ฝึกฝนกำราบกับความเปลี่ยนแปลงอีกด้วย “Agile”

แถว ห้องปัญญานิลุบล เพราะว่า…เธนูณี งูใหญ่ธน ทุนทรัพย์นิลุบล “Agile” ถือเอาว่า แนวคิดณการงานที่สมรรถสนองตอบดามความเปลี่ยนแปลงโดยเร็วของเหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม รวมถึงรวมถึงความมุ่งมาดปรารถนาสิ่งของลูกค้า ซึ่งมีจุดกำเนิดมาจากบริษัทเทคโนโลยีแห่งประจักษ์คว้าดุ ระบบการงานต้นร่างเก่าก่อนไม่สามารถก้าวทันทาบความต้องการสิ่งของลูกค้าได้มา เหตุฉะนี้ ทำแทนกระบิลการทำงานจักตามลำดับชั้นแห่งเริ่มต้นอีกด้วยการปรึกษากับดักทุกฝ่ายแห่งหนเกี่ยวพัน แล้วจึงไปปฏิบัติการกระทำงานกระเป๋าแห้งออกมาครอบครองผลสรุป ด้วยกันถ้าผลงานหรือว่าผลลัพธ์แห่งคว้าไม่ตอบปัญหาติดสอยห้อยตามความต้องการหรือภาวะแวดล้อมแห่งเปลี่ยนแปลงไปผู้ปฏิบัติงานจึงหวนกลับไปเยียวยาอีกรอบ จนกว่าจักได้มาผลที่ชอบของทุกฝ่าย แต่ว่าระเบียบงาน Agile จะเน้นงานสมรู้ร่วมคิด ประกอบด้วยการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีความอ่อนตัวในนโยบายกระทำงาน ทำให้งานแห่งออกมาสมรรถสนองตอบความปรารถนาของทุกฝ่ายและทันดามสถลาพห้อมล้อมแห่งหนเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพื่อให้ประสีประสาจรดความล้มเหลวที่อาจจะบังเกิดระหว่างงานได้ชนิดทันท่วงทีเช่นนี้ เค้าโครงความคิด Agile ณอาเซียนยังเปล่าแพร่หลายยิ่งนักมาก เพราะงานแห่งหนนำมาปรับใช้คืนส่วนมากจะเช่นการงานด้านเทคโนโลยีและโดยเฉพาะการทำงาน Start Up ด้วยเหตุด้านวัฒนธรรม กระบิลการศึกษา กรอบความคิด (Mindset) และเจตคติ เพราะว่าการงานส่วนใหญ่ที่เอเชีย หมายรวมอาเซียน จะให้ความสำคัญกับขั้นตอนการทำงาน ลำดับความไม้ใกล้ฝั่ง ลดหลั่นตำแหน่งหน้าที่ มากมายองค์กรแห่งหนอำนาจการตกลงใจถูกกลุ่มสิงสู่ที่เจ้านายทำเอาเปล่าเกิดความหยุ่นเท่าที่ควร รวมไปถึงลักษณะนิสัยสิ่งของชาวอาเซียนแห่งหนโดยมากหลบมุมความขัดแย้งจวบจนกระทั่งเปล่าก่อกำเนิดการเสนอความคิดเห็น จะอย่างไรก็ตาม ถือเอาเกิดเรื่องแห่งดีแห่งหนในช่วงปัจจุบันธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต่างๆนาๆอุตสาหกรรมสรรพสิ่งอาเซียนเริ่มตระหนักถึงความหมายของ Agile เจริญ กับบากบั่นที่จะเอามาทำให้เรียบชดใช้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการแบบใหม่ สำหรับหุ้นส่วนขนาดใหญ่ด้วยกันโบราณนั้นการรัฐประหารองค์กรต้องใช้คืนระยะเวลา ซึ่งแหล่หน่วยงานริเริ่มเช่นกันงานส่งเสริมความชำนาญด้วยกันมานะบากบั่นเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดสิ่งของกับพนักงานในหน่วยงาน ทั้งนี้ เชื่อดุ วันข้างหน้าดีฉันจะคว้ามองเห็นงานใช้คืน Agile ที่อาเซียนชนิดอุโฆษเจริญ ออกทุนณจีน A-Shares มีดีงามกระไร ภาษีอากรแจกผู้เสียภาษียื่นฉบับร่างกับชำระภาษีเปลี่ยนออนไลน์ ตัวอย่างสรรพสิ่งการงานในอาเซียนที่นำ Agile มาทำให้เรียบชดใช้ที่งาน เป็นต้นว่า อาทิ Grab กงสีชนชาติสิงคโปร์แห่งหนเริ่มต้นขนมจากการพัฒนาเล็กพกำลังพลิเคชั่นสำหรับเรียกหาแท็กซี่เท่านั้น กระเป๋าแห้งมายังการศึกษาขนมจากพฤติกรรมคนขับกับพฤติกรรมผู้บริโภค จนได้ปรับปรุงอ่อนพทหาริเคชั่นอจี่สม่ำเสมอเพื่อสนองตอบความมุ่งมาดปรารถนาของทุกฝ่ายทั่วผู้ซื้อ ห้างร้าน คนขับ รวมทั้งพนักงาน เป็นต้นว่า แยกหน่วยงานแบ่งเพื่อที่จะเจริญโครงการ เพราะว่าให้เสมือนประกอบด้วย Start Up แบ่งอยู่ณบริษัทอีกทีด้วยกันผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการตกลงใจ อีกรวมหมด ยังคว้าตั้ง Grab Venture เพื่อที่จะเข้าไปลงทุนณงานที่จะเสริมประสิทธิภาพงานดำเนินงานสรรพสิ่ง Grab คว้า รวมถึงได้ทวีอาณาเขตการให้บริการจรยัง การส่งหีบห่อ การส่งของกิน เพื่อสนองตอบวิถีชีวิตสิ่งของผู้บริโภคแห่งปรับเปลี่ยนไป เป็นต้นอนึ่ง แนวคิด Agile สมรรถนำมาปรับใช้ณแหล่งหล้าช่วงปัจจุบันแห่งหนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงในเหตุการณ์วิกฤต COVID-19 นี้ เหมือนกับจักเหลือบเห็นได้แหว ตั้งแต่เกิดวิกฤต โปร่งการทำงานจำเป็นต้องประสบปัญหาอย่างแรง ขณะเมื่อการงานแห่งปรับพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนคว้าด่วน แต่ว่าการงานจักก่อกำเนิดคดีชะงักมั่งแต่ว่ายังคงสมรรถอยู่รอดและเปลืองเวลาไม่นานที่ผู้กระทำเหลามาดำเนินการทำงานได้อย่างต่อเนื่องปกติอีกครั้ง ปัจจัยสำคัญ คือว่า ความหยุ่นด้วยกันคดีคล่องแคล่ว เพราะเหตุการณ์วิกฤต COVID-19 หนุนให้กงสีปะปนกัน ต้องเรียนรู้แห่งหนปรับนิสัยเพื่อความอยู่รอดที่ปัจจุบัน รวมถึงสมรรถก้าวหน้าในภายหน้า ซึ่งกรอบความคิด Agile นับเป็นเครื่องอุปกรณ์หนึ่งแห่งผู้ผลิตคงสำรวจนำมาทำให้เรียบชดใช้ในครรลองที่เหมาะสมกับหน่วยงานของตัวเองได้มา ด้วยกันในภายหน้าตรงหน้ามนุชที่อาศัยแคล้วคลาด คงจะหามิได้คนที่เข้มเเข็งสุดขอบ แต่ดำรงฐานะมนุษย์ที่ปรับนิสัยคว้าด่วนสุดขอบก็สามารถ