ทางรอดมันสมอง.แทนที่ต่อกิจจานุกิจครอบครัว

แหวห้ามแหว วัฏจักรการสร้างงานครัวเรือน มักจะเห็น “เหน้า1 สร้าง, เหน้า 2 ใช้คืน และ รุ่น 3 ทำเจ๊ง” เหตุไฉนถึงเป็นเช่นนั้น ด้วยกันจะมีทางคลอดเช่นไร?? พอให้กิจการครอบครัว ก้าวหน้าได้มาประกบ ฉบับร่างเปล่าหยุดควานหาคำเฉลยได้มาขนมจาก “กูรู” ในกำหนดการ Great Talk Epมันสมอง3 ทางออก….แทนทาบการงานครอบครัว พร้อมกรณีศึกษา “งานรีสอร์ทครอบครัว” คดีท้าสรรพสิ่งมนุชหนุ่มญิบ แห่งจำต้องเข้ามาจัดการประกบจากรุ่นเอ็ด