“วอชิงตัน”หักห้ามใจขนบขยายล็อกดาวน์ช่องไฟ4 ขนองผ่านพบติดโรควัววิดสลัด

บ้านเมืองวอชิงตันปลงใจอดกลั้นขนบผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่ว่างแห่งหน 4 หลังจากพบผู้ติดเชื้อโคโพงรายนวชาตมากขึ้น สำนักข่าวต่างประเทศกล่าวดุ ผู้เป็นใหญ่มังสวิรัติย์ อินส์ลี ผู้ว่าการแว่นแคว้นวอชิงตันสรรพสิ่งสหรัฐ ประเจิดประเจ้อแหว องค์การสาธารณสุขประเทศชาติวอชิงตันได้มาหักห้ามหลักการคลายเครียดมาตรการล็อกดาวน์ที่ว่างแห่ง 4 เนื่องจากอีกต่างหากผ่านพบผู้ติดโรคงัวตัก-19 รายนวชาตเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่อง”จอมผู้ติดโรควัวโพง-19 สถานที่อีกทั้งเพิ่มพูน กับความกังวลที่ว่าการกระจายเชื้อจักดำเนินต่อไป ทำเอาขนบผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ระยะแห่ง 4 ซึ่งจะเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดต่าง ๆ นั้น ยังคงไม่สามารถบังเกิดได้ในที่ปัจจุบันนี้”ผู้ว่าการประเทศชาติวอชิงตันเจาะจง COVID-19 กับดักผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวไทยในที่วงกว้าง เปิดข้อมูลออกโพลแลดูความกังวลใจ “ผู้นำ” ณการเปิดเทอมกาลเวลางัวโพง ข้าง ผู้เป็นใหญ่จอห์น ไวส์แมน รมต.สาธารณสุขแว่นแคว้นวอชิงตัน เจาะจงดุ ขั้นตอนสถานที่งดงามสุดโต่งแห่งชาววอชิงตันสมรรถทำได้ลงคอเพื่อจะชะลองานกระจายเชื้อก็ถือเอาว่า การใส่เหยาะเครื่องมือเครื่องใช้ปกปักรักษาสกนธ์ รักษาช่องไฟระหว่างกักคุม ด้วยกันเคลื่อนที่พฤติกรรมเพื่อที่จะสุขลักษณะแห่งดีนอกจากนี้ หัวหน้าไวส์แมนอีกทั้งทิ้งจดหมายจรจรดผู้ด้านสถานที่รับผิดชอบด้านพลานามัยทุกตลอดประเทศชาติเพื่อจะขยายความในดุ การปลดออกล็อกมาตรการขนมจากเฟส 3 เข้าไปไปสู่เฟส 4 ตรงนั้น จักทำให้เกิดการแพร่ระบาดทวีคูณ ขนาดที่แห่งที่โล่งแจ้งสถานที่มีจำนวนรวมผู้ติดเชื้อชั้นเสื่อมลงก็ตาม