นักวิเคราะห์กะจอมโฆษณาการเฟซบุ๊กร่จุด ขนองกงสีอสูรเทอะทะบงการหักห้าม

นักวิเคราะห์ประมาณยอดจำหน่ายโฆษณาของเฟซบุ๊กจะชะลอตัวลงเต็มที่สุดถือเอาก่อตั้งแต่ว่าเฟซบุ๊กดึงขึ้นทำการค้าเอกสารถือหุ้น ขนองหุ้นส่วนรายใหญ่ข่าวสารบี้ สำนักข่าวต่างด้าวกล่าวแหว นักวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าว่า ยอดจำหน่ายโฆษณาการบนบานเฟแนบุ๊กจะพองตัวพ่าง 1% ใน3 เดือนสอง ด้วยกันพอกพูน 7% ใน3 เดือนตรัยสิ่งของพรรษาตรงนี้ โดยสำเร็จปรับตัวทวีคูณในตำแหน่งแห่งหนชะลอตัวลงจังตกขอบนับตั้งแต่สถานที่เฟแนบุ๊กเปิดค้าขายเอกสารถือหุ้น ข้างหลังเฟซบุ๊กไม่ผิดกองกลางรายเทิ่งๆ ข่าวบี้โฆษณาการยิ่งไปกว่านี้ ยอดจำหน่ายโฆษณาบนเฟซบุ๊กอีกทั้งมีกรรมสิทธิ์ปัจจัยกดดันจากการชะลอเนื้อตัวทางเศรษฐกิจอันเป็นไปผลขนมจากการแพร่เชื้อสิ่งของความเจ็บไข้งัวโพง-19 ด้วยทั้งนี้ หุ้นส่วนยักษ์โค่งสรรพสิ่งสหรัฐคว้าอดกลั้นงานโฆษณาบนบานเฟซบุ๊ก เพื่อประท้วงเรื่องที่เฟซบุ๊กไม่ได้ดำเนินการจังเท่ากับงานโพสต์เหตุที่ก่อให้เกิดความชิงชัง เพราะกงสีชั้นยอดชนิด ยูนิลีเวอร์, กรรมเวริชอน ด้วยกันเบนแอนด์พบเห็นร์รีส์ ประกาศแหว จะล้มเลิกงานโฆษณาบนเฟซบุ๊ก อันเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดสรรพสิ่งการรณรงค์แห่งหนเรียกหาตวาด “Stop Hate for Profit” ล้มเลิกจ่าย ทิ้งสิ่งของ แห่ค้า New Normal ของโบราณกาลหลายช็อป แบรนด์อสุรีโค่งโจ้กิจธุระเฟแนบุ๊ก บอยคอตโฆษณา เรื่องเปล่าว่าการเฮโลทสปีชเหยียดผิว ปีกวัวติดอยู่-งัวล่าช้า ได้มาข่าวว่า จะระงับงานโฆษณาบนเรือแพลตแบบฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งสิ้นทั่วโลกตรงเวลาอย่างน้อย 30 กลางวัน เพราะจาระไนว่า กองกลางไม่ได้เข้าร่วมงานบอยคอตอย่างเป็นทางการแต่ประการใด ครอบครองเช่นงานจอดการโฆษณาชั่วคราวเพียงนั้นหมวดสิทธิมนุษยชนต่างๆ ได้มามุ่งหวังให้ประกอบด้วยการอุบัติเหตุขันบาตรเฟซบุ๊ก หลังจากงานเสียชีวิตของอธิปจอร์จ ฟลอยด์ ชาวอเมริกันผิวเช็ด กับได้มุ่งหมายให้เฟซบุ๊นวดำกรังงานเจริญเพื่อจะประหยัดคำงานโพสต์เรื่องที่สร้างความชัง กับข่าวแห่งหนไม่เที่ยงตรงบนเรือแพลตแบบฟอร์มล่าสุดผู้เป็นใหญ่ปีศาจ์ก ซัคเคอร์เบิร์ก ซีอีโอสิ่งของเฟแนบุ๊กข่าวสารครั้นกลางวันศุกร์ที่ผ่านมาแหว เฟซบุ๊กจะเริ่มเคียงแถบปรามโพสต์ที่ก่อให้เกิดความหมองใจภูมิหลังจากประมุขกระทบัตัดทอน์ ทรัมป์ของสหรัฐ และข้าราชการการเมืองรายอื่นๆอธิปซัคเศอร์เบิร์กเปิดเผยว่า เฟซบุ๊กจะริเริ่มแก้ไขหลักการต่อต้านการโพสต์เรื่องที่ก่อสร้างความเกลียดชัง ด้วยกันข่าวสารสถานที่เปล่าเที่ยงตรง หลังจากที่หุ้นส่วนกระทั่ง 100 สถานที่เข้าร่วมงานคว่ำบาตรการโฆษณาการของซื้อของขายบนบานศาลกล่าวเรือแพลตแบบฟอร์มสิ่งของเฟซบุ๊ก