ยืนยันโตเกเรียวฯทวีคูณราคาต้นทุน3โพกหัวล.

เมืองโตเกียวมาเรียวนธนูีบุรีทวีราคาทุนอีก 3,000 ล้านตีน รองการขยายตัวการงานในภายหน้า หัวหน้าจุดหมายปลายทาง แท้ชูจิต เอ็มดี บริษัท เมืองโตเกียวมารีนธนูีเมืองประกันภัย เปิดเผยแหว กระทรวงการคลังกับที่ทำการคณะกรรมการคุมด้วยกันจรรโลงงานประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย (คปภ.) คว้าอนุมัติให้ กงสีเมืองโตเกียวลงมารีนศรีบุรีประกันภัย มากขึ้นทุนจดทะเบียนอีก 3,000 ล้านบาทาเป็น 3,020 กล้อนบาทา เอาท์พุตขนมจากงานมากขึ้นราคาทุนดังกล่าว เป็นเหตุให้เมืองโตเกียวลงมารีน แอนด์ นิชิโด ไฟร์ อินมั่นใจรันส์ แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แห่งหนมีหุ้นแห่งเมืองโตเกียวลงมาเรียวนธนูีเมืองสัญญาประกันภัย และงานทวีคูณราคาทุนคราวนี้ นอกจากนั้นเป็นการทวีทุนเพื่อรองรับการรักษาทรัพย์สินเงินทุนตามความเสี่ยงหลังจากนั้น อีกทั้งเสร็จรับงานขยายตัวสรรพสิ่งงานในภายหน้าอีกด้วยอีกด้วยเพราะด้วย ผลการดำเนินงานสรรพสิ่งบริษัทฯ แห่งช่วง 5 จันทราที่ผ่านมา บริษัทมีเงินรายได้เบี้ยประกันภัยรับสารภาพต่อหน้าร่วมกว่า 2.9 โพกกล้อนบาทา หรือว่ามีอัตราการเจริญขึ้นไปประมาณการ 42 % พออุปมัยกับดักระยะกาลเวลาเดียวกันสิ่งของชันษา 2554