พรุ่งนี้เบาเติมเต็มถัง!! ปตท.-โปร่งแสงจากตัดราคาน้ำมัน 60 สตางค์

ปตท.-บางจาก เกลี่ยลดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงหมวดเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิดน้อยลง 0.60 บาททาบล. ละเว้น E85,ดีเซล ลดน้อยลง 0.40 บาทดามลิตร มีผลกระทบ 27 มิ.ย. บมจ.ปตท.น้ำมันเชื้อเพลิงและการค้าขายปลีกตัว (OR) ณหมวด บมจ.ปตท. (PTT) ด้วยกัน บมจ.ใสขนมจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ตัดราคาขายย่อยน้ำมันรถหมู่เบนซินกับแก๊สโซฮอล์ ลิตรเว้น 60 สตางค์ ด้าน E85 และดีเซล น้อยลงล.เว้น 40 เงิน เพราะมีผลตั้งแต่ยุค 05.00 น. วันรุ่ง (27 มิมันสมองย)ดังนี้ มีผลกระทบตีราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เนื้อที่กรุงเทพฯ ด้วยกันปริมณฑลวันพรุ่งนี้ ครอบครองดังนั้น หมวดเบนซิน เบนซิน 95 สิ่งของ PTT Station อยู่แห่งลิตรละ 28.96 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ล.ละ 21.55 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 21.28 พระบาท, E20 ล.ละ 20.04 เท้า, E85 ลิตรเว้น 17.99 บาทส่วนราคาน้ำมันดีเซล B7 สิงสู่สถานที่ล.เว้น 21.99 บาท, B10 ล.เว้น 18.99 เท้า และ B20 ลิตรเว้น 18.74 บาท (ราคาปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)