ทุนรอนรถไฟลอยฟ้าBTSควักเงินชำระคืนผู้กำหนดหน่วยลงทุน

BTSGIF เตรียมจับกระแสเงินสดขนมจากชำระคืนเงินทุนผู้ระบุหน่วย 0.130 ตีนต่อกลุ่ม วันที่ 29 มิ.ย. นี้ ผู้เป็นใหญ่พรชลิต ร่วมกันแจ่มแจ้ง รองเอ็มดี Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์บริหารทุนรอนร่วม บงกช จำกัด (ทุนรอนบงกช) เปิดเผยดุ เงินทุนรวมองค์ประกอบพื้นฐานหมู่ขนส่งมวลชนทางรางน้ำ บีทีเอสโกรท (BTSGIF) กล่าวผลการดำเนินงาน3 เดือนแห่ง 4 พรรษา 2562/2563 หรือหนวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วยเงินรายได้จากการลงทุนสุทธิ พอกับ 962.5 ล้านเท้า ลดน้อยลง 1.8% จากช่วงเดียวกันสิ่งของปีก่อน ด้วยกันน้อยลง 23.4% จาก3 เดือนก่อนหน้า อันเป็นไปผลมาจากรายได้รวมที่ลดลงและค่าใช้จ่ายรวมแห่งทวีคูณ เพราะ3 เดือนตรงนี้ จำนวนคนโดยสารร่วมอยู่สถานที่ 50.4 เลี่ยนเที่ยวมนุษย์ ลดน้อยลง 17.5% ขนมจากระยะเดียวกันสิ่งของปีก่อน และลดน้อยลง 19.9% จาก3 เดือนก่อนกำหนด ขณะเมื่ออัตราค่าตั๋วเฉลี่ยสิงสู่แห่ง 28.9 พระบาทต่อท่องเที่ยวการแรมรอน น้อยลง 0.2% ขนมจากระยะเวลาเดียวกันสรรพสิ่งปีกลาย และลดลง 1.3% ขนมจากไตรมาสก่อนดังนี้ 3 เดือน 4 ชันษา 2562/2563 กองทุนรับทราบขาดทุนจริงขนมจากการตรวจวัดราคาเงินลงทุน 5,907.4 ล้านเท้า มูลเหตุเสามาจากประกอบด้วยการคาดคะเนค่านวชาต เมื่อประกอบด้วยเหตุการณ์ที่ส่งผลแตะชนิดมีนัยประธานทาบเงินรายได้ค่าโดยสารสุทธิ ซึ่งก็คือ สถานการณ์โควิด-19ในที่การคาดคะเนได้แก้ไขสมมติฐานต่างๆ จ่ายสอดคล้องกับดักสภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ์ช่วงปัจจุบันมากขึ้น อาทิเช่น งานทำให้เสมอลดกะตำแหน่งการพองตัวทางเศรษฐกิจ งานทำให้เรียบตัดทอนอัตราภาวะเงินเฟ้อ การเคลื่อนที่การแก้ไขที่ทำการตะพานตากสิน และการชะลอการเปิดรถไฟลอยฟ้าล่าช้ากระยาเลย เป็นอาทิ มีผลกระทบให้ราคาทุนในสัญญาจ่ายด้วยกันโอนสิทธิรายได้สุทธิติดตามมูลค่ายุติธรรมลดลง 5,890.0 ล้านพระบาท ซึ่งถือเป็นการลดน้อยลงทางบัญชี ไม่ไหวประกอบด้วยกระแสการเงินสดให้กำเนิดจากไปแน่ๆ ยิ่งไปกว่านี้ อีกต่างหากมีการรายงานทุนที่หน่วยงานศึกษาพิทย (S4) จำนวน 17.6 โล้นตีน เพราะว่าค่าทุนในที่ให้คำมั่นจ่ายด้วยกันโอนสิทธิรายได้สุทธิ ใน วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2563 ทำให้เสมอน้อยลงลงมาอยู่สถานที่ 52,410.0 ล้านตีน ขนมจาก 58,300 โล้นเท้า ที่ วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2562 และลดลงจาก 59,100.0 เลี่ยนตีน ในที่ วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2562หัวหน้าพรชลิต กล่าวว่า เหตุด้วยภาพรวมทั้งปี 2562/2563 เงินทุน BTSGIF มีเงินรายได้รวม 4,818.7 ล้านตีน เพิ่ม 4.3% ขนมจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการดำเนินการทุนอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เงินรายได้ขนมจากเงินสะสมที่ให้คำปฏิญาณจ่ายและน้ำเงินอำนาจรายได้สุทธิทวีคูณ กับค่าตอบแทนรับสารภาพเพิ่มขึ้น เนื่องด้วยรายได้ค่าโดยสารตลอดปี 2562/2563 อยู่ที่ 6,814.2 ล้านตีน ลดน้อยลง 2.1% ขนมจากปีก่อน ตัวการหลักเขตมาจากเหตุการณ์วัวตัก-19 เหตุเดิมขึ้นไปตั้งแต่ปลายเดือน มกราคม 2563 เป็นต้นมา ทำให้ผลรวมผู้โดยสารรวมลดลง 1.7% ครอบครอง 236.9 เลี่ยนเที่ยวมนุษย์ (รวมคนโดยสารแรมรอนให้เปล่าเนื่องในกิจธุระพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแผ่นดินที่ สิบ วันที่ 5-6 พฤษภาคม ด้วยกัน 12 ธันวาคม 2562 จำนวนรวม 2.1 เลี่ยนเที่ยวมนุช) ส่งผลแบ่งออกอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยตลอดปี 2562/2563 น้อยลง 0.4% ขนมจากปีก่อน เงินบาทแข็งค่า เก็งกนง.คงทนดอก0.50%จดสิ้นปี หวั่นประเทศสหรัฐอเมริกาเผชิญวัววิด-19รอบ2!ดาวโจนส์,น้ำมันรถหยุดหลุด ครั้นร่วมแล้ว ทั้งปี 2562/2563 กองทุน BTSGIF มีรายได้ขนมจากการลงทุนแท้ 4,730.0 ล้านเท้า เพิ่ม 4.5% จากปีกลาย สำเร็จขนมจากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายรวมสถานที่ลดน้อยลง กับประกอบด้วยอัตราผลประโยชน์ขนมจากรายได้ขนมจากการลงทุนสุทธิดำรงฐานะ 98.2% ทวีคูณขนมจาก 97.9% ในปีกลาย ขณะเดียวกันทุนรอนรับทราบเข้าเนื้อแท้ขนมจากการวัดมูลค่าทุนผลรวม 6,729.8 จากการประมาณค่านวชาต รวมถึงงานบันทึกทุนในที่ที่ทำการเรียนรู้พิทยา (S4) ร่วม 40.0 ล้านพระบาททั้งนี้ กองทุนมีสตางค์สดขนมจากการจัดการ รอบยุคบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 ผลรวม 944.96 โล้นตีน แต่ว่าจากการขาดทุนสาเหตุจากการตรวจวัดราคาทุน 5,890.0 ล้านเท้า สถานที่เป็นตารางทางสมุดบัญชี ทำให้กองทุนเปล่าสมรรถจ่ายสินทรัพย์ออกมาในที่รูปแบบปันผลได้ ดังนั้นกองกลางบริหารจะนำเงิน 752.44 เลี่ยนพระบาท ไปลงมือจ่ายแบ่งออกอายุมากผู้กำหนดกลุ่มในที่หนทางการกลับคืนทุนรอน 0.130 พระบาทต่อคณะ เช่นกันงานตัดทอนค่าแห่ง ยี่ห้อไว้ จาก 10.081 พระบาททาบกลุ่ม เหลือหลอ 9.951 พระบาททาบคณะ เพราะว่าจำกัดวันปิดไดอารี่ทะเบียนเอาแรงงานปลาเนื้ออ่อนคณะให้ทุนเพื่อที่จะขีดคั่นสิทธิที่งานรับสารภาพคืนเงินราคาต้นทุนวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และชำระคืนทุนรอนวันที่ 29 มิถุนายน 2563เมื่อรวมการจ่ายเงินถอนทุนที่ไตรมาส 4 พรรษา 2562/2563 ทำให้ตลอดทั้งปี 2562/2563 ทุนรอน BTSGIF จับจ่ายใช้สอยทรัพย์สมบัติแบ่งออกอายุมากผู้กำหนดหน่วยออกทุนเท่าๆ กับ 0.775 พระบาทประกบกลุ่ม แบ่งแยกดำรงฐานะ งานจ่ายเงินปันผลตำแหน่ง 0.284 พระบาทต่อคณะ และการชำระคืนกองทุนตำแหน่ง 0.491 พระบาทประกบคณะ เช่นนี้ ค่าธนทรัพย์กิจการองค์ประกอบพื้นฐานสถานที่ทุนรอนให้ทุนในที่ช่วงปัจจุบันจักน้อยลงติดสอยห้อยตามอายุสรรพสิ่งสิทธิที่รายได้สุทธิติดสอยห้อยตามสัญญาประทานบัตรที่จะถึงที่ที่ชันษา 2572 กับพอสิ้นสุดระยะเวลาตามอำนาจที่การรับประโยชน์ขนมจากรายได้สุทธิดังที่กล่าวมาแล้วแห่งทุนรอนได้มาให้ทุน ค่ากลุ่มออกทุนจักลดน้อยลงจนกระทั่งศูนย์ตีนผู้เป็นใหญ่พรชลิต กล่าวว่า กองทุนบงกช อีกต่างหากศรัทธาตวาด ระบบขนส่งมวลชนมุขราง BTS ดำรงฐานะหนทางแห่งรวดเร็ว สบาย เหตุด้วยคนโดยสารในกรุงเทพฯ ด้วยกันอีกด้วยแนวโน้มการตะเวนที่ได้โอกาสเติบโตได้มาไม่ว่างเว้นขนมจากงานพองตัวของชุมชนเมืองโดยเฉพาะบางกอก แห่งมีพลเมืองแออัดมากและจะแออัดเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะว่าที่ยังเปล่ารวมกับดักผลรวมนักเดินทางต่างประเทศที่จะโคจรมาเที่ยวประเทศไทยทวีคูณอย่างต่อเนื่องเมื่อล่วงเลยสถานการณ์วัวโพง-19 จากไปแล้ว ดังนี้เงินทุน BTSGIF ก็ยังประกอบด้วยอำนาจในงานเติบโตได้ไม่ว่างเว้นในระยะยาว