ธนาคารชิงเงินออมท้าองศาฉุนเฉียว

“กรุงประเทศไทย” ยกฝากประจำ 9 ดวงเดือน ค่าตอบแทน 3.1 % ทาบพรรษา “เกียรติศักดิ์นาคิน” ต่ออายุแคมเปญฝากประจำการ 5 ดวงจันทร์ ดอกเบี้ยรุ่งเรือง 3.25 % จรด 19 เม.ย.ตรงนี้นายความมีชัยการต่อสู้ เอาใจใส่สิทธิชัย เลขานุการกรรมการผู้จัดการโค่ง สายงานการทำงานรายย่อยและวงจรข่าย แบงค์กรุงไทย เปิดเผยดุ แบงค์ได้ให้กำเนิดเงินฝากประจำ KTB Summer Smiles กาลเวลาฝาก 9 ดวงจันทร์ แจกดอกอุดม 9% ดามพรรษา จับจ่ายใช้สอยค่าตอบแทนทั้งปวงดวงเดือน รับฝากขั้นต่ำหนเว้น 50,000 บาท เพราะว่าดวงเดือนสถานที่ 1 ซื้อดอกในที่ตำแหน่ง 1.25% ต่อพรรษา จันทราแห่งหน 2 ซื้อ 1.75% ต่อปี ดวงเดือนแห่งหน 3 ซื้อ 2% ดามชันษา จันทราแห่ง 4 จับจ่าย 2.25% ทาบพรรษา ดวงจันทร์แห่งหน 5 ซื้อ 2.5% ดามพรรษา ดวงเดือนแห่ง 6 ซื้อ 2.75% ดามปี ดวงจันทร์แห่งหน 7 จับจ่ายใช้สอย 3% ดามชันษา ดวงเดือนแห่งหน 8 จับจ่าย 3.4% ต่อพรรษา และดวงจันทร์แห่งหน 9 จับจ่ายใช้สอย 9% ทาบชันษา โดยอัตราดอกเบี้ยแบ่งอยู่แห่ง 3.1% ทาบชันษา ผู้แห่งแหย่สมรรถเปิดบัญชีเหมาะสาขาแบงค์ทั่วราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4 เม.ย. – 3 พ.ค. 2556 หนแรกสิ่งของแหลมทองการซื้อพันธบัตรผ่านวอลเล็ต คลังกรุงไทยเร่งถกเว็บจองทัศนาจรแจกสุข นอกจากนี้ แบงค์อีกต่างหากแจกดอกพิเศษเกี่ยวกับเงินฝากประจำตามใจ เวลาฝาก 91 – 120 ทิวา ณอัตรา 2.6% ทาบชันษา และเงินออมประจำ Net Flexible Fixed เพื่อผู้ใช้ KTB netbank ที่ตำแหน่ง 2.9% ต่อพรรษารับฝากขั้นต่ำหนเว้น 50,000 พระบาท จากไปจวบจนถึงวันที่ 3 พ.ค.2556 เพราะเงินฝากทั้ง 2 ประเภท ผู้ซื้อสามารถเลือกคัดกลางวันไหว้วานกับไถ่คว้าตามความมุ่งมาด ให้ผลทดแทนดำเกิง ซึ่งเอาใจช่วยจ่ายผู้ซื้อสามารถวางแผนการใช้คืนเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับพอกพูนความคล่องตัวเนื้อตัวที่การปกครองค่าใช้จ่ายด้าน แบงค์เกียรติศักดิ์พญานาคิน แจ้งคลายเวลาแคมเปญ “วันสงกรานต์ ฝาก.มันสมองมันสมองรับสบาย” เกี่ยวกับผลิตผลเงินออมประจำ 5 ดวงจันทร์ อัตราค่าดอกเบี้ย 3.25% ต่อพรรษา วงเงินไหว้วานขั้นต่ำ 1 แสน ทว่าไม่จรด 50 กล้อนบาท คลอดเจียรจนถึงวันที่ 19 เม.ย. 2556 โดยผู้แห่งแหย่สามารถถามรายละเอียดเพิ่มพูนได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทั้งปวงสาขา หรือสอบถามข้อมูลประเทือง ติดต่อ 02 680 3333