สุวรรณ 25 มิ.ย. ปรับน้อยลง 150 พระบาท

ทองคำรั้งขึ้นตลาดเกลี่ยน้อยลง 150 บาทา ท่อนขาย25,750รูปพรรณ 26,250 เท้า ราคาทองทุกวันแห่งหน 25 มิ.ย. 2563 ติดตามประกาศสรรพสิ่งสมาคมซื้อขายทองคำ ราคาทองแท่งสารภาพซื้อเท้าละ25,650 ขายให้กำเนิดเท้าละ 25,750ทองรูปพรรณรับสารภาพจับจ่ายใช้สอยพระบาทเว้น25,180.76 ขายออกพระบาทเว้น26,250 บาทา ดังนี้ราคาทองคำเกลี่ยลดน้อยลง 150 บาทาเมื่อวัดกับราคาวันที่ 24 มิ.ย.