ประเทศสิงคโปร์แซงสหรัฐขึ้นแท่นประเทศมีประสิทธิภาพการชิงดีชิงเด่นยิ่ง

ส่วนแหลมทองพลัดหล่น 2 วรรณะ ดัชนีประสิทธิภาพการแข่งขัน ยื้อยุดแห่งหน 40 สรรพสิ่งแหล่งหล้า world economic forum ได้ไม่มิดชิดผลงาน จัดระดับแดนแห่งหนประกอบด้วยอำนาจการชิงดีชิงเด่นมุขการงาน (Global Competitiveness Report 2019) โดยในชันษานี้พานพบตวาด เวิร์ล อีงัวโนมิค ฟอรั่ม ได้กว้านมอบสิงคโปร์ดำรงฐานะประเทศแห่งหนมีพลังการชิงดีชิงเด่นทางการทำงานรุ่งเรืองสุดขอบของแหล่งหล้า แซงเค้าหน้าสหรัฐจากชันษาที่แล้ว ขนมจากความพร้อมข้างส่วนประกอบพื้นฐาน ตลาดแรงงาน กับการพัฒนาระเบียบการเงินส่วนรองลงมามี สหรัฐ ฮ่องกง ฮอลล์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี สวีเศษเดน สหราชอาณาจักร และเดนมาร์ก ตามลำดับ “งานุที่”ชี้6พรรษาลำบากยอมเศรษฐกิจยุบคนว่างงานเกิน9ล้าน เจริญเศรษฐกิจท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีเชื่อมต่อภรรยานมา จังหวะมุขการทำงานแหลมทอง ด้านแหลมทองที่ชันษานี้พานพบตวาดพลัดหล่นจากการจัดระดับในปีกลาย 2 วรรณะ ฉุดแห่งหน 40 สิ่งของพื้นโลก ระหว่างที่ประเทศอื่นๆในอาเซียนพบพานแหว มาเลเซียสิงสู่ณระดับแห่งหน 27 สิ่งของแหล่งหล้า พลัดตกมา 2 วรรณะ อินโดนีเซีย ตกมา 5 ชั้น ยื้อยุดแห่ง 50 ของแหล่งหล้าขณะที่เวียดนามพานพบตวาดเป็นประเทศณอาเซียนหลักแหล่งแรงสุดขอบ เพราะว่าแซงขึ้นไปมา สิบ ชั้น ขึ้นจากวรรณะแห่ง 77 สิ่งของปีกลายลงมาอยู่แห่งหนชั้น 67 ของแหล่งหล้าทูลอีกทั้งระบุเหตุว่าเขตทวีปเอเชียบูรพาและแถบแปซิฟิก ครอบครองภาคแห่งหนประกอบด้วยการชิงดีชิงเด่นทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในแหล่งหล้า