มาตรการประคับประคองงานเศรษฐกิจไม่คืบ

คณะที่ปรึกษาด้านการทำงานท้องที่ดีเลิศขวิดฯ ยังเปล่าสมรรถรวมความมาตรการประคองกิจธุระเศรษฐกิจ กล่าวมอบผู้นำเห็นดีเห็นชอบได้มา อธิปกัณฑ์ทศพร ศิริสัมพันธน์ เลขาธิการสภาความก้าวหน้าเศรษฐกิจด้วยกันสังคมแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ประธานชุมพลคณะที่ปรึกษาด้านการทำงานภาคเอกชนณศูนย์กลางว่าการเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโตนา 2019 คราวสถานที่ 2/2563 กล่าวว่า การประชุมทีแรกคว้าแยกการงานเป็น 5 หมู่ การสัมมนาตอนนี้ได้มาประกอบด้วยการฟังข้อแนะนำ โดยจำแนกข้อเสนอกระยาเลย คลอดครอบครอง 3 หมวด ตัวอย่างเช่น1. ข้อแนะนำแห่งหนหารือต่อจากนั้นสมรรถเล่ามอบ พลมันสมองอ.ประยุทธ์ ดวงเดือนอร่อย นายกฯ กล่าวนายกรัฐมนตรี เห็นดีเห็นชอบได้มาขวับ2. ข้อความสถานที่ยังจำเป็นต้องขอคำแนะนำด้านร.แห่งหนแขวนเรื่องแจกชัดเจนก่อน อาทิ ข้อแนะนำประกันสังคม จำเป็นจะต้องปรึกษากับดักกระทรวงแรงงาน หรือไม่ก็ข้อเสนอมาตรการภาษีจำเป็นต้องขอคำแนะนำกับกรมสรรพากร3. ข้อเสนอแนะระยะยาว ที่จะลงมือหลังงานกระจายเชื้อของเชื้อโรคโควิด-19 ยุติแล้ว”ข้อเสนอทั้ง 5 หมู่ ประกอบด้วยมากมาตรการที่อยู่ระหว่างการจัดการสรรพสิ่งองค์การและสามารถทำงานได้เร็ว หลายมาตรการอีกทั้งไม่ไหวปรึกษากับดักองค์การแห่งข้องเกี่ยว กับอีกส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นมาตรการระยะยาว สศช. จักได้มาดำเนินการประมวญมาตรการด้วยกันข้อแนะนำขนมจากทุกท้องถิ่นด้านกับเล่านายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะตรวจบริหารแบ่งออกหน่วยงานแห่งหนข้องแวะสารภาพเจียรตรวจทำงานโดยด่วนถัดจาก” อธิปทศพร กล่าวนายสุพันธุ์? สิริมงคลสุธี? ประธานกรรมการสภาอุตสาหกรรม?แห่งหน?ไทย ประเจิดประเจ้อแหว คว้าทูลห้องประชุม?คณะที่ปรึกษา?ด้านกิจธุระ?ภาคเอกขวิดฯ เรื่องปัญหางานขาดสภาพคล่องของผู้สร้างเอสเอ็มอี อีกต่างหากเข้าเปล่าจรดซอฟท์โลนของธนาคารออมสิน 1.5 แสนล้านบาท กับกลัวเข้าเปล่าถึงซอฟท์โลนของ ธปท. แห่งให้กำเนิด พ.ร.ก. 5 แสนกล้อนบาท พร้อมด้วย”ณ เวลานี้สถานที่กังวลมากแรงกล้า รวมความว่า ผู้ผลิตเอสเอ็มอีได้รับเรื่องเดือนร้อนจริงๆ จะไม่ไหวรับเงินดึงซอฟท์โลน์สรรพสิ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย แห่งหนคลอด พระราชกำหนด 5 แสนล้านบาท เพราะว่าหวาดกลัวว่าธนาคารพาณิชย์จะแบ่งออกกับดักผู้ใช้ของแบงค์เป็นสำคัญก่อน ทั้งๆ ที่ผู้สร้างนั้นมีกรรมสิทธิ์ข้อความเดือนร้อนน้อยกว่าผู้สร้างเอสเอ็มอีรายอื่นๆ” นายสุพันธุ์ ทูลผู้เป็นใหญ่สุสาย กล่าวว่า นอกจากนี้ข้อเสนออื่นแห่งแจกสนับสนุนผู้ผลิตเอสเอ็มอี ก็อีกต่างหากจำเป็นต้องปรึกษากับดักกับดักหน่วยงานอื่น อีกทั้งเปล่าสามารถทูลแบ่งออกนายกฯวิเคราะห์ หรือ เห็นดีเห็นชอบคว้า เพราะณตำแหน่งแห่งหนดูแลหมวดผู้สร้างเอสเอ็มอี คว้าทูลมาตรการต่างแจกคณะที่ปรึกษา?ปีกการงาน?ท้องถิ่นเอกขวิดฯ มี1. แบ่งออกผู้สร้างเอสเอ็มลดทรัพย์สมบัติจับส่งประกันสังคมขนมจาก 4% เหลือ 1% เป็นเวลา 180 ทิวา หรือว่า 6 ดวงจันทร์2. มอบนำรายการจ่ายลบออกทำเนาคว้า 3 ทัดเทียม สถานที่เกี่ยวกับโคโพง-19 เป็นเวลา 3 ดวงเดือน โดยจากดั้งเดิมมอบริเริ่มหักออกดวงเดือน ธ.ค. 2562 มาเป็นเริ่มดวงจันทร์มี.ค. 25633. แจกผู้สร้างกับคนงานหยุดจับจ่ายใช้สอยเงินเข้าไปทุนรอนสำรองเลี้ยงชีพได้ ซึ่งในเวลานี้เทศบัญญัติแบ่งออกก่อไม่ได้4. เกลี่ยการว่าจ้างจากรายวันดำรงฐานะรายชั่วโมง หลงเหลือทิวาขั้นต่ำ 4 มหุรดี จากเก่าแก่ 8 ชั่วโมง5. ลดหย่อนประทานบัตรดำเนินการสิ่งของกำลังแรงงานต่างประเทศคลอดจากไปอีก 6 จันทรา6. แจกรัฐบาลสนับสนุนจับจ่ายค่าเหนื่อยแบ่งออกกับคนงาน 50% หรือเปล่าเกิน 7,500 พระบาท ไตร่ตรองจากฐานเงินเดือนเปล่าเลย 1.5 หมื่นพระบาท เพราะว่านายจ้างจะจับจ่ายใช้สอย 25% กับอีก 25% จะขอคนงานลุ้นลดค่าแรง7. แจกรัฐบาลสนับสนุนจับจ่ายใช้สอยคุณประโยชน์ชดการถอดออกจากตำแหน่งการทำงาน 3 จันทรา ในกรณีที่ผู้ผลิตจำเป็นต้องปลดกำลังแรงงานด้วยกันจำเป็นต้องซื้อทดแทนตามกฎหมาย8.แจกรัฐบาลลดภาษีอากรหักออก ในที่ แห่งหนจับจ่ายสถานที่ประกอบด้วยตำแหน่ง 1% 3% 5% มอบเหลือ 1% ทั้งหมดข้อความณชันษา 2563 ขนมจากแห่งก่อนหน้านี้ตัดทอนแบ่งออกภาษีอากรหักออก ที่ สถานที่จับจ่ายใช้สอยแจกกับเจาะจงผู้ประกอบการรับจ้างดำเนินการเหลือหลอ 1.5% เท่านั้น9. ยกเว้นเงินภาษีนิติบุคคลเอสเอ็มอี 3 ชันษา ตั้งแต่พรรษา 2563-2565 โดยมีข้อแม้ผู้ผลิตจำเป็นต้องเข้าไปกระบิลโหนกภาษีร่างอีไฟล์ริ่งของกรมสรรพากร10. แจกผู้ประกอบการจับขาดทุนสะสมเจียรลบออกหย่อนภาษีอากรได้พอกพูนขนมจาก 5 ชันษา เป็น 7 ชันษา กับเร่งรัดการกลับคืนภาษีแบ่งออกกับดักผู้สร้างเร็วขึ้น11. ขยับที่งานจับจ่ายค่าน้ำค่าไฟฟากฟ้าเจียร 6 ดวงเดือน ด้วยกันขอเกี่ยวลดค่าน้ำค่าไฟกลางเวหา 5% คืนประกันมอบผู้สร้างเอสเอ็มอีสถานที่ไม่เลย 50 แอมป์12. ชะลอการเก็บภาษีแผ่นดินให้กำเนิดจากไปอีก 1 พรรษา เอสเอ็มอีว่าจ้างดามหักภาษีอากร3เท่าเทียม ธ.ก.ส.แข่งขันเฟ้นหาชาวไร่ชาวนาแบบใหม่ทรัพย์สินรางวัล5ล้าน 13. ขยับที่งานเกลี่ยเหตุงานจัดซื้อจัดจ้างช้าให้กำเนิดเจียร 4 ดวงเดือน14. มอบบริษัทเทิ่ง เปล่าเลื่อนที่การจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินมอบผู้ผลิตเอสเอ็มอี เพื่อจะไม่แบ่งออกประกบกันกับการจ้างแรงงาน ด้วยกันแจกผู้ประกอบการเว้นค่าเช่าแจกกับผู้สร้างเอสเอ็มอี มอบจับค่าใช้จ่ายหมดด้วยกันลงมาลบออกทำเนาภาษีได้ 3 เท่าเทียม15. แจกละเว้นเพดานการละทิ้งขนมจากไม่เกิน 2% เป็นหักออกได้ไม่จำกัด เพื่อจะกระตุ้นมอบทั้งหมดสละจำเริญ”ถ้าหากมาตรการต่างๆ แห่งหนขอเจียรทยอยออกมาเอาใจช่วยผู้ผลิตเอสเอ็มอีได้มาด่วนเท่าไหร่ ก็จะลุ้นมอบผู้ผลิตรักษาการว่าจ้างสิ่งของแรงงานได้มาเต็มที่ขนาดนั้น” นายสุพวก เสนอด้านนายปรีสะอาด? ดาวฤกษ์ฉาย? สำคัญยุ่งเกี่ยวแบงค์?ประเทศไทย กล่าวว่า คว้าเสนอห้องประชุมเรื่องงานช่างกู้ดอกเบี้ยสินเชื่อถดถอย หรือ ซอฟท์โลน ระยะตรงนี้่ พระราชกำหนด สิ่งของธปท. วางธุระกู้ซอฟท์โลน 5 แสนเลี่ยน แบ่งออก ธนาคารพาณิชย์ กับ ธนาคารของชาติ ปล่อยเอากลับคืนต่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีผลบังคับใช้จากนั้น โดยจำเป็นจะต้องวางธุระดึงใน 6 ดวงจันทร์ ขนมจากวันที่ พ.ร.ก. มีผลบังคับใช้ทั้งนี้เงื่อนปมงานช่างกู้กว้างๆ ถือว่ามีสตางค์จำนวนมาก ผู้ผลิตแหย่กู้ เพราะดอกเบี้ย 2% ที่ 2 ปี และไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 ดวงเดือนแต่ต้น เพราะรัฐบาลจับจ่ายใช้สอยแบ่งออกจะอย่างไรก็ตาม การปล่อยสินเชื่อต้องมีการพินิจสิ่งของผู้กู้ จำเป็นต้องเป็นเอสเอ็มอีในประเทศไทย วงเงินไม่เอากลับคืนไม่พ้น 500 ล้านเท้า และเอากลับคืนได้มา 20% สรรพสิ่งวงเงินเอากลับคืนแห่งหนตกค้าง ในที่ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ต้องเปล่าครอบครองบริษัทอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้นขณะที่ นายกลินท์? สารสิน? ประธานกรรมการสภาหอการค้า?แห่ง?ไทย เปิดเผยว่า ได้มาเสนอที่ประชุม?คณะที่ปรึกษา?ด้านการงาน?ท้องถิ่นดีเลิศเสี่ยวฯ จดหลักการแบ่งออกกิจธุระหวนกลับถกบริการได้มาอีกครั้ง เพราะว่าที่ผ่านมาได้มาขอคำแนะนำกับดักหน่วยงานแห่งหนข้องแวะทั้งหมดต่อจากนั้น โดยคว้าลำดับสิ่งของเมืองดำรงฐานะ 3 หมู่ คือปราศจากความเสี่ยงไม่ผ่านพบผู้ติดเชื้อเลย 14 ทิวา เมืองสถานที่มีการเสี่ยงมั่งคือพบพานผู้ติดโรคเปล่าจัง กับจังหวัดสถานที่ประกอบด้วยการเสี่ยงรวมความว่าผ่านพบผู้ประกอบด้วยมนุษย์ติดโรคมากยิ่งไปกว่านี้ ยังแบ่งประเภทการทำงานเป็น 3 กลุ่ม อีกด้วย รวมความว่า กลุ่มแห่งไม่มีความเสี่ยง หมวดสถานที่มีการเสี่ยง และมายากลุุ่กระทรวงมหาดไทยี่มีการเสี่ยงเต็มที่ โดยจำเป็นต้องตรวจทั่วเมืองและการทำงานควบคู่กันไปดุจักถกกลับมาให้บริการได้มาหรือไม่อธิปมายากลินท์ กล่าวว่า ขนมจากข่าวดังกล่าว จึ่งประกอบด้วยงานทูลแบ่งออกลองถลกกิจธุระตอน 2 วันอาทิตย์ ณ 2-3 เมือง และประกอบด้วยการประเมินผล แล้วลองถก 1 ดวงจันทร์ และถกทั้งมวล ซึ่งขึ้นกับการพินิจสรรพสิ่งศูนย์รวมงัวตัก”ณตอนลองสรรพสิ่งมอบการงานมาดึงขึ้นนวชาต คงไว้มิได้ณเมืองหลวงเทวดาเป็นมั่นเป็นเหมาะ เพราะประกอบด้วยการเสี่ยงพบผู้ติดเชื้อเต็มที่ จำเป็นจะต้องริเริ่มณธานีสถานที่พ้นไปความเสี่ยง และการงานสถานที่ไม่มีการเสี่ยงก่อนกำหนด” อธิปมายากลินท์ กล่าวอธิปมายากลินท์ กล่าวว่า ข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อจะการกเจียนลงมาถลกการงานนวชาต จำเป็นต้องมีมาตรการที่งานปรับความประพฤติสิ่งของกลางเมือง เพราะว่ามีการกำครั้งดวิถีทางที่ความประพฤติของกลางเมืองด้วยกันสถานที่ให้บริการ กระบวนการอนุญาตกับติดตาม อาทิเช่น การลงทะเบียนเพื่อสถานประกอบการ งานติดตามวิเคราะห์เพราะว่าภาครัฐระดับท้องถิ่นและจังหวัด การทูลของท้องที่ประชาชนผ่านอ่อนกำลังิเคชันไลน์ กับการสื่อสาร โดยภาครัฐบาลจัดทำหลักการติดต่อจากไปสู่ประชาชนและสถานประกอบการมอบรับทราบจดข้อควรกระทำกับหลักการในที่การลงมือ ซึ่งทีมเวิร์กร่วมที่งานทำงาน มีภาคเอกชน ภาครัฐบาล กับภาคสังคมกับวิชาการ ซึ่งเอกชนจะจำเป็นต้องเจียรหารือในที่เรื่องเบ็ดเตล็ดกับกระทรวงมหาดไทยด้วยกันกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ศูนย์กลางงัวโพงแห่งหนมีผู้นำเป็นสำคัญเห็นดีขณะเมื่อ ผู้เป็นใหญ่ประพัฒน์? ความฉลาดชนชาติดูแล? สำคัญที่ประชุมชาวไร่ชาวนา?แห่งชาติ ประเจิดประเจ้อแหว คว้าทูลที่ประชุม?คณะที่ปรึกษา?ปีกกิจธุระ?ท้องที่เอกเสี่ยวฯ ณส่วนสิ่งของชาวไร่ชาวนาคว้าทูลมาตรการทั่วระยะสั้นด้วยกันยาว พอให้คณะกรรมการกลุ่มนี้กล่าวมอบ กำลังมันสมองอำเภอกระยุทธ์ ดวงจันทร์โอชะ นายกฯเห็นดีถัดไปเกี่ยวกับมาตรการระยะสั้นมี 4 มาตรการ ตัวอย่างเช่น1. กล่าวแจกรัฐบาลแก้ไขเนื้ออ่อนเงินสดเข้าบัญชีชาวนาชาวไร่ดำรงฐานะครัวเรือน จันทราละ 5,000 พระบาทอย่างน้อย 3 ดวงจันทร์ หรือไม่ก็ ยิ่งกว่านั้นจากกว่าผลกระทบวัวกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมิดจักมีผลกระทบแตะกับดักเงินรายได้สิ่งของเกษตรกร2. กล่าวแจกรัฐบาลเอาแรงหนี้ตลอดต้นด้วยกันดอก เป็นเวลา 12 ดวงจันทร์ หรือไม่ก็ 1 ปี เพื่อรอให้การผลิตรอบนวชาตประกอบด้วยเงินรายได้ชำระหนี้ได้ โดยการพักหนี้สิน 12 จันทรา รัฐบาลจะครอบครองผู้จับจ่ายใช้สอยดอกเบี้ยแบ่งออกกับเกษตรกร3 แจกรัฐบาลรีบแก้ปัญหา เกษตรกรแห่งมีเรื่องมีราวเช่าซื้อเครื่องยนต์ทางการนา ด้วยกันมีปัญหารายได้หักหนี้ไม่ได้ เป็นเหตุให้มีเรื่องมีราวไม่ผิดเกาะ เปล่าสามารถทำอาชีพถัดไป จึ่งโหยแบ่งออกรัฐบาลประกอบด้วยมาตรการลงมาเยียวยาในที่ซีกนี้เป็นการกะทันหัน4. ขอให้รัฐบาลทำหมู่ค้าของซื้อของขายนาออนไลน์ และมอบกองกลางไปรษณีย์ ประเทศไทย ไตร่ตรองคุณประโยชน์จัดส่งของซื้อของขายนาณสนนราคาความเป็นเพื่อนแจกกับดักชาวนาชาวไร่ ลดคุณค่าส่งแบ่งออก 50% ปัจจุบันค่าส่งทุเรียนลูกเอ็ด กองกลางไปรษณีย์ ตรึกตรองคุณค่าส่ง 50-60 พระบาท ซึ่งแพงจากไปเป็นเหตุให้ผู้ใช้ไม่จับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ขนมจากเกษตรกรเกี่ยวกับมาตรการระยะยาว ประสงค์แจกธกส. (ธ.ก.ส.) ตั้งทุนรอนเพื่อที่จะปรับโครงสร้างการผลิตยกสถานภาพคุณภาพนา วงเงิน 5 หมื่นเลี่ยนพระบาท เพื่อจะช่างกู้แบ่งออกกับเกษตรกรเจียรซ่อมแซมการผลิตแจกก้าวหน้ากับมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น”มาตรการหมดด้วยกัน ประสงค์แบ่งออกนายกฯเห็นดีโดยเร็ว ก็เพราะว่าชาวนาชาวไร่ได้รับเรื่องหน้าร้อน ซีกจะได้รับการพินิจพิเคราะห์ขวับไหม ขึ้นอยู่กับการพิเคราะห์สรรพสิ่งนายกฯ” อธิปประพัฒน์? กล่าว