นักวิชาการตักเตือนรัฐบาลควรยกระดับนายช่างประเทศไทย

นักวิชาการสั่งสอนรัฐบาลควรยกฐานะนายช่างประเทศไทย รวมหมดคุณลักษณะ ความชำนาญ กับเพิ่มจำนวน เพื่อที่จะตระเตรียมรับ AEC ที่ตึกก้าวหน้าวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าวปักเป้าลงมือใน์สถาบันอุดมศึกษา คว้าแก่ยกพื้นแสดงความคิดเห็นประเด็น “เจาะลึก AEC กับดักวิชาชีพวิศวกรรม: คดีท้าและโอกาส” เพราะว่า หัวหน้าบรรจงใจต์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการที่อยู่อาศัยการขายบริการกับการลงทุน กรมสนทนาการขายระหว่างประเทศ และ ผู้ที่ข้องแวะ เพราะห้องประชุม เห็นตวาด มากวิศวกรไทยแห่งประกอบด้วยคุณภาพมีผลรวมน้อยเกินควร กับสมรรถนะแห่งการชิงดีชิงเด่นต่ำกว่าของต่างชาติ รัฐบาล กับ หน่วยงานอื่นๆ ควรยกฐานะนักนายช่างไทยให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อที่จะวางแผนต่อสู้ ภายหลังการรั้งขึ้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นายประคองศักดิ์ ชนชาติแท้เอาท์พุต ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งไทย ประเจิดประเจ้อว่า มากวิศวกรแหลมทองครั้นวัดปีกประสิทธิภาพกับมากวิศวกรจากด้าวประเทศสิงคโปร์ กับ ด้าวมาเลเซีย มากนายช่างไทยอีกต่างหากประกอบด้วยคุณภาพที่ลุ่มกระทั่ง ด้วยกัน ประกอบด้วยจำนวนน้อยกว่า เช่นนี้รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ กับ รัฐบาล มาเลเซีย มีงานจัดทำระเบียบมอบลำดับความสำคัญ เพื่อที่จะจำกัดหลักการสนับสนุนนายช่างของประเทศตัวเอง เพราะว่ายื่นมือสงเคราะห์ กับ ลงทุนสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอในทุกๆปีก ในขณะที่รัฐบาลแหลมทองไม่ให้ความสนใจแห่งเหตุนี้เท่าที่ควร อุปมัยนิคมอุตสาหกรรมในที่ภริยานมา เจริญเศรษฐกิจภาคจังหวัดกาญจนบุรีเชื่อมต่อภรรยานมา โอกาสมุขกิจธุระไทย “จากการคาดการณ์ดุเมื่อเปิด AEC แล้วจะมีมากหลายนายช่างประเทศไทยจำนวนรวมเอ็ดไปปฏิบัติการที่ต่างประเทศ หรือคงถูกอัญเชิญตัวปันออกจากไปร่วมงานกับรัฐบาลต่างประเทศ แล้วก็เป็นปัญหาแห่งน่าเป็นห่วงมาก เพราะว่าความปรารถนานายช่างในประเทศแหลมทองประกอบด้วยยิ่งกว่าจำนวนรวมนายช่างไทยที่มีอยู่ เนื่องด้วยวัตถุในที่งานจรปฏิบัติการหรือสถิตแห่งต่างประเทศสรรพสิ่งวิศวกรไทย อาจจะดำรงฐานะความไม่สะดวกแห่งธุรกิจเพราะว่า วิศวกรไทยยังไร้เดียงสาความชำนาญกิจธุระในที่ต่างประเทศ กระนั้นก็ตาม แม้จ้องในแง่ของการชิงดีชิงเด่น น่าจะที่จะมีการพัฒนายกสมรรถภาพสรรพสิ่งวิศวกรแหลมทอง เพื่อเสร็จตระเตรียมความพร้อมในที่การต้านทานกับดักชิ้นที่จะก่อเกิดขึ้นไป” หัวหน้าประคับประคองกำลัง กล่าวผู้เป็นใหญ่พิสิฐ ความมั่งคั่งรุ่งโรจน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แม้ตลอดภาครัฐบาล และ ภาคเอกชน รวมทั้งองค์การสถานที่พัวพันให้ความสำคัญในการพัฒนานายช่างแหลมทอง ปัญหาคดีของจำนวนด้วยกันคุณค่าของนายช่างอาจจะไม่ใช่เช่นนั้นโจทย์อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม วิศวกรประเทศไทยน่าจะสะสมความชำนาญปันออกเต็มแรงเมื่อผิตั้งใจไปทำงานในที่ต่างด้าวที่ประชุม แตกต่างประกอบด้วยความเห็นร่วมมือสั่งการปฏิรูปนายช่างปันออกประกอบด้วยคุณลักษณะ ด้วยกัน การเพิ่มวิศวกรปันออกพอเพื่อจะสำเร็จตระเตรียมความพร้อมในที่การต้านทานกับ AEC ที่จะริเริ่มใช้คืนในชันษา 2558 ตรงนี้ จักสัมฤทธิ์ผล และทำกันได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นกับงานสงเคราะห์อย่างจริงจังสิ่งของรัฐบาล