“น้ำเมาตเลน” เลื่อมใสมาตรการคลังดูแลเศรษฐกิจผ่านอุปสรรคได้

รัฐมนตรีว่าการคลัง อธิบายชดใช้มาตรการการเงินก่อสร้างความแน่ใจทางเศรษฐกิจ ประมาณออกลูกไม่ว่างเว้น รอเวลาสถานที่สมน้ำสมเนื้อเพื่อให้เกิดผลมากมาย นายน้ำเมาตโคลน หนุ่มนายน รัฐมนตรีว่าการคลัง บอกคำปาฐกถาแห่งข้อความ “แนวนโยบายการเงิน พลังอำนาจติดเครื่องเศรษฐกิจไทย” ในธุรกิจครบรอบ 17 ชันษา โพสต์ทูเดย์ ตวาด งานเดินหลักการเงินจำต้องติดเครื่องเศรษฐกิจแหลมทองปันออกสอดคล้องกับดักยุทธศาสตร์ชนชาติ สอดส่องดูแลประชาชน ปกป้องความเชื่อมั่นไม่ให้เกิดการห่อเหี่ยวใจ ที่ผ่านมาคลังเก็บของจึ่งออกลูกมาตรการทางราชการคลังเป็นกองๆ ประกอบด้วยความมุ่งหมายชัดเจน แลดูจังหวะลีลาสมัยสถานที่เหมาะสมที่ผ่านมาที่เก็บคว้าใช้คืนมาตรการที่เก็บสอดส่องที่ดินแห่งครอบครองผลกระทบขนมจากภัยแล้ง มีการสงเคราะห์เปลี่ยนธกส. (ธ.ก.ส.) สนับสนุนการกินขนมจากมาตรการลิ้มช้อปใช้คืน ไม่ได้เสร็จโปรยเงินตรา แม้ว่าหวังชดใช้ควงที่ระบบเศรษฐกิจ จำเป็นจะต้องสอดส่องดูแลเศรษฐกิจระยะสั้น เพื่อจะจักได้มีแรงขับกรีธาปัจจุบันรัฐบาลออกมาตรการหนุนการลงทุนให้หักลดหแยกย่อยเงินภาษีได้มา 2.5 สมดุล มากเต็มที่เมื่อเคยปันออกมา ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ให้กำเนิดสินเชื่อค่าตอบแทนถดถอยแยกออกผู้ประกอบการจรสับเปลี่ยนเครื่องกล พอให้คว้าผ่อนค่าธรรมเนียมได้ 2.5 เท่ากัน รัฐบาลอัดจาระบีจำนวนเงินกว่า3แสนเลี่ยน เสริมแข็งเศรษฐกิจฐานราก ตลท. หนุน ธปท. ห้ามธนาคารการแลกเปลี่ยนจ่ายปันผล ขณะเดียวกันคลังเก็บของยังได้มาออกมาตรการคลังส่งเสริมการสัญจรให้ผู้ประกอบการจากไปจัดหารือบ้านนอกยินยอมเงินภาษีคว้า 2 สมดุล ซีกโฮเต็ลกับที่พักซ่อมแซมได้ลบออกผ่อนคว้า 1.5 สมดุล เพื่อจะสนับสนุนแยกออกคนไทยเที่ยวแหลมทอง เพื่อจะตัดทอนผลกระทบกระเทือนนักท่องเที่ยวแห่งลดน้อยลงนายอุตเลน กล่าวว่า ที่เก็บ จัดการร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดการร่วมกัน เกลี่ยกฎสินเชื่อเพื่อจะเอาใจช่วยผู้ผลิตแยกออกได้สินเชื่องอกงาม ในส่วนสรรพสิ่งคลังเก็บของลดค่าธรรมเนียมการแดงด้วยกันจำนองให้ผู้ใช้เรือน เอกชนก็จำต้องเข้ามาใช้คืนมาตรการที่รัฐบาลออกมาอีกด้วย ในด้านสรรพสิ่งตลาดค้าหุ้น ( ตลท.) จำเป็นจะต้องดึงผู้ผลิตเข้ามาลงทุนในประเทศเจริญ”วันนี้จำเป็นจะต้องสังคายนาเศรษฐกิจไทยปันออกได้มา คลังเก็บของใช้คืนหลักการเงินเคลื่อนด้วยกันสังคายนาเศรษฐกิจ การพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐาน การพัฒนาคน กลุ่มนี้เกิดเรื่องประธานแห่งการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ด้วยกันจำต้องสร้างความแข็งแกร่งจากใน เพราะว่าระยะเวลาเกิดวัฎจักรเศรษฐกิจพื้นโลกทะเลาะวิวาทผลกระทบจากบากบั่นก็จะดำรงฐานะเยี่ยว มีภูมิคุ้มกันยันโรคภัย” หัวหน้าน้ำเมาตเลน รายงาน