นักวิชาการเตือนรัฐบาลน่าจะยกสถานภาพนายช่างไทย

นักวิชาการปรามรัฐบาลน่าจะยกฐานะนายช่างแหลมทอง ตลอดคุณค่า ความเชี่ยวชาญ กับเพิ่มจำนวน เพื่อจะเตรียมการยอมรับ AEC แห่งหนโรงเรือนเติบโตวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬายอมมือแห่ง์สถาบันอุดมศึกษา ได้มาแจ๋แท่นประชุมข้อ “เจาะลึก AEC กับดักวิชาชีพวิศวกรรม: เรื่องท้ากับโอกาส” เพราะว่า หัวหน้าเรียบร้อยงดงามจิตต์ อังศุสิงโต เจ้าสำนักสำนักการขายบริการกับการลงทุน กรมเจรจาการขายข้ามชาติ ด้วยกัน ผู้ที่ข้องเกี่ยว โดยที่ประชุม เหลือบเห็นแหว มากหลายนายช่างไทยสถานที่ประกอบด้วยคุณลักษณะมีปริมาณน้อยเกินเลย ด้วยกันสมรรถนะในที่การแข่งขันต่ำกว่าของต่างชาติ รัฐบาล และ องค์การอื่นๆ น่ายกฐานะมากหลายนายช่างไทยปันออกมีความแข็งแรง เพื่อที่จะเตรียมการชิงชัย ภายหลังงานรั้งขึ้นชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผู้เป็นใหญ่ประคับประคองศักดิ์ ชาติจริงผล สำคัญสภาอุตสาหกรรมสถานที่แหลมทอง ประเจิดประเจ้อตวาด นักวิศวกรแหลมทองเมื่อเปรียบเทียบปีกพลังกับดักหลายวิศวกรขนมจากแดนประเทศสิงคโปร์ ด้วยกัน แดนมาเลเซีย หลายวิศวกรไทยอีกต่างหากประกอบด้วยคุณค่าที่ต่ำกว่า และ ประกอบด้วยปริมาณน้อยกว่า ดังนี้รัฐบาลสิงคโปร์ กับ รัฐบาล มาเลเซีย มีการจัดทำขนบให้ลำดับความสำคัญ เพื่อที่จะกำหนดแนวนโยบายเอื้อเฟื้อวิศวกรสรรพสิ่งแดนตนเอง เพราะยื่นมือสนับสนุน ด้วยกัน ออกทุนเอื้อเฟื้ออย่างสม่ำเสมอในที่ทุกๆด้าน ในขณะที่รัฐบาลประเทศไทยไม่ให้ความสนใจแห่งเนื้อความตรงนี้เท่าที่ควร อุปไมยนิคมอุตสาหกรรมณชายาแม่นมา เจริญเศรษฐกิจเขตจังหวัดกาญจนบุรีเชื่อมต่อภริยานมา โอกาสมุขกิจธุระประเทศไทย “จากความคาดหมายตวาดเมื่อเปิด AEC ต่อจากนั้นจะประกอบด้วยมากหลายนายช่างแหลมทองผลรวมหนึ่งจากไปปฏิบัติการสถานที่ต่างประเทศ ไม่ก็คงถูกเชิญตัวให้ไปร่วมงานกับรัฐบาลต่างชาติ จึงเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะว่าความต้องการนายช่างในประเทศประเทศไทยมียิ่งกว่าปริมาณวิศวกรประเทศไทยที่ประกอบด้วยอยู่ เนื่องด้วยสิ่งของในที่งานไปปฏิบัติการหรือว่าสถิตแห่งต่างประเทศสรรพสิ่งนายช่างประเทศไทย คงครอบครองความติดขัดณกิจธุระเพราะ วิศวกรแหลมทองยังอ่อนต่อโลกความเชี่ยวชาญกิจธุระในที่ต่างด้าว จะอย่างไรก็ตาม ถ้าจ้องในแง่สิ่งของการแข่งขัน น่าที่จะมีการพัฒนายกขีดความสามารถสิ่งของวิศวกรไทย เพื่อจะเป็นการเตรียมการความพร้อมณการรับมือกับดักชิ้นที่จะก่อกำเนิดขึ้นไป” ผู้เป็นใหญ่ประคองศักดิ ทูลผู้เป็นใหญ่วิเศษ ความสมบูรณ์ไพโรจน์ ผู้นำยุ่งนายช่างที่ปรึกษาแห่งหนไทย กล่าวว่า แม้ตลอดภาครัฐบาล กับ ภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่ข้องเกี่ยวให้ความสำคัญในที่การพัฒนาวิศวกรแหลมทอง ปัญหาเนื้อความสิ่งของจำนวนรวมกับคุณลักษณะสรรพสิ่งวิศวกรคงจะหามิได้ปัญหาอีกต่อไป กระนั้นก็ตาม วิศวกรประเทศไทยควรสั่งสมความชำนาญแจกจังพอผิประสงค์จากไปจัดการแห่งต่างชาติที่ประชุม ต่างประกอบด้วยเสียงสมรู้ร่วมคิดสั่งการปฏิรูปวิศวกรให้ประกอบด้วยคุณลักษณะ กับ การเพิ่มจำนวนวิศวกรให้พอเพียงเพื่อเสร็จวางแผนความพร้อมแห่งการรับมือกับ AEC ที่จะริเริ่มใช้คืนในที่ชันษา 2558 ตรงนี้ จะสัมฤทธิ์ผล และทำได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับงานสนับสนุนอย่างจริงจังสรรพสิ่งรัฐบาล