บำเหน็จแด่มนุษย์ (เปล่า) จินตนา กฤษฎา ข้อหาาคุณความดี

เพราะว่า.มันสมองมันสมองวันปี อภิประเทศชาติทุ่งนาความยินดี “เปล่านึกคิด แต่ลงมือสร้าง” กฤษฎาภินิหาร เหตุาคุณความดี ผู้จัดการด้านวิศวกรรม หุ้นส่วน ซีอ้วนเอฟ (แหลมทอง) ร.ง.แจงรูปเนื้อไก่ จังหวัดัจังหวัดสระบุรี หรือไม่ก็กองกลาง เมืองหลวงเทวัญโปรดิ๊วส วิศวกรผู้มีกรรมสิทธิ์บำเหน็จบุคลากรดีเด่นข้างกำลังแรงงานปีล่าสุด Thailand Energy Awards 2011 จากกระทรวงกำลังแรงงาน วันนี้ลงมาเผยหลังฉากมนุษย์สร้างกำลังแรงงาน แห่งกล้าท่อง กล้าก้าวหน้า หาญกล้าวัดดวง เริ่มขนมจากพ่อ ปรัชญา โทษาธรรม อดีตสมัยผู้สั่งการการไฟฟ้าด้านเกิด (กฟผ.) อำเภอชนนีสร่ำรวย จ.เชียงราย แรงจูงใจสถานที่ทำให้แหย่วิศวกรรมไฟฟ้า ก็เช่นกันคุ้นเคยสิงสู่กับดักอุปกรณ์เคเบิลมาตั้งแต่เล็กมาก กฤษฎาภินิหารจบปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าจากวิทยาลัยศรีปทุม ยุติหมาดๆ ปีแต่ต้น ชนกโทรศัพท์.ลงมาย้อนถามก่อนกำหนด “มาปฏิบัติการแห่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมั้ย?” เข้าใจว่า คงอยู่อดอยากเป็นห่วงไม่ได้(ฮา)ในระยะเริ่มแรกงาน ในเวลานั้นอายุเช่น 22 ปี นกเขาปรารถนาความจัดเจนนวชาตๆ จึ่งเลือกเฟ้นสมัครงานกับพวกภาษาซีอ้วน ดำรงฐานะช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เมืองใหญ่เทวัญโปรดิ๊วส จำเป็นจะต้องขอบพระคุณเจ้าขุนมูลนายสถานที่เปิดโอกาส มานะบากบั่นมอบหมายงานงานที่ต้องใช้ความเก่งกาจ ก่ออยู่เช่น 1 ชันษาก็ขึ้นดำรงฐานะเป็นนายช่างโรงงาน “ผมครอบครองวิศวกรโรงงาน ก่อตั้งแต่ซ่อมธารณะ และสร้างทุกสิ่งที่โรงงาน ขับไล่ไสส่งจรตั้งแต่เครื่องยนต์ เครื่องกล เครื่องใช้ไฟฟ้า มีถ้อยคำเรียกวรรณะประการเกล้าผมว่า นายช่างเป็ด คือทำทุกชนิด” อภินิหารบอกยิ้มแป้นๆเป็นวิศวกรอีเป็ดอยู่เดี๋ยวเดียว ก็เป็นระยะๆแห่งบริษัทมีหลักการสนับสนุนปีกบริเวณแวดล้อม มีการเอื้อเฟื้อให้สร้างโรงไฟฟ้าระบบพลังความร้อนร่วม หรือโคเจเนอเรชัน ซึ่งคลอดพลังงานไฟฟ้า หรือไม่ก็พลังงานกล สถานที่ประกอบด้วยงานใช้ประโยชน์จากกำลังแรงงานความร้อนในขณะเดียวกัน และสถิตเชื้อเพลิงอู่เดียวกัน แผนแต่ต้นสิ่งของซีอ้วนพีมีขึ้นที่พรรษา 2545 มีโชคสถานที่นกเขามีกรรมสิทธิ์ผิดถูกใจ แรกคลุกคลานเป็นพื้น โรงงานไก่ประเดี๋ยวไฟปิด ประเดี๋ยวกะหมอกหก ทั้งคนทั่วไก่งุนงงจรจบ เห็นพิรุณเหลือบเห็นกลางเวหามนุชวิตกจริตก่อนกำหนด น้ำฝนลงมาเมื่อไรจำเป็นจะต้องรีบใช้สารเสพติดคอยวาง เพราะปวดศีรษะได้จริง ต่อมาได้มา กฟผ.ลงมาสนับสนุนดู กังหันก๊าซเริ่มแข็งแรง กระแสไฟก็แข็งแรงขึ้นไปในชาตินี้ จากสถานที่ครู่เดียวทำให้หยุดเดี๋ยวเคียง (กระแสไฟฟ้า) กลายเป็นโรงงานแบบ การสิงวัวรไนซ์หรือไม่ก็งานชนิดระบบกับงานกะหมอกท้องฟ้าฯ ก็ดีขึ้นไป ค่อยๆ ทำให้เสมอจูน ไม่มีเงินครั้งนี้ฝนตกฟ้าคำรามเปล่าขยาด โรงงานไก่จวนเจียนๆ เขาปิดเวลามืดค่ำเป็นแนว แต่โรงงานไก่นครเทวัญโปรดิ๊วสสว่างจ้า “ซีพี” เร่งติดเครื่องแผนการสร้างห้วย แก้มลิงยุค 4.0 แก้น้ำท่วมห้วยแห้งแล้ง “ศุภความมีชัย ไปวนนท์” แสดงความสามารถเคสเครือซีพีฝ่าวิกฤตงัวตัก ในยกพื้นพื้นโลก “พรรษา 2547 ซีอ้วนพีข่าวแผนการประหยัดแรงงาน เป้าหมายจำเป็นจะต้องลด 20% จากกกเก่าแก่ แทบ 2 ชันษาแล้วถือเอาว่าในปี 2549 ร.ง.ไก่สิ่งของนครเทพโปรดิ๊วส ก็ได้ยอมรับเกียรติศักดิ์บัตรรางวัลองค์การมัธยัสถ์กำลังแรงงานดีเด่น ขนมจากประธานกรรมการเครือเติบโตเครื่องอุปโภคบริโภค”ปัจจุบันพวกภาษาซีอ้วนพีมีแผนคลายวัวเจเนอเรชันยาเรือ โรงที่ 2 แห่งัจังหวัดสระบุรี ด้วยกันร.ง.อื่นๆ ในที่กลุ่ม ได้แก่ เมจิ หนองแค มีนบุรี กับหนองจอก ซึ่งพอการก่อสร้างเสร็จ จะทำเอากระเหม็ดกระแหม่แรงงานเพิ่มขึ้นเปล่าต่ำ 121 ล้านตีนทาบปี และสนับสนุนตัดทอนคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2.4 หมื่นหนึ่งพันกิโลกรัมประกบพรรษา ที่ชันษา 2550 สนนราคาน้ำมันในท้องตลาดริเริ่มสลัดร่างกาย กฤษฎาสนใจไบโอดีเซล นกเขาหันมาทำความเข้าใจกรณีตรงนี้อย่างเอาเป็นเอาตาย เนื่องจากมองเห็นว่าประกอบด้วยความเป็นไปได้ เพราะที่สายงานผลิตไก่ มีน้ำมันเชื้อเพลิงมากมายจากการปรุง (เหยียด) นกเขาศึกษาส่งเสริมทั่วขนมจากยุ่งเกี่ยวเทคโนโลยีแห่งสมควร และกรมปรับปรุงพลังงานทดแทนด้วยกันอนุรักษ์พลังงาน หลังจากนั้นก็คืบหน้าแผนการเกิดไบโอดีเซล วิศวกรคนเก่งรีบเร่งออกแบบเครื่องกล ซ่อมกระบวนการเพื่อจะเกิดภายใต้มาตรฐานเชิงพาณิชย์ โดยสามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลคว้าถึง 100 ตัน 50% ชดใช้ในที่พวกกิจธุระฟาร์มกับตึกอุตสาหกรรมในเครือ อีก 50% ซื้อขายจ่าย ปตท. ในปี 2551 โครงการฯ ตกลงรับรางวัล Thailand Energy Awards ชนิดรางวัลชมเชยโครงการกำลังแรงงานเดินสะพัดภาพร่างเปล่าเกี่ยวกับดักหมู่สายส่งกระแสไฟ (Off Grid) “นครเทพยดาโปรดิ๊วสเป็นกองกลางโดดที่อุตสาหกรรมของกิน ที่สามารถผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐานในเชิงการค้า เรามีคุณค่ากำลังแรงงานสถานที่มัธยัสถ์คว้าจากไบโอดีเซลยิ่งกว่า 30 ล้านพระบาทประกบพรรษา” กฤษฎาภินิหารเผย ถัดจากนั้นในที่พรรษา 2552 แผนโคเจเนอเรชันของเมืองใหญ่เทพยดาโปรดิ๊วส อีกทั้งมีกรรมสิทธิ์รางวัลเสียงสรรเสริญแห่งการบรรลุโครงการนำร่องกองกลางจัดการแรงงาน (ESCO Pilot Project) ขนมจากกระทรวงกำลังแรงงาน และในพรรษา 2553 ถือสิทธิ์บำเหน็จ Thailand Energy Awards 2010 ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น ขนมจากกระทรวงแรงงาน ปัจจุบันปี 2554 อภินิหารถือสิทธิ์บำเหน็จ Thailand Energy Awards 2011 เจ้าหน้าที่เด็ดสะระตี่ปีกกำลังแรงงาน ชนิดผู้รับรองข้างแรงงานร.ง.ควบคุม “หลักแหล่งครบถ้วนปัญหาด้านที่แวดล้อมคือ จังหวะกับโอกาส รวมทั้งการพัฒนาตัวเองแห่งจำต้องจรพร้อมกัน รางวัลมากมายบำเหน็จที่ได้มา เป็นมั่นเป็นเหมาะตวาดคือความภาคภูมิ ถือเอาว่าเกียรติ กระนั้นก็ตาม รางวัลก็มิใช่ข้อเสนอแนะสถานที่ประธานที่สุด โลกเหลือหลอกำลังแรงงานขีดคั่น ถ้าหากวันนี้ไม่ริเริ่ม เชื้อไขดิฉันก็น่าวิตก เหตุด้วยเกล้าผมต่อจากนั้นมนุชสร้างคดีกำลังแรงงานทั้งหมดน่าสรรเสริญ ถามตวาดจักดำเนินต่อหรือไม่ ผมสืบทอดได้จริง” อภินิหาร บอก