ประเทศลาว แผ่นดินไหว4.8 ริกเตอร์

แผ่นดินไหว 4.8 ริกเตอร์ ศูนย์กลางแห่งหนด้าวลาว เบื้องต้นอีกทั้งพ้นไปรายงานข้อเสียหาย 17.45 นาฬิกาวันนี้ (3 ก.ค.) ที่ทำการตรวจการชาคริตแผ่นดินไหวรายงานเหตุแผ่นดินไหว 4.8 ริกเตอร์ ศูนย์กลางที่ด้าวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ละติจูด 20.44 ด้วยกัน พิสูจน์ครหาจูด 103.64 แห่งหนระดับลึกจากวรรณะธรณี 538 กิโลเมตร ชั้นแรกอีกต่างหากไม่มีรายงานความเสียหาย