น้ำน้ำแข็งเปล่าแตกตัวสัดส่วน2สมดุลยึดแกลมฮัตหนึ่งพันกิโลกรัม

ที่นาซ่าบอกทัศนียภาพ ห้วยน้ำแข็งเปล่ากรีนแลนด์ “กระจายตัว”ขนาด 2 เท่าของจับแกลมฮัตหนึ่งพันกิโลกรัม บอกสัญญาณโจทย์โลกร้อน รูปถ่ายขนมจากดาวเทียมของหน่วยงานองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (ของสหรัฐอเมริกา) เผย น้ำน้ำแข็งขนาดอสุรีซึ่งประกอบด้วยขนาดใหญ่กระทั่งยึดแกลมฮัตหนึ่งพันกิโลกรัม 2 เสมอ คว้าจำแนกจากน้ำน้ำแข็งเปล่าปีเตอร์มันน์มุขชายฝั่งทะเลทิศพายัพ สิ่งของกรีนแลนด์ ซึ่งอาจจะครอบครองอาณัติสัญญาณปัจจุบันสรรพสิ่งปัญหาพื้นแผ่นดินร้อน ดินแดนขั้วโลกเหนือร้อนที่สุด อุณหภูมิปัด38องศาเซลเซียส 22 เมษายน Earth Day ทิวากาลปกป้องโลก เพราะก่อนหน้าพอพรรษา 2553 ยึดกรีนแลนด์คุ้นเกิดเหตุน้ำน้ำแข็ง ปีเตอร์แมนน์แตกให้กำเนิดคราวโค่งลงมาต่อจากนั้น เพราะตอนนั้นขนาดของน้ำน้ำแข็งแห่งถลายคลอดประกอบด้วยขนาดใหญ่กระทั่งเมืองแกลมฮัตตันจรดจวนจะ 4 เท่า และจัดเสร็จถลายสิ่งของห้วยน้ำแข็งครั้งโค่งสุดโต่งกาลครั้งหนึ่งสรรพสิ่งเกาะกรีนแลนด์แห่งหนเต็มไปด้วยน้ำน้ำแข็งแห่งนี้