สตาร์กรองัพแหลมทอง Zmyhome สารภาพราคาทุนล้านเหรียญฯ ท่องแพล็ตแบบฟอร์มอสังหาฯออนไลน์

ผู้ลงทุนเกาหลี-สิงคโปร์ ลงทุนร่วม 1 เลี่ยนเหรียญตราอเมริกา จ่าย “ซีมายโฮม” เว็บไซต์ “บ้าน คอนโด เจ้าของค้าขายเองฯ ชกอดอยากแพล็ตฟอร์มทำการค้า-เช่าซื้อบ้าน ออนไลน์ ผู้เป็นใหญ่ในที่ัฐกำลัง อัศว์ยอดเยี่ยมศิวะกุล ผู้ริเริ่ม ZmyHome กล่าวว่า ทว่าการทำงานอสังหาริมทรัพย์ และสตาร์ถักัพทั่วโลกในขณะนี้ จักถือสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดสิ่งของเชื้อโรคโคโพง-19 โดยเฉพาะตลาดอสังหาริมทรัพย์แหลมทองเรื่องเดิมสถานะที่เป็นอยู่ฟองสบู่ตั้งแต่ปลายปีพุทธศก 2562 กับทำเอาสนนราคาคอนโดมิเนียมลดน้อยลงอย่างมาก ทั่วอีกต่างหากการกระจัดกระจายสิ่งของไวรัส อีกต่างหากทำเอาความมุ่งมาดที่พักลดน้อยลงจะอย่างไรก็ตาม สตาร์ถักัพสถานที่มีจุดหมายสถานที่ชัดเจนและตอบโจทย์ท้องตลาด อีกทั้งมีโอกาสถือสิทธิ์การสงเคราะห์ขนมจากนักลงทุน (Venture Capital) ในที่ไทยกับต่างประเทศ เช่นสถานที่ ZmyHome (ภาษาซี-มาย-โฮม) เรือแพลตฟอร์ม จับจ่ายใช้สอย เช่าซื้อ บ้าน คอนโด ที่มุ่งหมายแก้ปัญหากรณีความง่ายดายว่องในการซื้อเช่าที่พักมอบกับชาวไทย กับจุดโฟกัสที่จะช่วยมอบเจ้าของค้าขายนิวาสสถานเกิดผลใน 3 จันทร์เพราะว่าล่าสุด ZmyHome ถือสิทธิ์ทุนขนมจากกองทุนแดนประเทศเกาหลี (Bon Angel) ด้วยกันทุนรอนจากด้าวสิงค์โปร์ (KK Fund) เพื่อนำจากไปต่อยอดอยากขนมจากชิ้นแห่งคว้าริเริ่มลงมา ภายหลังที่ ZmyHome ถือสิทธิ์เงินลงทุนเริ่มต้นจาก KK Fund (Venture Capital ขนมจากประเทศสิงค์โปร์) ครั้นพรรษาพุทธศักราช2561 เพื่อที่จะคลายเว็บไซต์ https://zmyhome.com/ “ที่อยู่ คอนโด ผู้ประดิษฐ์ขายเอง วรรณะ 1” ไม่มีเงินประกอบด้วยข่าวรวม 100,000 หมายกำหนดการ ด้วยกันมีผู้เข้าไปชดใช้มากกว่า 1,000,000 ครั้ง/จันทร์ขนมจากข้อเด่น การพาบอกแห่งแตกต่าง เพราะข่าวทั้งผองมีสิงสู่แน่ๆ สนนราคาจริง และทรัพย์สินทั้งสิ้นเป็นทรัพย์สินที่ผู้ประดิษฐ์ทำการค้าเอง ทำให้คนซื้อพบพานที่อยู่คอนโดที่ถูกใจได้ว่อง ด้วยกันราคาสะอาด ปัจจุบันได้มี Bon Angel กองทุนขนมจากเกาหลีใต้ได้มาเข้าร่วมออกทุนกับ ZmyHome เพื่อจะเร่งการเจริญจ่ายเจริญจากไปอีก เพราะว่าต่อยอดการรัฐประหารกรรมวิธีค้าขายบ้าน คอนโด สิ่งของกองกลาง ที่เริ่มประกอบด้วยการพัฒนาไปต่อจากนั้น ให้คนขายได้มา “เหลือบเห็นผู้ซื้อ เช่า ที่อยู่ คอนโด ที่เนื้อที่ของตัวเอง” และ “ส่งเหตุตรงๆหาผู้ใช้สถานที่ NIA คืบหน้าปั้น “สูงสุดสตาร์ถักัพไทยแลนด์ลีค 2020” ให้ความเป็นไทลั่นกลอน นิวาสสถานโล้นข้างหลัง ใครก็ตาม ก็กู้คว้า “ ZmyHome ครบครันสาวเท้าถัดจากอีกระดับ จากเงินลงทุนสถานที่ถือสิทธิ์ พร้อมด้วยดึงขึ้นจ่ายคนเจรจาสถานที่เป็นตัวแทนอย่างแม่นยำ คว้ายอมข่าวค้าขาย เช่าซื้อ บนบาน ZmyHome เพื่อให้ผู้ใช้ ผู้เช่า ได้มาพบพานที่อยู่ คอนโดทั้งผองที่อู่ข้างเดียว และเสาะแสวงได้มาว่อง ดังการเที่ยวหาห้องพักที่โรงหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม” ผู้เป็นใหญ่ในัฐกำลัง เสนอนอกจากนี้ ZmyHome ปฏิรูปหมู่การตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องอีกด้วยการวางแผนวางแผนดึงขึ้นมอบตัวแทนเข้าลงข่าวสารอย่างมีระเบียบคว้าต่อจากนั้น เพื่อจะสนับสนุนให้การค้าขาย-เช่าซื้อเกิดผลคว้าเร็วขึ้นไป โดยการช่วยมอบคนคิดเห็น Users ที่กำลังมุ่งหมายซื้อไม่ก็เช่าที่อยู่อาศัยคอนโดที่พื้นที่ (ไม่ได้เปิดเผยแม่สื่อแม่ชักความจริงแน่นอนของลูกค้า) กับส่งคดีตรงๆหา Users นั้นๆโดยผู้จำหน่ายสามารถตรวจดูสินทรัพย์ที่ลูกค้ายั่ว และประมาณโอกาสอันควรในการขายสินทรัพย์สรรพสิ่งตัวเองให้กับดักลูกค้ารายนั้น ก่อนที่ส่งกรณีผ่านทางไลน์ กับผู้ซื้อจักมีกรรมสิทธิ์คดีเปลี่ยนมุขเว็บไซต์ Line SMS กับ Email โดยภายหลังที่ Users ได้มาเหตุแล้วสามารถโทรศัพท์กลับควานเจ้าของทรัพย์สมบัติคว้าต่อหน้า ไม่ก็ต่อตาม หรือมอบ Feedback หวนกลับเยี่ยมเยือนเจ้าของอีกด้วยทั้งนี้หากหมู่นี้มากขึ้นจักเป็นระบบสถานที่คนค้าขาย หรือผู้ให้เช่า ต้องมีเก็บชดใช้ เช่นแห่งผู้แห่งเล่นหุ้น จะจำเป็นจะต้องเห็นสนนราคาซื้อผู้เสนอจับจ่ายใช้สอย เพื่อที่จะตกลงใจค้าขายเอกสารถือหุ้น ก็เพราะว่าตั้งใจเข้าถึงผู้ซื้อได้มาทุกรายครั้นมุ่งหวังจะค้าขาย