ริเริ่มตั้งขึ้น”เขวี้ยงริอ่านฉัตร”ปกป้องการกจ.ธพว.

บอร์ดเอสเอ็มอีธนาคาร เห็นชอบรังสฤษฏ์ “ขว้างริอ่านฉัตร เฉล่าช้าธีระศิริวงศ์” ดำรงฐานะรักษาการเอ็มดี เสนอข่าวขนมจากแบงค์ปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางๆด้วยกันขนาดย่อมแห่งหนประเทศไทย (เอสเอ็มอีธนาคาร) ประเจิดประเจ้อดุ ขนมจากการประชุมคณะกรรมการแบงค์ ครั้งแห่งหน 1/2556 ครั้นวันที่ 18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา คว้าลงความเห็นรับรู้การลาจากบรรดาศักดิ์รักษาการกรรมการผู้จัดการสรรพสิ่ง ผู้เป็นใหญ่ป่าดงษ์ศักดิ์ เมี่ยงประมาณตัวคุ้น โดยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2556 ด้วยกันพอให้การดำเนินงานข้างในแบงค์มีความเกี่ยวเนื่องดำเนินต่อไปอีกด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงได้มาลงความเห็นรังสรรค์ น.ส.ขว้างริอ่านฉัตร เขวสายธีระศิริวงศ์ รองลงมาจากกรรมการผู้จัดการ ผู้รับรองหมวดงานบริหารเงินและบัญชี ดำรงฐานะรักษาการกรรมการผู้จัดการ ส่งผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ธสำนักพระราชวัง – สสวมันสมอง รุ่งเช้าหยุดรับสารภาพนูนตะขอเอากลับคืนสินเชื่อ“SMEs One” ชั่วขณะ เอสเอ็มอีแบงก์ อัดฉีด 4 หมื่นกล้อน เขียนเติมทุน SMEsไทย พระขนองวิกฤตโควิด-19 น.ส.เขวี้ยงริฉัตร เฉล่าช้าธีระศิริวงศ์ อวสานการหาความรู้ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านงานฝึกอบรมจากสมาคมจรรโลงสถาบันกรรมาธิการกงสีประเทศไทย(IOD) และ Chief Financial Officer (CFO) ขนมจากที่ประชุมวิชาชีพบัญชี, ผ่านงานฝึกอบรมด้านการคลังการธนาคารกับ Chase Manhattan Bank แห่ง New York USA. การค้าขายสินทรัพย์ Course Bourse Game กับดักธนาคาร Citi Bank ครอบครองผู้มีส่วนร่วมด้วยกันมากประธานในที่การประสานร่วมให้ทุนกับกงสีต่างด้าว ประสานงานกับดักแบงค์ต่างชาติ ณการทำ Due Diligent ระยะวิกฤตพรรษา 2540 กับร่วมงานกับดักธนาคารต่างชาติ ด้วยกันธนาคารในประเทศ ณงานจัดตั้งเพื่อขอดึงขึ้นกิจธุระเคลื่อนที่หลักทรัพย์กับดัก กลตำบล และตลาดหุ้น ดำรงฐานะหุ้นส่วนณการจัดตั้งชมรม Compliance กับดักสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กับนั่งสำคัญชมรม 2 กาลเวลา และดำรงฐานะอนุกรรมการสิ่งของคณะกรรมการกระยาเลยณยุ่งเกี่ยวหลักทรัพย์