สารพิษยูโร-ค่าจ้างรั้งขึ้นโรงงานวูบ

ยอดเปิดร.ง.ครึ่งหนึ่งปีแต่ต้นตัดทอนวูบ ทั่วแง่ค่ากับผลรวม คดีผู้ลงทุนหยุด หวั่นเกรงวิกฤตยุโรป-หันเหียนออกทุนด้าวเพื่อนบ้านหนีค่าจ้างไทยเด้ง บอกข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรม เจาะจงตวาด ในช่วง 6 พระจันทร์ของปี 2555 (พระจันทร์ ม.ค.-มิ.ย.) มีผู้สร้างได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการขนมจากกรมโรงงาน ชนิดไม่เป็นทางการ 1,727 ราย ลดน้อยลงขนมจากระยะเดียวกันของปีก่อนจรด 452 ราย ประกอบด้วยงานว่าจ้าง 3.7 หมื่นคน ลดน้อยลง 1.3 หมื่นคน ด้วยกันมูลค่าออกทุน 5.86 หมื่นเลี่ยนบาทา ลดลงเกือบเท่าตัว จากเศษหนึ่งส่วนสองชันษาแต่ต้นของชันษา 2554 ประกอบด้วยโรงงานได้รับอนุญาตกอปรการงาน 1,882 แผน มีการจ้างงาน 4.69 หมื่นคน ราคาการลงทุน 1.26 แสนล้านตีนเนื่องจากนักลงทุนชะลอแนวนโยบายก่อสร้างร.ง.ให้กำเนิดจากไปก่อน จากความวิตกกังวลสถานการณ์เศรษฐกิจทวีปยุโรป หรือวิกฤตยูโรขอบเขต กับบางส่วนหันมาให้ทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจะหลบฉากแนวนโยบายงานเกลี่ยขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำสรรพสิ่งรัฐบาลเวลากลางวันละ 300 ตีนทั่วประเทศ ที่จะมีผลกระทบแห่งวันที่ 1 ม.ค. 2556 “งานุแห่ง”ชี้6ชันษาลำบากยอมเศรษฐกิจทรุดตัวคนตกงานพ้น9ล้าน ทองคำ 25 มิ.ย. ทำให้เรียบน้อยลง 150 บาทา เมืองที่ประกอบด้วยการลงทุนรุ่งเรืองในที่ 6 พระจันทร์ที่ผ่านมา มี จังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ค่ายิ่ง 5,500 โล้นบาทา สมุทรสาคร 4,763 ล้านพระบาท พระนครศรีอยุธยา 4,687 โล้นพระบาท ชลบุรี 3,764 ล้านพระบาท จังหวัดสมุทรปราการ 3,357 โล้นตีน จังหวัดระยอง 2,946 เลี่ยนตีน ปทุมธานี กับฉะเชิงเทรา 2,359 ล้านตีน เป็นต้นจะอย่างไรก็ตาม ขนาดที่ยอดการลงทุนแห่งช่วง 6 พระจันทร์สิ่งของพรรษา จักต่ำกว่าปีกลาย ทว่าก็ครอบครองที่น่าอภิรมย์ก็เพราะว่าทั่วโลกเจอวิกฤตการคลังยุโรป อีกในขณะที่เปลี่ยนมา ขนาดที่ จ.จังหวัดอยุธยา ด้วยกันปทุมธานี สถานที่ถูกน้ำหลากจั้กๆก็อีกทั้งมีโรงงานเข้าออกทุนนวชาตในที่ขั้นสูง บอกให้เห็นดุผู้ลงทุนไว้ใจมาตรการป้องกันธารสิ่งของรัฐบาลกับงานก่อสร้างฝายสิ่งของนิคมอุตสาหกรรมเพราะโครงการมีมูลค่าลงทุนสูงศักดิ์ในระยะ 6 จันทร์เริ่มแรก เช่น หุ้นส่วน เบ็ญจชนชั้นใดซ์ ลงทุนโรงสีข้าว 2,004 เลี่ยนพระบาท กองกลาง แอดวานซ์ เอเซียไฟเบอร์ ผลิตกระบินวลบางไม้อัดดาน 2,024 โล้นพระบาท บริษัท อาซาฮี ติดอยู่เสียหลักอิ สแบ่งบอนด์ เกิดวัตถาภรณ์สแจกบอนด์นอเก้าูฟมอบ 1,668 โล้นบาทา หุ้นส่วน อิชิหนึ่งพันกิโลกรัม กลุ่ม 2,355 โล้นพระบาท บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรบวงสรวง โปรดักส์ 3,288 ล้านพระบาท เป็นอาทิระหว่างที่ยอดการเลิกกิจการประการไม่มีพิธีรีตรองในช่วง 6 พระจันทร์ คาดคะเน 500 ที่ กองทุนร่วม 6,000 ล้านบาทา ด้วยกันถอดออกจากตำแหน่งงาน 1.5 หมื่นมนุช สูงศักดิ์กระทั่งตอนเดียวกันสิ่งของปีกลายแห่งประกอบด้วยงานเลิกกิจการ 452 สถานที่ ทุน 5,471 เลี่ยนบาทา กับเลิกจ้างธุรกิจ 1.18 หมื่นคน