สารพิษยูโร-ค่าแรงยกขึ้นร.ง.วูบ

ยอดเปิดร.ง.ครึ่งหนึ่งชันษาเริ่มแรกตัดทอนวูบ รวมหมดชะง่อนราคาและปริมาณ เหตุผู้ลงทุนชะงัก หวั่นกลัววิกฤตยุโรป-เหียนให้ทุนประเทศเพื่อนบ้านวิ่งหนีค่าเหนื่อยประเทศไทยพุ่ง ทูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรม เจาะจงตวาด ในตอน 6 จันทร์สิ่งของชันษา 2555 (จันทร์ ม.ค.-มิ.ย.) มีผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ประกอบภารกิจขนมจากกรมร.ง. อย่างไม่มีพิธีรีตรอง 1,727 ราย น้อยลงขนมจากระยะเดียวกันสิ่งของปีก่อนถึง 452 ราย มีการว่าจ้าง 3.7 หมื่นมนุษย์ ลดลง 1.3 หมื่นมนุษย์ และมูลค่าลงทุน 5.86 หมื่นเลี่ยนพระบาท ลดลงเกือบเท่าตัว จากครึ่งหนึ่งพรรษาเริ่มแรกของชันษา 2554 มีโรงงานได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 1,882 โครงการ ประกอบด้วยการว่าจ้าง 4.69 หมื่นมนุษย์ ค่าการลงทุน 1.26 แสนกล้อนตีนเนื่องจากนักลงทุนประวิงนโยบายสร้างโรงงานให้กำเนิดไปก่อนกำหนด จากความวิตกกังวลเหตุการณ์เศรษฐกิจยุโรป ไม่ก็วิกฤตยูโรเนื้อที่ กับบางส่วนหันมาให้ทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อที่จะหลบมุมแนวนโยบายงานทำให้เสมอขึ้นไปค่าจ้างขั้นต่ำสิ่งของรัฐบาลทิวาละ 300 บาททั่วประเทศ ที่จะมีผลในที่วันที่ 1 ม.ค. 2556 “งานุในที่”ชี้ให้เห็น6ชันษายากจนลงเศรษฐกิจยุบคนตกงานเลย9โล้น มาศ 25 มิ.ย. ทำให้เสมอลดน้อยลง 150 ตีน บุรีที่ประกอบด้วยการลงทุนสูงในที่ 6 จันทร์ที่ผ่านมา ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ราคาอุดม 5,500 โล้นบาท จังหวัดสมุทรสาคร 4,763 โล้นพระบาท อยุธยา 4,687 เลี่ยนบาท ชลบุรี 3,764 โล้นตีน สมุทรปราการ 3,357 เลี่ยนบาท จังหวัดระยอง 2,946 กล้อนบาท ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา 2,359 เลี่ยนพระบาท เป็นต้นอย่างไรก็ตาม ขนาดที่จอมการลงทุนในช่วง 6 จันทร์สิ่งของปี จะน้อยกว่าปีกลาย เสียแต่ว่าก็ดำรงฐานะแห่งหนน่าสบายเพราะว่าทั่วโลกพบปะวิกฤตการเงินทวีปยุโรป อีกในขณะที่ผ่านลงมา แม้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยกันปทุมธานี แห่งหนถูกน้ำหลากจั้กๆก็อีกทั้งมีโรงงานเข้าลงทุนนวชาตในขั้นสูง บ่งบอกถึงตวาดนักลงทุนเชื่อมาตรการป้องกันธารสิ่งของรัฐบาลด้วยกันการสร้างฝายสิ่งของนิคมอุตสาหกรรมด้วยแผนการมีมูลคุณประโยชน์ให้ทุนสูงณระยะ 6 จันทราจำเดิม อาทิเช่น กงสี เบ็ญจชาติชั้นใดซ์ ออกทุนโรงสีข้าว 2,004 กล้อนพระบาท กงสี แอดวานซ์ เอเซียเส้นใย กำเนิดแผ่นละเอียดอ่อนไม้อัดแข็ง 2,024 โล้นบาท กงสี อาลดลงฮี คาซวดเซอิ สปันบอนด์ ผลิตพัสตร์สเจียดบอนด์นอนวูฟยกให้ 1,668 เลี่ยนบาท กงสี อิชิชิตัน พวก 2,355 กล้อนบาท กองกลาง แหลมทองยูเนี่ยน โฟรสังเวย โปรดักส์ 3,288 เลี่ยนตีน เป็นอาทิขณะที่จอมงานปิดกิจการอย่างไม่เป็นทางการในที่ระยะ 6 จันทร์ คาด 500 แห่งหน ทุนรอนร่วม 6,000 กล้อนพระบาท ด้วยกันไล่การงาน 1.5 หมื่นมนุช ดำเกิงกระทั่งตอนเดียวกันของปีก่อนสถานที่มีงานเลิกกิจการ 452 ที่ ทุนรอน 5,471 เลี่ยนบาท และเลิกจ้างกิจธุระ 1.18 หมื่นมนุช