ประเทศไทย-อินโดฯ ให้เสรีภาพลั่นกลอนความไม่สะดวกจำหน่ายของซื้อของขายทุ่งออนไลน์

‘พาที่ิชย์’ ก้าวหน้าพูดการค้าปฤษฎางค์วัวตัก-19 ถกร่วมอินโดนีเซียหยวนผ่อนปรนข้อจำกัดนำเข้าผลิตภัณฑ์ไร่กับวัตถุดิบอยากตัดทอนลดทุนเดิมปันออกกับดักของซื้อของขายไร่จากประเทศไทย หัวหน้าสรรเสริญ สมะเว้นแสงสว่าง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำการกระทรวงพาณิชย์ ประเจิดประเจ้อคราวหลังพิจารณาหารือกับดักเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำการประเทศไทย ว่า ไทยและอินโดนีเซียจะรวมหัวสนับสนุนความร่วมมือทางการค้าระหว่างห้าม เพื่อจะสนับสนุนบูรณะเศรษฐกิจจากผลกระทบสิ่งของเชื้อไวรัสงัวตัก-19 เช่นนี้ไทยขอให้อินโดนีเซียสนับสนุนอำนวยความสะดวกงานออกลูกสัมปทานการพาเข้าไปลูกไม้ขนมจากประเทศไทย เป็นพิเศษลำไย ซึ่งเกิดผลค่าคบไม้ส่งออกสำคัญสรรพสิ่งประเทศไทย เนื่องจากผู้นำเข้าลูกไม้แหลมทองแห่งอินโดนีเซียเหลือบเห็นว่าวิธีการออกลูกประทานบัตรยังคงมีความล่าช้า กับประกอบด้วยผู้นำเข้าเช่นไม่กี่รายที่ได้มาใบอนุญาต เพราะอินโดนีเซียรับสารภาพจักค้นหาปัญหาตรงนี้ พร้อมกับเสนอปันออกใช้เวทีการช่วยกันด้านผลิตภัณฑ์นาที่กันและกันมีสิงสู่ ครอบครองกลไกพิจารณาหารือเพื่อที่จะแก้ไขอีกมุขหนึ่ง สนับสนุนดัชนีน้ำตาลเมาตฯดวงเดือนมิ.ย.ขยับหลังทั่วโลกขยายลงกลอนดาวน์ ครึ่งล้านแห่งจำเป็นจะต้องจากไป จอมผู้ตายขนมจากวัววิดผ่านหลักเขต5แสนมนุช นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังรุ่งอรุณข่าวดีดุได้ขยายยุคการผ่อนผันข้อจำกัดการนำเข้าไปของซื้อของขายที่ดินและวัตถุดิบต่างๆ อาทิเช่น งานเลิกประทานบัตรนำเข้าเพราะหอมเทียมกับหอมหัวใหญ่ สถานที่อินโดนีเซียข่าวสารบังคับใช้ชั่วคราวที่ช่วงการกระจัดกระจายสิ่งของงัวโพง-19 จรอย่างไม่มีกำหนด เลิกขนมจากแต่เดิมที่จะจบมาตรการที่ระยะดวงจันทร์ป่าดงค.ที่ผ่านมา ซึ่งมาตรการนี้จักสนับสนุนลดเงินลงทุนแบ่งออกกับดักสินค้าไร่จากไทย รวมทั้งผู้สร้างในที่อินโดนีเซียเอง กับอีกต่างหากสนับสนุนการเกี่ยวพะวักพะวงเครื่องจองจำอุปทานในที่ภาคอีกด้วยนายชมเชย กล่าวว่า ตลอด 2 ทิศได้มาขอคำแนะนำความร่วมแรงร่วมใจกรณีการค้าออนไลน์ ซึ่งดำรงฐานะรูปแบบการค้าขายสถานที่มีสิทธิ์ความชอบเพิ่มมากขึ้นในที่ช่วงการกระจัดกระจายสรรพสิ่งงัวตัก-19 เพราะแหลมทองได้มาอธิบายช่องทาง www.thaitrade.com ซึ่งครอบครองแพลตฟอร์มที่พณปรับปรุงขึ้นไป เพราะรวบรวมสินค้าจากผู้ส่งออกแหลมทองที่มีคุณภาพสูงกว่า 10,000 ราย ด้วยกันตลอดผลิตภัณฑ์หลากหลายกลุ่ม เพื่อจะเป็นช่องทางการขายออนไลน์อีกหนึ่งลู่ทาง ที่การคัดจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์แบ่งออกกับผู้ใช้ของอินโดนีเซีย ดังนี้อินโดนีเซียแจ้งดุกำลังปฏิรูปแพลตแบบฟอร์มการค้าออนไลน์ในที่รูปร่างตรงนี้เช่นกัน ซึ่งจะสามารถเกี่ยวกับดักแพลตแบบฟอร์มสรรพสิ่งแหลมทองได้ปัจจุบัน อินโดนีเซียครอบครองสองขายประเภท 4 สิ่งของแหลมทองที่อาเซียน (รองขนมจากมาเลเซีย เวียดนาม ด้วยกันประเทศสิงคโปร์) และเป็นสองขายชั้น 7 ของประเทศไทยแห่งพื้นโลก เพราะที่ชันษา 2562 ประเทศไทยด้วยกันอินโดนีเซียมีมูลค่าการค้าขายรวม 16,330 โล้นดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศไทยส่งออกจากไปอินโดนีเซียราคา 9,098 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กับประเทศไทยนำเข้าจากอินโดนีเซียราคา 7,232 โล้นดอลลาร์สหรัฐ