ธปท.กันแบงก์การแลกเปลี่ยนซื้อเงินปันผล

วัววิบันดาลามสถานะธนาคารการแลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งทำระเบียบบริหารทรัพย์สมบัติกองทุน 3 ชันษา ระหว่างทำแบบอย่างกักคุมจับจ่ายใช้สอยเงินปันผล นายวิรความเป็นอิสระ สันตำหนิประแผ่นดิน ผู้ว่าการธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ประเจิดประเจ้อว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่เชื้อของเชื้อโรคโคโตทุ่งนา (โคโพง -19) ได้มามีผลกระทบแตะในที่วงกว้างทาบภาคการทำงานกับประชาชนธารณะ กับอีกต่างหากมีความไม่เที่ยงสูงศักดิ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบทาบคุณลักษณะสมบัติสิ่งของธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) ที่ช่องว่างต่อไปธปท. แล้วก็แยกออกธนาคารพาณิชย์จัดทำแผนบริหารบริหารระดับเงินกองทุนเพราะระยะ 1-3 ปีตรงหน้า โดยนึกถึงแนวโน้มเศรษฐกิจภายหน้า ด้วยกันอำนาจของลูกหนี้ในการสร้างการทำงานภายหลังสถานการณ์งานแพร่เชื้อสรรพสิ่งงัวตัก -19 ไขปัญหาโดยในระหว่างที่ธนาคารพาณิชย์จัดทำระเบียบสั่งการสั่งการระดับเงินตรากองทุนนวชาตนี้ ธปท. ขอให้ธนาคารพาณิชย์เลิกซื้อเงินปันผลระหว่างครั้งจากผลการดำเนินงานในที่ปี 2563 หมายรวมเลิกงานซื้อใบถือหุ้นคืน พอให้ธนาคารพาณิชย์รักษาระดับเงินตราเงินทุนแยกออกแก่กล้าและรับการเดินงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพืดทางสถานที่คล้องจองกับหลักสถานที่ธนาคารกลางมากประเทศคว้าทำต่อจากนั้น เพื่อรับความเสี่ยงขนมจากความไม่เที่ยงของเหตุการณ์โควิด-19