ทุนรอนนิลุบลคว้า2บำเหน็จ

บลจ.นิลุบล ได้ 2 รางวัล บลจ.เป็นเยี่ยมปี 2555 และรองชนะเลิศทุนทรัพย์จองดีเด่น ชนิดเงินทุนร่วม เน้นเท้าหน้าข้างจัดการเงินทุน เสนอข่าวสารขนมจากบริษัทหลักทรัพย์บริหารเงินทุนรวม (บลจ.) นิลุบล รุ่งอรุณแหว ครั้นวันที่ 22 พ.ยมันสมอง2555 บลจ.สัตตบุษย์ ถือสิทธิ์รางวัล กงสีหลักทรัพย์ว่าการกองทุนเป็นเยี่ยม จากงานข้อมูลบำเหน็จ SET Awards 2012 แจ๋เพราะตลาดหุ้นแห่งแหลมทองร่วมกับวารสารการคลังแบงค์ เป็นพรรษาแห่งหน 9 กับที่ตอนค่ำวันเดียวกัน กองทุนจองเลี้ยงชีวิต สินสโผลงพรฯ ของบริษัท ถือสิทธิ์บำเหน็จรองชนะเลิศทุนทรัพย์สำรองยังชีพดีเด่น ประเภทกองทุนร่วม (Pooled Fund) จากยุ่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีวิต รมณีวรชาติชั้นวรรณะ ลำธารสิงขรมิ สำคัญเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.สัตตบุษย์ กล่าวว่า นับถูกฟ้องภูมิใจเนื่องด้วย 2 บำเหน็จที่ครอบครอง ถือเป็นรางวัลตอบแทนความอุตสาหะ ความมุมานะของทุกคน พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นกาญจนบุรีเชื่อมต่อมเหสีนมา โอกาสทางธุรกิจแหลมทอง ดุ้งตอนหลัง เงินทุน SSFX ฉบับร่างไรใช่…สไตล์เธอ “อีฉันมีคณะบริหารเงินทุนแห่งมีโลกทัศน์กับมีกลยุทธ์แห่งหนสอดคล้องกับความเอนเอียงสรรพสิ่งท้องตลาด หมายรวมมีพวกแนะนำการลงทุนแห่งเก่ง มีระบบจำกัดความเสี่ยงกับตรวจแห่งมีประสิทธิภาพ มีระบบระเบียบธุรกิจหลังบ้านแห่งพร้อม ซึ่งยังจะต้องเจริญให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้น ยิ่งไปกว่านั้นเราจักตาขอขอบคุณลูกค้าแห่งหนไว้ใจ เข้าใจแนวคิดสิ่งของเรา ด้วยกันไว้ใจอีฉันจากนั้น อีฉันตาขอขอบคุณกรุ๊ปเวิร์คแห่งหนจอมเขยี้ร้องไห้ของอีฉันทุกฝ่ายงาน ด้วยกันตะขอขอบพระคุณนักวิเคราะห์แก่กล้าๆ จากโบรกเกอร์ชั้นยอดที่อีฉันเลือกเฟ้นชดใช้บริการอีกด้วย” รมณีวรชาติชั้นวรรณะ บอกปีกนายวศิน วัฒนวเรื้อิจกุล เอ็มดี หมู่ธุรกิจกองทุนร่วม กล่าวว่า บำเหน็จในชันษานี้นับเป็นทีที่สอง เนื่องด้วยรางวัลบลจ.เป็นเยี่ยมแทบโดดขนมจากงาน SET Awards ภายหลังเคยได้มารางวัลนี้ลงมาหลังจากนั้นในปี 2009 สะท้อนจดความเก่งกาจแห่งการบริหารทุนทรัพย์สรรพสิ่งหุ้นส่วนได้มาครอบครองอย่างยอดเยี่ยม และยิ่งไปกว่านี้บริษัทยังได้มาบำเหน็จกระยาเลย ขนมจากธุรกิจ SET Awards ลงมาอย่างต่อเนื่องแห่งตอนเหลือแหล่พรรษาที่ผ่านมา เป็นต้นว่า บำเหน็จบลจ.ดีเด่น บำเหน็จทุนทรัพย์ที่มีผลกระทบการทำงานดีเด่นแห่งแต่ละชนิดทั่วตราสารราคาทุน ตราสารหนี้สิน กองทุนปน เป็นอาทิด้วยบำเหน็จรองชนะเลิศทุนทรัพย์จองยังชีพดีเยี่ยมประเภททุนทรัพย์รวม (Pooled Fund) ซึ่งสุงสิงกองทุนจองเลี้ยงชีวิต ได้จัดงานแยกออกรางวัลจากการแข่งขันแผนแข่งขันทุนทรัพย์สำรองเลี้ยงชีพเด็ดสะระตี่ เป็นครั้งแรก เพื่อที่จะการโฆษณาจ่ายทุนทรัพย์สำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นเลิศที่พึ่งสิ่งของกบิลการเก็บเพื่อรุ่นปลดเกษียณแยกออกเป็นที่รู้จักงอกงาม อีกเป็นแรงกระตุ้นจ่ายก่อกำเนิดกองทุนสำรองยังชีพที่ดีประกอบด้วยคุณภาพ สอดคล้องกับดักความปรารถนากับเหตุจำเป็นสรรพสิ่งสมาชิกทุนทรัพย์