ภาษีอากรชะล้างกิจธุระเลี่ยงภาษี

กรมสรรพากรก่อสร้างกบิลรีดไถค่าธรรมเนียมค้าขายเกาหลี ตั้งใจเก็บภาษีทวีคูณ 30% หัวหน้าสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร ประเจิดประเจ้อแหว ช่วงปัจจุบันความเจริญรุ่งเรืองสิ่งของเทคโนโลยีกับการค้า ไร้พรมแดนส่งผลให้เกิดการงานครรลองใหม่ขึ้นไปสูงสุด ซึ่งเป็นเหตุให้ภาครัฐบาลต้องรีบปรับตัวให้ทันกับภาคเอกชนเช่นกัน ด้วยกรมสรรพากรเอง ได้ทำงานทูลบูรณะกฎหมายแห่งหนล้าสมัยอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอของใหม่งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมนวชาตๆ จ่ายกคตรวจเป็นระยะ เพราะว่าอิฉันประจักษ์งดงามแหวผิยังคงหนทางงานเรียกเก็บภาษีแปลนเดิมๆ เงินรายได้ของชาติคงน้อยลง ยิ่งไปกว่านี้ แผนปัจจุบันแห่งหนกรมสรรพากรกำลังพัฒนา ถือเอาว่าการนำกบิลการพาส่งข่าวสารธุรกรรมการซื้อขายสรรพสิ่งประเทศเกาหลีมาปรับใช้คืน เพราะว่ากำหนดให้ผู้ผลิตตีทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจำเป็นต้องจับส่งข้อมูลสรุปความทูลภาษีอากรซื้อด้วยกันค่าธรรมเนียมขาย (Summary table) แยกครอบครองรายผู้ซื้อและพ่อค้า ซึ่งจักทำเอากรมสรรพากรสมรรถเกี่ยวประกาศตารางค้าขายขนมจากต้นน้ำเจียรจรดปลายน้ำได้ทั้งกระบิลทั้งผู้ผลิตณกระบิลภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยกันผู้ผลิตข้างนอกกระบิลภาษีอากรอีกด้วย คราวหลังขนมจากที่ด้าวเกาหลีนำกบิลตรงนี้ลงมาชดใช้ผ่านพบดุจำนวนการเรียกเก็บภาษีอากรทวีคูณจด 3 เท่าเทียม ส่วนกรมสรรพากรประมาณตวาดถ้าหากได้มาการสนับสนุนที่ข้างเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องใช้สมองกลอย่างเพียงพอ จะสามารถจัดเก็บภาษีคว้าทวีคูณอย่างน้อย 30%