รัสเซียน้ำท่วมตรากตรำเสียชีวิตหลังจากนั้น67คน

อุทกภัยมุขปากใต้สรรพสิ่งโซเวียตเป็นเหตุให้ประกอบด้วยผู้เสียชีวิตมากขึ้นครอบครองอย่างน้อย 67 คนจากนั้น ภาษกตำรวจท้องที่รัสเซียรุ่งแจ้งว่าปริมาณผู้ตายจากเหตุน้ำหลากดังที่ฝนลงเม็ดตรากตรำณดินแดนเนื้อที่คราสตุ่ยดาร์สกีไครปักษ์ใต้สิ่งของด้าวพอกพูนดำรงฐานะอย่างน้อย 67 คนขนมจาก 53 มนุชตามบอกก่อนหน้านี้ พระขนองบุคลากรผ่านพบฉบับร่างผู้ตายอีกหลายศพซึ่งรวมถึงเด็กคราว สิบ ปี เดี๋ยวนี้วัตรการกู้ภัยพลังดำเนินสิงสู่ คาดแหวผู้ตายจักพอกพูนสูงศักดิ์อีก ระหว่างที่บ้านมากมายโพกหัวขนองไม่ผิดอุทกภัยกักขัง ด้วยกันกลางเมืองฉิวเฉียว 13,000 คนมีกรรมสิทธิ์ความกระทบกระเทือนขนมจากน้ำหลากคราวนี้ นับดำรงฐานะภัยธรรมชาติหนเลวร้ายตกขอบในพื้นที่ดังที่กล่าวมาแล้วณรอบ สิบ ปี พนักงานกำลังวังชาเร่งอพยพคนธรรมดาจากพื้นที่เสี่ยง ด้านนายกรัฐมนตรีดมิทเรียว เมดเวเดฟ สรรพสิ่งรัสเซียจัดตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นไปเพื่อที่จะสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหลังจากนั้น