นิวซีแลนด์แผ่นดินไหว 6.2 ริกเตอร์

แผ่นดินไหว 6.2 ริกเตอร์กลางเมืองหลวงนิวซีแลนด์ ยังเปล่าพานพบความเสียหาย ที่ทำการตรวจสอบภูมิวิทยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (ยูเอสจีเอส) ทูลว่าพบการเกิดแผ่นดินไหวซึ่งตรวจวัดความร้ายกาจพอดีชั้น 6.2 ริกเตอร์ จวนเจียนกับเมืองใหญ่เวลจ๋อตัน เมืองกรุงสิ่งของนิวซีแลนด์วันนี้ (3สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู) ชั้นแรกยังไม่มีทูลความเสียหาย ข่าวสารสิ่งของยูเอสจีเอสระบุว่า ศูนย์กลางสิ่งของแผ่นดินไหวที่นิวซีแลนด์ตอนนี้ สิงสู่ดึ่มยอมเจียรใต้พิภพเฉก 236 กิโลเมตร ไกลจากเมืองหลวงเวลลิงตันจากไปทางตะวันตกเบนเหนือดุจ 173 กิโล เพราะว่าแรงรัวสามารถรับรู้ได้ทั่วไปณมากมายเนื้อที่ทุกทั้งเมือง