นิลุบลเปิดจองคณะลงทุนกองอสังหาฯทวีคูณ

สุมอสังหาฯ TLOGIS ถลกจองกลุ่มลงทุนเพิ่มพูนราคาซื้อ 19-22 พมันสมองย. ราคากลุ่มละ 11.35 บาท นายแท้ตระกูล พัวโพกผ้าธ์เจริญ ถัดลงมากรรมการผู้จัดการ หมู่ธุรกิจทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ กงสีหลักทรัพย์ว่าการทุนรอนรวม (บลจ.) สัตตบุษย์ ที่ระดับผู้สั่งการทุนทรัพย์รวมอสังหาริมทรัพย์คราวพาร์ค กก.จิสติคส์ (TLOGIS) กล่าวว่า แห่งวันที่ 19-22 พมันสมองย. กงสีจักเปิดกว้างสำรองจับจ่ายหน่วยลงทุนเพิ่มพูนราคาทุนของกองราคาซื้อ TLOGIS ปริมาณ 176.3 กล้อนคณะ ณสนนราคาเสนอขายคณะละ 11.35 เท้า ร่วมเม็ดเงินเพิ่มพูนทุนกะ 2,000 ล้านบาทเช่นนี้ การสำรองจับจ่ายหน่วยออกทุนทวีราคาซื้อจะปันออกสิทธิ และเสนอขายเจาะจงผู้กำหนดหน่วยลงทุนเดิมทีสถานที่ประกอบด้วยสารบาญปรากฏณสมุดระเบียน ที่วันที่ 26 ต.ค. มาตราส่วนการชดใช้สิทธิจองจับจ่ายใช้สอยเท่าๆ กับ 1 หน่วยลงทุนแต่เดิมต่อ 0.7422 กลุ่มออกทุนนวชาต ปรับปรุงเศรษฐกิจท้องถิ่นกาญจนบุรีเชื่อมต่อชายานมา โอกาสอันควรทางธุรกิจแหลมทอง โค้งหาง ทุนรอน SSFX แบบไหนใช่…แบบคุณ “ทรัพย์สินเพิ่มพูนทุนแห่งได้ที่คราวนี้จักเอามาจับจ่ายใช้สอยธนสมบัติจากกงสี ไทไม้คาน กิโลกรัมจิสติคส์ พาร์ค ประกอบด้วยเมทนีดลครบถ้วนโรงเรือนคลังสินค้ากฏเกณฑ์จำนวนรวม 36 คูหา พื้นที่เช่ารวม 117,664 ตารางเมตร ซึ่งสิงสู่ณ 5 ที่ตั้งของโครงการความเป็นอิสระคอน-กก.จิสัมปชัญญะคส์ พาร์ค แห่ง 3 ธานี ตัวอย่างเช่น จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา กับอยุธยา” ผู้เป็นใหญ่สุทธิพงศ์ ทูลอธิปสุทธิพงศ์ รายงานว่าขาน งานทวีราคาซื้อคราวนี้จักทำเอาทุนทรัพย์ TLOGIS ประกอบด้วยพื้นที่คลังสินค้าเพื่อที่จะควานกำไรทวีครอบครอง 243,625 ตารางเมตร จากเดิมทีสถานที่มีพื้นที่ 125,961 ตารางเมตร ซึ่งจะทำให้ทุนทรัพย์ได้โอกาสเพิ่มพูนรายได้ กับเงินปันผล ดังนี้ ที่ผ่านมาทุนทรัพย์ข่าวซื้อเงินปันผลต่อจากนั้น สิบเอ็ด หนไตร่ตรองเป็นสมบัติ 2.2965 บาททาบหน่วยลงทุน