ธ.ก.ส.กระโดดแข่งเงินฝากเกษียณมอบดอกสูง 4.6%

ธ.ก.ส.ออกเกษียณนองเปรม 3 แจกดอกอุดม 4.6% มุ่งรักษากกผู้ซื้อเก่าก่อน ตั้งเข็ม 3 หมื่นกล้อน อธิปย่ำรุ่ง ยิ่งวิไลย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาธกส. (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.เปิดรับฝากเงินโครงการเงินออมเกษียณอายุนองเปรม3 เป็นโอกาสการเก็บแจกข้าราชการที่เกษียณอายุ โดยมี 2 ประเภท คือ ชนิด 4 ชันษา ตำแหน่งผลตอบแทนขั้นบันได ปีเริ่มแรก 3.3% ด้วยกันทวีรายปี จนกระทั่งพรรษาแห่ง 4 ผลได้อยู่แห่ง 4.6% หารอัตราค่าดอกเบี้ย 3.7% ทาบชันษา ส่วนประเภทแห่งหน 2 อายุ 3 พรรษา ผลประโยชน์พรรษาแต่ต้น 3.2% ปีที่สอง 3.3% กับพรรษาสุดท้าย 4% หารค่าตอบแทน 3.5% ดามพรรษา ธ.ก.ส.ชิงชัยจัดหาชาวนาชาวไร่แบบใหม่ทรัพย์สินบำเหน็จ5ล้าน ปลดเกษียณหลังจากนั้นเอาทรัพย์สินออกมาใช้สอยหรือว่าออกทุนประกบดีงาม เช่นนี้ ผู้ตอแยจำเป็นต้องเปิดบัญชีเงินออมใช่เล่นกว่า 1 แสนเท้า ไม่มีขีดคั่นวงเงินสูงสุด เปิดกว้างไหว้วาน 1 ต.ค. – 16 พ.ย. ตรงนี้ เพราะว่าธ.ก.ส.จะซื้อค่าตอบแทนเงินฝากแยกออกทั้งหมดพระจันทร์ เพราะค่าตอบแทนได้มาสิทธิไม่ต้องเสียภาษี แต่สมมติว่าประกอบด้วยการถอนเงินก่อนจะดองเงินปากถุงการไถ่ 1% สิ่งของต้นแห่งไถ่แต่ว่าไม่น้อยกระทั่งหนเว้น 500 บาทอย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส.ตั้งใจรับฝากวางแห่ง 3 หมื่นล้านเท้า ถ้าครบติดสอยห้อยตามจุดหมายปลายทางจากนั้นจักปิดรับฝากเร็ว ก็เพราะว่ามุ่งย้ำลูกค้าเก่าที่โครงการเงินเก็บเกษียณอายุล้นสบาย2 ที่จะถึงคราวในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ซึ่งประกอบด้วยยอดเงินคงเหลือกะ 2.2 หมื่นล้านบาท ประมาณการตวาด ที่ปริมาณตรงนี้จะสยุมพรมาเข้าแผนการนวชาตเช่นเดียวกับ 80% “ที่จ่ายดอกเบี้ยดำเกิงได้ เพราะธนาคารถัวเฉลี่ยดอกทั้งพอร์ต ซึ่งลูกค้าเงินฝากเป็นส่วนใหญ่เป็นรายย่อย โดย 70% ครอบครองบัญชีออมทรัพย์ซึ่งดอกอยู่ที่ 0.87% แต่ว่าจำต้องขีดคั่นการฝากด้วย ไม่อย่างนั้นจักมีผลต่อทุนงานทรัพย์สิน” หัวหน้ารุ่งอรุณเสนอ