บังกลาเทศถือเอาหมื่นแจ๋สวดมนต์ไล่โควิด

คนบังกลาเทศนับหมื่นไม่เชื่อทางการ ทระสองทระสุมสวดภาวนาขับไล่ไสส่งโคโพง-19 เอเอฟพีรายงานว่า ตอนรุ่งสว่างสรรพสิ่งกลางวันพุธที่ผ่านมา ชาวบังกลาเทศนับหมื่นคน ไม่เชื่อฟังคำประกาศิตห้ามสรรพสิ่งรัฐบาลในที่ระยะสถานการณ์เชื้อโรคกระจัดกระจาย จัดจับตัวแห่งแห่งหนโล่งสถานที่หนึ่งแห่งเมืองไรปะระ มุขตะวันออกเฉียงใต้สรรพสิ่งประเทศ เพื่อจะรวมหัวสาธยายมนต์ขับไล่เชื้องัววิด-19 ปันออกพ้นขนมจากประเทศใหญ่ตา มิอาห์ ผู้การภาค ระบุว่า ประกอบด้วยมุสลิมราว 10,000 คน เป็นตัวเป็นตนเพื่อจะสวดตอนสถานที่เรียกหาดุ ‘Khatme Shifa’ จากคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อให้แดนพ้นภัยจากเชื้อไวรัสโควิด ขในที่ธแห่งด้านหน่วยงานมุขศาสนาซึ่งดำรงฐานะเจ้าของงาน กล่าวถึงประกอบด้วยผู้เข้าร่วมระเบียบแบบแผนสาธยายมากถึง 25,000 มนุช เพราะว่าผู้แจ๋ไม่ได้รับสารภาพยอมจากทางราชการจ่ายจัดกิจกรรมดังที่กล่าวมาแล้วแต่ประการใด “อัศวิน”ลงพื้นสถานที่อาณาเขตคลองสานช่วยเหลือผู้ได้มาผลกระทบกระเทือนวัวโพง-19 รัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินกว่า3แสนล้าน ทำให้ดีขึ้นแข็งเศรษฐกิจโครงสร้างรองรับ ทัศนียภาพสิ่งของชาวมุสลิมจำนวนมากแหล่งชุมนุมส่วนประกอบกิจดังที่กล่าวมาแล้วไม่ผิดโฆษณาชวนเชื่อเปลี่ยนโซเชียลมีเดีย และได้มาเสียงว่ากล่าววิจารณ์อย่างรุนแรงขนมจากชาวเน็ตที่บังกลาเทศ เพราะว่าผู้บริโภคกิจธุระเฟซบุ๊กล้ำกรายหนึ่งเขียนว่า “เปล่าอยากจักหลงเชื่อแหวพวกเขาจัดงานนี้เพราะเปล่ารุ่งอรุณกับดักเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนกำหนด เขาทั้งหลายจะจำเป็นต้องรับผิดชอบถ้าหากก่อเกิดอย่างไรสังกัดคนวงในชุมชนเดียวกัน”ทั้งนี้ บังกลาเทศซึ่งประกอบด้วยพลเรือนทั้งเพ 168 เลี่ยนมนุษย์ แต่ว่าพานพบผู้ติดเชื้องัววิดเหมือน 14 ราย จบชีวิต 1 ราย แม้ว่าทางราชการคว้าสั่งห้ามงานประชุมของประชาชนปริมาณยิ่งนักๆเพื่อที่จะจำกัดการแพร่เชื้อสิ่งของไวรัส