ตะแคงโคลนอร์บอก 3 เมกะเทรนด์ โลกพระขนองงัววิด-19

ตะแคงเลนอร์ ชี้วงกลมเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน งานจ้างงานกับความเป็นส่วนตัว ผลัดกันไปสู่พื้นแผ่นดินใหม่ หลังโคตัก-19 แห่งทำให้แหล่งหล้าไม่มีทางดังเดิมอีกต่อไป อธิปกอร์ม แอนถมรีย ปั่นนเนเวต์ รองประธาน เอียงเลนอร์รีเสิร์ช กล่าวว่า วิกฤตวัวตัก-19 เหตุเดิมขึ้นได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญเหลือใจสิ่งของของใหม่ด้วยกันเทคโนโลยีในที่การแก้ปัญหา ผลกระทบกระยาเลย ในที่ตอนงัววิด-19 ได้มาก้องกังวานให้เหลือบเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในภายหน้าดามทั่วกองกลาง ชุมชนกับเข้าผู้เข้าคน แห่งหนทำเอาบางสิ่งในอนาคตจักไม่ดังเดิมอีกต่อไปแห่งโลกเวลากรณีธรรมดาๆใหม่ (new normal)”ทั้งนี้ เทโคลนอร์รีเสิร์ช หน่วยงานข้างงานค้นคว้าวิจัยของตะแคงตมอร์ คว้าวิเคราะห์ด้วยกันคาดคะเน 3 เมกะเทรนด์สิ่งของพื้นแผ่นดินอนาคตกาลหลังสมัยวัวตัก-19 ไว้เหตุฉะนี้1.องค์ประกอบพื้นฐานนวชาตเพื่อจะการทำงานวิถีใหม่ New city infrastructure to facilitate a new way of work วิกฤตโคโพง-19 ได้ผลัดกันวิถีการทำงานจรประการทั้งหมด จากธุรกิจที่ทำการไปสู่กิจธุระสถานที่เรือน ทำเอากรณี#สลับซับซ้อนภูมิหลังกับดักธุรกิจสถานที่ออฟฟิศในที่รูปแบบเดิมปราศจากความจำเป็นอีกต่อไป ถัดจากนี้กองกลางเหลือแหล่บริษัทจะเริ่มให้พนักงานสมรรถปฏิบัติการได้จากสถานที่นิวาสสถานหรือว่าปฏิบัติการระยะไกล ทำเอาความสำคัญสรรพสิ่งอาคารสำนักงานเริ่มน้อยลง ตะแคงตมอร์รีเสิร์ชประมาณแหว การทำงานหลังจากนี้จักแปรไปชนิดสิ้นเชิง เพราะงัววิด-19 จะลงมารีบจ่ายก่อกำเนิดเทรนด์ธุรกิจแห่งมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเช่นนี้ รัฐบาลสามารสนับสนุทิชากรารจัดแบ่งทรัพยากรและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุข “ดิจิทัล” ของนคร เพื่อที่จะรับเทรนด์กิจธุระที่จะเกิดขึ้นภายหน้า ไม่ว่าจักเสร็จจัดการสถานที่นิวาสสถานและพื้นที่ปฏิบัติการร่วมมือหรือว่า Co-working space Co-working space ทำให้เกิดการกระจายตัวสิ่งของพนักงานบริษัทจรทุกตลอดเมือง มนุชจะเลือกสรรปฏิบัติการจวนเรือนสมบูรณ์ เพื่อลดสมัยกับทรัพยากรปะปนกัน ในที่งานตะเวน ทำเอาการวางธุระควันพิษจากเครื่องจักรน้อยลง บุรีประกอบด้วยอากาศแห่งหนทุเลา กบิลสาธารณสุขแห่งทุเลา สมรรถนะและความสำเร็จแห่งธุรกิจสถานที่ทุเลาอย่างย่อๆ พื้นแผ่นดินหลังวัวตัก-19 นี้ การแรมรอนเจียรปฏิบัติการสถานที่ออฟฟิศจะริเริ่มเหลือบเห็นลดลง Co-working space จักประกอบด้วยจำนวนมากขึ้นไปติดสอยห้อยตามพื้นที่ปะปนกัน ของเมือง ทำให้นครจักมีเนื้อความเหนือกว่าบริเวณแวดล้อมและคนในเมืองสมบูรณ์2. AI ผลัดกันทรวดทรงงานว่าจ้าง (Recruitment + AI = Match)อีกด้วยมาตรการล็อกดาวน์สถานที่รัฐบาลทั่วโลกบังคับใช้ที่งานทาบสู่กับกระแพร่เชื้อสิ่งของโรคภัยไข้เจ็บวัวโพง-19 ทำเอาส่งผลแตะทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หมู่ชนเหลือแหล่กล้อนมนุชสิงสู่ที่ระดับเตะฝุ่น ขณะเดียวกัน ก็มีกิจธุระหลากหลายประเภทเค้าเดิมขึ้นไปขนมจากผลกระทบกระเทือนสิ่งของโคโพง-19 และการทำงานสถานที่จำเป็นจะต้องสถิตแรงงานระหว่างประเทศหลังสมัยโคตัก-19 งานจ้างงานที่ตลาดแรงงานไร้ฝีมือจะเปลี่ยนไปอย่างทั้งหมด CAT เชื่อมพละก่อสร้างเคเบิลล่างน้ำระบบใหม่ของเอเชีย-แปซิฟิก “ชัชชาติ” ชี้รอดชีวิตภายหน้ามิได้เท่า AI ต้องประกอบด้วยกรณีเป็น “มนุษย์” อีกด้วย ซึ่งเดิมทีกินเวลาแห่งการประกาศรับสมัครและเลือกเฟ้นเป็นเวลานาน ตลอดจนปัญหาการพัฒนาทักษะสถานที่มีความจำเป็น ด้วยเหตุนี้ จะเป็นเหตุให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามีบทบาทสำคัญขนานใหญ่แห่งการสรรหาแรงงานด้วยกันการว่าจ้างงาช้างนอัลกคู่แค้นธึ่มจะเข้าคัดแยกทอผู้สมัครกับวรรณะแห่งเปล่าคล้องจอง กับเข้าคู่ผู้สมัครและเจ้าของกิจการสถานที่มีความปรารถนาแถวเดียวกัน เพราะว่าใช้ข้อมูลประวัติบุคคลหัวนอนปลายตีนสรรพสิ่งทั่วนายจ้างกิจธุระและผู้สมัครงาน ความรวดเร็วด้วยกันความเที่ยงตรงสรรพสิ่ง AI เปล่าเหมือนตัดทอนสมัยด้วยกันค่าใช้จ่ายในที่งานหาการทำงานขนาดนั้น แม้ว่าอีกทั้งลุ้นตัดทอนอัตราการอำลาคลอด (turnover) พร้อมด้วย ก็เพราะว่าด้วยความกลมกลืนกันของข้อมูลทั่งคู่ทิศสถานที่เจริญจากงานใช้คืน AIAI จะเข้าสนับสนุนกำลังแรงงานเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลปลายลึกดามจรดความถนัดแห่งหนน่ามีสิทธิ์การพัฒนาเพื่อที่จะการแข่งขันของตลาดแรงงานภายหน้า ทำให้พวกเขาสามารถปรับพฤติกรรมให้ดำรงฐานะแห่งน่ารู้กับก่อสร้างความต่างแห่งตลาดแรงงาน เพื่อที่จะทวีคูณความน่าจะเป็นในที่การถูกจ้างงานภายหน้า3. ดาต้าเพื่อจะชีพ (Crowd movements to the rescue)ดาต้าจะดำรงฐานะเครื่องอุปกรณ์แห่งมีความสำคัญเติบโตค่อยๆ ในที่การชนกับโรคระบาดในภายหน้า จะอย่างไรก็ตาม การนำประกาศของประชาชนเข้านำไปใช้ดังที่กล่าวมาแล้ว คว้าก่อให้เกิดเรื่องโต้เถียงด้าน “เนื้อความเป็นส่วนตัว” (Privacy) สิ่งของผู้ใช้งานเหมือนกัน เพราะเหตุนี้ ทำให้อนาคตสิ่งของการใช้ดาต้าเพื่อทราบถึงครรลองงานแพร่เชื้อเชื้อไวรัสหรือไวรัส จักลงมาแห่งรูปแบบข่าวร่วมแห่งหนไม่เจาะจงตัวตนแทนที่ข้อมูลวรรณะสิ่งของแอปพลิเคชัน (App location)จากข้อเขียนของ Harvard Business Review ระบุดุ ประกาศมุขปีกโทรคมนาคมสมรรถประยุกต์ใช้อำนวยประโยชน์ต่อกิจธุระปีกสาธารณสุขได้ชนิดมีความรับผิดชอบด้วยกันเปล่ารุกรานดามประเด็นปีกความเป็นส่วนตัว โดยปัจจุบัน คว้ามีงานใช้ข่าวสัญญาณมือถือลงมาชดใช้ยับยั้งงานแพร่เชื้อสรรพสิ่งโรคภัยวัวตัก-19 ที่ประเทศนอร์เวย์กับเดนมาร์ก ระหว่างที่ก่อนหน้าคว้าประกอบด้วยงานใช้ประกาศด้ามที่การหักห้ามการแพร่เชื้อสรรพสิ่งน้ำเชื้อไข้จับสั่นและไข้เลือดออกที่ประเทศปากีสถานกับบังคลาเทศซึ่งทดลองต่อจากนั้นว่าข่าวด้ามสมรรถประยุกต์ใช้คาดคะเนมุขปีกระบาดวิทยาได้อย่างแม่นยำ ทำให้รัฐบาลกับองค์การสาธารณสุขจับข้อมูลลงมาตกลงใจออกมาตรการทางข้างสาธารณสุขได้มาอย่างแม่นยำขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลสถานที่นำมาใช้ในที่การทำนายรูปแบบการเดินจักเป็นแห่งรูปร่างประกาศรวมด้วยกันเปล่าระบุตัว เพื่อรู้จรด “ร่างกายต้นฉบับ” การเคลื่อนที่โดยทั่วไป ทำให้ผู้ซื้อมือจับถือใจได้ว่าความดำรงฐานะเฉพาะตัวจะได้มาการดูแลรักษาทั้งนี้ การพาข่าวด้ามลงมาหยั่งรู้รูปแบบการเคลื่อนที่สิ่งของหมู่ชนสามารถนำมาใช้คุณประโยชน์คว้ากกบริหารแพร่เชื้อของเชื้อไวรัส แต่อีกต่างหากเป็นประโยชน์ดามการวางผังเมืองอัจฉริยะ การวิเคราะห์บริเวณแวดล้อม กับสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ จ่ายเข้าไปสู่สโผลงวะปกติพระขนองยุคโคโพง-19 เช่น อุตสาหกรรมท่องหนังสือสัญจร“การกระจายเชื้อของงัววิด-19 จากไปทั่วโลกนั้นได้เป็นเหตุให้ชาวเราทุกคนจำเป็นต้องไตร่ตรองข้างนอกโคนรอบและผลัดกันเส้นทางกิจธุระสิ่งของหมู่เราที่อัตราเร่ง ซึ่งรวมถึงเส้นทางแห่งงานให้บริการผู้ใช้ด้วยกันบทบาทต่อการพัฒนาเข้าสังคม พฤติกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจบางสิ่งจักเปลี่ยนแปลงเจียร ดังนั้น รัฐบาลกับผู้นำหน่วยงานแล้วก็ควรจะพิจารณาแหวอะไรควรหยุด ด้วยกันอย่างไรควรเริ่มปฏิรูปต่อเพื่อที่จะเร่งปันออกสาวก้าวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงปฤษฎางค์ยุคโคตัก-19” ผู้เป็นใหญ่กอร์ม กล่าวตอนท้าย