รุนละครประเทศไทยบุกเข้าไปจีนสร้างแนวทางตามรอยสัญจร

ส่งเสริมรัฐผลักละครประเทศไทยบุกเมืองจีนก่อสร้างทางสะกดรอยท่องเที่ยว