ทุนทรัพย์สำรองเลี้ยงชีพไตรมาส2โต2.8%

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปริปากเจ้านายแห่ริเริ่มตั้งขึ้นกองทุนจองเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง กระตุ้นไตรมาส 2 ตลอดกระบิลใหญ่ 2.8% เบิกทางขาเลือกสรรลงทุนเองทวีคูณ รมณีโชคเคราะห์กลม แล้วก็มั่นคงสมบัติพัสถาน ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ว่าการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์(คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) กล่าวว่า ทั้งหมดของกองเงินสำรองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในที่ไตรมาส2 พรรษา 2555 อีกทั้งเจริญไม่ว่างเว้นจาก3 เดือนก่อนหน้านี้ เพราะว่าราคาธนสมบัติจริง (NAV) สิงสู่แห่งหน 656,240 ล้านพระบาท ทวีคูณ 2.8% จำนวนนายจ้าง 11,793 ราย ทวี 295 ราย หรือไม่ก็ 2.6% ขนมจากไตรมาสก่อนหน้านี้ กับปริมาณลูกจ้าง 2.338 ล้านมนุช ทวีประมาณการ 15,000 มนุษย์ หรือว่า 0.3% ยิ่งไปกว่านี้ทุนทรัพย์จองเลี้ยงชีพสถานที่ให้ขามีทางเลือกสรรในที่การลงทุน (employee’s choice) ถือสิทธิ์ความชื่นชมต่อเนื่อง ประกอบด้วยปริมาณ 3,710 ราย เพิ่มพูน 5% ขนมจาก3 เดือนแต่ต้นหรือไม่ก็นึกดูครอบครอง 31.5% ของจำนวนนายจ้างทั้งเพในประเทศ เปรียบเทียบกับ 30.7% ณ3 เดือนจำเดิม ขณะที่ทุนทรัพย์แหล่แนวนโยบายการลงทุน (master fund) มีปริมาณ 106 กองทุน เพิ่มพูน 1.9% จากไตรมาสจำเดิม คิดดูครอบครอง 23.6% สรรพสิ่งจำนวนรวมทุนรอนทั้งหมด เกี่ยวกับจำนวนรวมกองทุนจองเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แห่ง สิ้นไตรมาส 2 ลดลงเล็กน้อย โดยเป็นการเลิกสุม เพื่อจะเข้าร่วมทุนรอนแหล่เจ้านายแห่งหนมีหลายแนวนโยบายการลงทุน (master pooled fund) ครั้นตรวจสอบสัดส่วนทุนทรัพย์ผ่านพบดุ 83.7% ของกองราคาซื้อทั้งสิ้นเป็นกองราคาซื้อขนาดใหญ่กระทั่ง 100 ล้านพระบาท ด้วยกัน 78.2% ของกองทุนทั้งหมด ประกอบด้วยปริมาณคนกองทุนมากกว่า 500 มนุษย์