ทองรูปพรรณ จำหน่ายบาทละ 23,250

ทองตน ขายบาทาเว้น 22,850 ทอง ยอมรับซื้อพระบาทเว้น 22,421.64 ทำการค้าเท้าละ 23,250 กล่าวราคากาญจนา (มาศ 96.5%) ประจำวันสถานที่ 2 เดือน 8 2554 ติดสอยห้อยตามข้อมูล ของยุ่งขายทอง คำทองคำท่อน ยอมรับซื้อบาทาละ 22,750 ขายพระบาทเว้น 22,850สนนราคาทองหยอง ยอมรับจ่ายเท้าเว้น 22,421.64 ขายบาทาเว้น 23,250