ผู้รับเคราะห์ไวรัสคล้ายซาร์ตรับฟังอีก2

ชาวซาอุฯ หยุดอีก 2 ขนองติดโรค เมอร์สโคโรทุ่งนาเชื้อไวรัส แห่งคล้ายคลึงกับดักโรคซาร์ส สธของซาน้ำขาวดิอาระเบีย ระบุแห่งเว็บไซต์ตวาด ชายชาวลดลงน้ำขาวดิอาระเบีย 2 มนุช ชนมพรรษา 78 ปี และ 55 ปี เสียชีวิตจากการประชิดน้ำเชื้อเมอร์สงัวโรทุ่งนาไวรัส ไม่ก็ วัวโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ แห่งละม้ายกับดักโรคกระบิลทางผ่านหายใจรุนแรงแรง (ซาร์ส) เสียแต่ว่า ไม่ไหวระบุตวาด ชไมมนุชจบชีวิตเมื่อไร ซาอุฯดับแนวเขตแดน ห้ามชาวต่างชาติก่อพิธีฮัจญ์ชันษานี้ คำทำนายโรคระบาดแห่งหนไม่มีผู้ใดฟัง ในขณะเดียวกัน เว็บไซต์สรรพสิ่งกระทรวงสาธารณสุข ยังระบุอีกตวาด มีผู้ประชิดเชื้อเมอร์สโคโรทุ่งนาเชื้อโรคพอกพูนอีก 2 มนุษย์ เพราะยอดผู้ติดเชื้อรวมยอดพุ่งขึ้นไปอยู่แห่งหน 119 มนุษย์หลังจากนั้น ระหว่างที่ จอมผู้เสียชีวิตดีดขึ้นไปอยู่แห่งหน 58 มนุษย์ ซึ่งรวมทั้ง 2 มนุษย์ปัจจุบันที่งานเจาะจงเช่นกัน เพราะณปริมาณตรงนี้ครอบครองชาวลดลงอุดิอาระเบีย 51 มนุษย์ดังนี้ การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างแห่งลดลงอุดิอาระเบียกำลังเตรียมตัวรับรองนักแสวงบุญชาวมุสลิมเช่น 2 ล้านมนุษย์ที่จะเดินทางลงมาประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งจักเริ่มขึ้นไปณวันที่ 13 ต.ค. นี้ด้านพาหะท้องที่รายงานกล่าวอ้างกถาสรรพสิ่งอุดอู้เสมอกันกราบลาห์ อัล-หยุดเบีย รัฐมนตรีบริหารสธแหว อีกต่างหากพ้นไปรายงานดุ ประกอบด้วยนักแสวงบุญชิดเชื้อเมอร์สวัวป่องท้องนาเชื้อไวรัส