถูกว่าจ้างวันหน้า3. ดาต้าเพื่อที่จะชีพ (Crowd movements to the rescue)ดาต้าจักเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่มีความสำคัญสมบูรณ์เรื่อยๆ ในที่การชนกับโรคระบาดภายหน้า กระนั้นก็ตาม การพาข่าวสารของผู้คนเข้ามานำไปใช้ดังที่กล่าวมาแล้ว คว้าก่อให้เกิดหัวข้อเถียงด้าน “ข้อความดำรงฐานะส่วนตัว” (Privacy) สิ่งของผู้ใช้งานเหมือนกัน ดังนี้ เป็นเหตุให้อนาคตกาลสิ่งของการใช้คืนดาต้าเพื่อประสีประสาถึงรูปแบบงานแพร่ระบาดเชื้อไวรัสหรือเชื้อไวรัส จะมาในที่หนทางข่าวสารรวมสถานที่ไม่ระบุตัวตนแทนข้อมูลสถานะของแอปพลิเคชัน (App location)ขนมจากเรียงความสรรพสิ่ง Harvard Business Review ระบุตวาด ข่าวสารทางข้างโทรคมนาคมสมรรถประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ทาบกิจธุระด้านสาธารณสุขได้มาประการประกอบด้วยความรับผิดชอบกับเปล่าบุกลุกต่อประเด็นปีกความเป็นส่วนตัว เพราะปัจจุบัน คว้ามีการใช้ข่าวสัญญาณมือจับมาใช้คืนยับยั้งการแพร่เชื้อสรรพสิ่งโรคภัยไข้เจ็บวัวโพง-19 แห่งประเทศนอร์เวย์กับเดนมาร์ก ระหว่างที่ก่อนหน้าได้ประกอบด้วยงานใช้คืนข้อมูลมือถือในที่การหยุดยั้งงานแพร่เชื้อของเชื้อไข้มาลาเรียกับไข้เลือดออกที่ประเทศปากีสถานกับบังคลาเทศซึ่งพิสูจน์ต่อจากนั้นว่าข่าวสารมือจับสมรรถประยุกต์ใช้เดาสุ่มมุขปีกระบาดวิทยาได้มาอย่างเที่ยงตรง ทำเอารัฐบาลและหน่วยงานสาธารณสุขนำข่าวสารมาตกลงใจให้กำเนิดมาตรการทางด้านสาธารณสุขได้อย่างเที่ยงตรงขึ้น ดังนี้ ข่าวแห่งนำมาใช้แห่งงานเดาสุ่มรูปแบบการเดินจักดำรงฐานะในที่รูปพรรณสัณฐานข่าวสารร่วมและเปล่าเจาะจงตัว เพื่อที่จะประสีประสาจรด “ร่างกายร่าง” การไปโดยรวม เป็นเหตุให้ผู้ซื้อมือถือมั่นใจได้ว่าความครอบครองเฉพาะบุคคลจะได้มางานคุ้มกันดังนี้ การนำข่าวที่ถือลงมาหยั่งรู้แนวทางการเคลื่อนไหวสรรพสิ่งประชาชนสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้มากกสั่งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค แต่อีกทั้งอำนวยประโยชน์ทาบการวางผังเมืองอัจฉริยะ งานพินิจพิจารณาสิ่งแวดล้อม ด้วยกันเอื้อเฟื้ออุตสาหกรรมอื่นๆ แบ่งออกเข้าไปสู่สถลาวะปกติปฤษฎางค์สมัยวัวตัก-19 เป็นต้นว่า อุตสาหกรรมท่องจำสัญจร“การแพร่ระบาดสรรพสิ่งวัวโพง-19 ไปทั่วโลกนั้นคว้าทำให้พวกเราทุกคนจำเป็นจะต้องตรึกตรองนอกกกรอบและสับเปลี่ยนมรรคกิจธุระของพวกเราในที่ตำแหน่งเร่ง ซึ่งรวมถึงเส้นทางแห่งงานให้บริการผู้ซื้อด้วยกันบทบาททาบการพัฒนาเข้าผู้เข้าคน พฤติกรรมทางสังคมด้วยกันเศรษฐกิจบางสิ่งจะปรับเปลี่ยนจากไป เพราะฉะนี้ รัฐบาลและเท้าหน้าองค์กรแล้วจึงควรจะตรวจว่าเช่นไรน่าจะหยุด กับอย่างไรควรเริ่มเจริญทาบเพื่อจะเร่งมอบสาวเท้าทันกับความเปลี่ยนแปลงพระขนองเวลางัวโพง-19” หัวหน้ากอร์ม กล่าวในบั้นปลาย